Historia Hufca ZHP Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Józef Kowol

Józef Kowol, urodzony w 1917r. harcerz I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu, sportowiec. W 1938r. uczestniczył w obozie harcerskim w Nowych Trokach.

12kowol2016

W maju 1938r. zdał maturę i ukończył naukę w lublinieckim Gimnazjum.

motakgimnazjum2016tgy
Maturzyści rocznik 1938

Józef Kowol stoi czwarty z prawej strony w górnym rzędzie

W sierpniu 1938r. pracował w 7 Junackim Hufcu Pracy w Zubrzycy Górnej (przy budowie "Drogi Junaków"), a także w Dolinie Kościeliskiej (taklże przy budowie drogi na Gubałówkę). Skończył Szkołę Podchorążych Rezerwy w Częstochowie w lipcu 1939r. Jako kapral podchorąży otrzymał przydział do 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu - oddział karabinów maszynowych. 1 września 1939r. wraz z pułkiem bierze udział w walkach o Lubliniec. Podczas wymiany ognia w okolicach bunkra na górce Kochcickiej - zostaje ciężko ranny. Umiera w godzinach dopołudniowych w Jawornicy.

 

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Materiały prywatne - Marian Berbesz

Zdjęcia:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Muzeum Internetowe ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu