Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Prezentacja książki

27 lutego 2020r. w Lubitece (Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej) w Lublińcu odbyła się prezentacja książki Michała Mędlewskiego "Tajemnica Czarnego Lasu". Wydarzenie było możliwe dzięki wydaniu powieści Mędlewskiego przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

tajemnicaplakat2020ede

Prezentacji książki - towarzyszyła wystawa dawnych pocztówek przedstawiających Lubliniec ze zbiorów pana Krzysztofa Brzeziny. Spotkanie poprowadził pasjonat historii, autor ksiązki "Śladami historii" - pan Bogusław Hrycyk.

 hrycykspotkanie2020dee

Natomiast o książce, drodze do jej wydania, tajemnicach z nią związanych, jej bohaterach a wreszcie o Michale Mędlewskim opowiadał przewodniczący Komisji Historycznej Hufca ZHP Lubliniec im. druhny Krystyny Rożniewskiej - druh pwd. Bartłomiej Zbączyniak.

tajemnicaplakat2020ede3

W prezentacji książki oprócz mieszkańców miasta, harcerzy, harcerek oraz zuchów Hufca Lubliniec, wzięły udział także władze miasta i powiatu lublinieckiego, a także Chorągwi Śląskiej.

hrycykspotkanie2020dee234a
hrycykspotkanie2020dee2346
hrycykspotkanie2020dee234
hrycykspotkanie2020dee2
hrycykspotkanie2020dee23

Zaś w części dopołudniowej - uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Lublińca.

tajemnicaplakat2020ede9a
tajemnicaplakat2020ede9

Bardzo miłym akcentem uroczystości było uhonorowany przez starostę Joachima Smyłę za zasługi za działalność na rzecz lublinieckiego harcerstwa okolicznościową statuetką "Anioła" - druha Bartka Zbączyniaka.

tajemnicaplakat2020ede9a2

Podczas spotkania można było bezpłatnie otrzymać egzemplarz książki, a także otrzymać autograf:) druha Bartka.

tajemnicaplakat2020ede9a2ca

 Na koniec przeprosiny i podziękowania.

"To był niesamowity dzień:) Dziękuję wszystkim, którzy tego dnia postanowili swoje popołudnie poświęcić by spotkać się z historią i "Tajemnicą Czarnego Lasu". W tym ferworze i wśród tych wszystkich dobrych słów, które usłyszałem - zapomniałem odczytać karteczkę z podziękowaniami. Bardzo za to przepraszam i ... Bardzo dziękuję przede wszystkim - druhnie Katarzyna Myrcik, która poświęciła wiele godzin, by wyszukać wszystkie błędy, literówki i wygładzała to co wygładzenia wymagało - Dziękuję Ci Kasiu. Dziękuję także mojej żonie - Monice Polan-Zbączyniak - za to, że toleruje moją pasję, a wtedy gdy może - wspiera:)) Dziękuję - Marcinowi Gajek, za pomoc przy tekście, za wsparcie i za myśl, dzięki której "wziąłem się" za druha Michała. Dziękuję Starostwu Lubliniec, panu Staroście Joachimowi Smyle (bardzo dziękuję za pięknego anioła i dobre słowa!!), pani Anicie Wojciechowskiej - Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu oraz pani Anecie Konieczny - za wsparcie naszego projektu. Bardzo dziękuję. Dziękuje Sebastian Ziółek z którym niejedną tajemnice rozwikłałem:) Dziękuję całej Komisji Historycznej oraz druhowi Komendantowi hm. Mariuszówi Maciów - za pełne wsparcie - co było dla mnie bardzo ważne:) Dziękuje tacie Krzysztofowi Zbączyniakowi (wieloletniemu komendantowi Hufca Lubliniec) nie tylko za to że nie poszedłem na archeologię:)) ale także i przede wszystkim za pomoc na jaką zawsze mogę liczyć. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa profesorowi Hrycykowi, pani Wiceburmistrz Annie Jonczyk Drzymale i oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lublińcu - Gabrielowi Podbiołowi, druhnie Komendantce Chorągwi Ślaskiej hm. Annie Peterko, druhowi Lesławowi Gajdzie, druhowi Piotrkowi Widerze, druhnie skarbnik Karolinie Widerze i wszystkim harcerzom, harcerkom i zuchom naszego Hufca. Dziękuję dyrekcji oraz wszystkim pracownikom LUBITEKI Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu - za pomoc w przeprowadzeniu prezentacji i stworzenie tak sympatycznej atmosfery. Dziękuję także panu Krzysztofowi Brzezinie - za to że dzięki swojej pasji i widokówkom - uzupełnił to o czym opowiadałem:)

Nie byłoby książki - gdyby nie pani Bożena Mędlewska-Pankowska, która maszynopis zachowała i przekazała nam prawa do niego. Bardzo pani DZIĘKUJĘ!!!

tajemnica2020panipankowska

Nie byłoby tak pięknych grafik w książce gdyby Muzeum Harcerstwa i życzliwość pani hm. Katarzyny K. Traczyk. Autorem grafik, także tej tytułowej jest pan Artur Gołębiowski - dziękuję MU bardzo za zgodę na użycie ich w książce:)) W poszukiwaniach pomagał mi druh Adam Czetwertyński za co jestem mu niezmiernie wdzięczny. Dziękuję także panu Ryszardowi Krysce za wspólne rozmowy i poszukiwania. Jeszcze raz pięknie Wam wszystkim dziękuję!!!"

Bartek Zbączyniak

tajemnicaplakat2020ede9a6a
tajemnicaplakat2020ede9a6

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Bartek Zbączyniak
http://www.lubliniec.info
https://www.lubliniec.starostwo.gov.pl

Zdjęcia:
Czesława Włuka
http://www.lubliniec.info
https://www.lubliniec.starostwo.gov.pl