Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Zlot Zuchów w Katowicach w 1937r

23 maja 1937r. w Katowicach odbył się I Zlot Zuchów (jedyny taki przed wojną), którego organizatorem była połączone komendy Chorągwi Śląskiej Harcerzy i Harcerek. W Zlocie wzięło udział 2,5 tyś chłopców i 1,5 tyś dziewcząt. Na tak ważnej imprezie nie mogło zabraknąć - lublinieckich zuchów, którymi w hufcu opiekowali się: Stanisław Wojciechowski, Stanisław Gawron i Jan Drozdowski. Nasze zuchy podczas defilady zaprezentowały trudną sztukę chodzenia na szczudłach.

zuchyszdudła

Wśród prezentujących się gromad zuchowych była także, działająca przy Śląskim Zakładzie dla Głuchoniemych w Lublińcu.

katowicegliusi2017rft

Przez ponad godzinę zuchy defiladowały ulicą Jagielońska przed druhem przewodniczącym ZHP - Michałem Grażyńskim i Naczelnictwem (ówczesnym naczelnikiem ZHP był - dh Zbigniew Trylski).

zychykatiowic12016

Zuchy prezentowały się wspaniale i licznie zgromadzeni mieszkańcy Katowic oklaskiwali ich gorąco. Poszczególne Gromady były przebrane w najróżniejsze stroje:)

przebierzuchy2015

Podczas Zlotu nie mogło zabraknąć ćwiczeń sportowych, pląsów i zabaw zuchowych:) Wszak było to święto najmłodszych członków ZHP.

zuchyzabawy1937

W czasie wakacji cześć gromad biorących udział w Zlocie udała się do Brennej, gdzie zorganizowano Ośrodek Kolonii Zuchowych, który poprowadził phm. Władysław Godłowski. Tego lata przebywało tam 14 gromad w łącznej liczbie 196 zuchów:)

 

Opracowane na podstawie:
"Na Tropie" - nr 12, rok 1937

 

Fotografie:
Archiwum Hufca Lubliniec
Zbiory prywatne -Alojzy i Marcin Gajek