Historia Hufca ZHP Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Jan Psiuk

Jan Psiuk, urodził się 5 sierpnia 1920r w Lublińcu. Ukończył szkołą 8-klasową w Lublińcu, oraz 1 rok gimnazjum. W 1930r. wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego do IV Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Konstantego Damrota. 25 maja 1932r. złożył przyrzeczenie harcerskie, które przyjął phm Ludwik Klama (ówczesny komendant Hufca Lubliniec).

piuskjanksiazeczka2016

Pracował w Komunalnej Kasie Oszczędności, a następnie w Biurze Notarialnym u notariusza Kazimierza Kroka. Uczył się zawodu elektromechanika w Tarnowskich Górach w firmie pana Wypióry.

psiukpowolanie2016rftt 

1 września 1939r. został wezwany do stawienia się w Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej i przed godziną 6.00 rano został wysłany z meldunkiem na dworzec kolejowy. W drodze na dworzec został zabity.