Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

Historia Hufca Lubliniec

Jan Barnard Handy

Jan Bernard Handy, urodził się w 20 maja 1910r. w Szopienicach. Był synem Józefa i Marii z domu Schoen. Mieszkał w budynku przy Placu Powstańców 23/2. W 1929r. ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Mysłowicach,

seminariummyslowice2016rf
Budynek Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Mysłowicach

a następnie w 1932r. Kurs w Batalionie Podchorążych Rezerwy nr 5 w Krakowie. Otrzymał przydział mobilizacyjny do 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. W pułku tym odbywał ćwiczenia na stanowisku dowódcy plutonu strzelców. W 1934r. został mianowany podporucznikiem, a w 1938r. porucznikiem.


handyzdjęcipul2016as2
Podporucznik Jan Handy j
est w otoczeniu żołnierzy z swojego plutonu (1937r)

Był nauczycielem i pracował w lublinieckich szkołach, w: Zakładzie Specjalnym dla dzieci głuchoniemych, w szkole powszechnej, a także w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej.

klamagrono2016rft

Grono pedagogiczne PSDZ w Lublińcu
Druh Jan Handy stoi w drugim rzędzie, drugi od lewej

Mieszkał w Lublińcu w budynku przy ulicy Mickiewicza 15.

mankaklamahandy2016a
Jan Handy wśród instruktorów Hufca Lubliniec
(siedzi, pierwszy od prawej)

W latach 30-tych był jednym z najpopularniejszych instruktorów Hufca Lubliniec, prowadził gromady zuchowe

12handyzuchy2016
Druh Jan Handy - wśród zuchów (1933r)

a także należał do Harcerskiego Kręgu Instruktorskiego

12harcerskahandyinstruktorz2016Jan Barnard Handy wśród członków Kręgu Instruktorskiego Hufca ZHP Lubliniec,
siedzi czwarty od lewej

W związku z zagrożeniem wojennym został powołany do służby czynnej w mobilizacji alarmowej 24 sierpnia 1939r. i wyznaczony na dowódcę 5 kompanii strzelców.

handy2016asder
Podporucznik Jan Bernard Handy (zdjęcie z 1938r)

Podczas kampanii wrześniowej, dowodził kompanią na terenie powiatu lublinieckiego, na przedpolu Częstochowy i w Dębowcu. Podczas tej ostatniej bitwy został ranny. Następnie z grupą żołnierzy przedostał się na Lubelszczyznę. Po wkroczeniu Armii Czerwonej - 17 września 1939r. dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozach w Starobielsku i Kozielsku. Wysłał stamtąd list do rodziny. Niestety paczka z ciepłą odzieżą wysłana do obozu - wróciła. Zamordowany w kwietniu 1940r. w Katyniu.

katyn2018yweksumacja
Groby w Katyniu odkryte przez hitlerowców

Został wpisany na kozielską listę NKWD nr 035/1 z dnia 16 kwietnia 1940 r., poz. 70; nr arch. 515.

handykatynniem1943

bernerdkatynczerwonykrzyz2018

Ekshumowany w 1943r. figuruje pod nr 2858 AM (Amtliches Material zum Massenmord von Katyń).

handywarszawakaterdra polowaowjska2016

Opracowane na podstawie:
Marian Berbesz - Materiały prywatne
Józef Prażmowski - Szkolnictwo w województwie śląskim, Katowice 1938
Katyń - Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojskowego, Warszawa 2000
Marian Gąsowski "Wspomnienia"
Maria Śliwińska z Rodziny Katyńskiej w Katowicach

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Marian Berbesz
Zbiory prywatne - Alojzy i Marcin Gajek
Zbiory prywatne - Blanka Bulik
Archiwum Hufca Lubliniec
Katedra Polowa Wojska Polskiego