Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Historia Hufca Lubliniec

Widokówki Kokotkowe

W naszym Hufcu Lubliniec nie funkcjonowała Poczta Harcerska. Jednak harcerze przybywający latem na Ośrodku Harcerskim w Kokotku - czasem potrzebowali wysłać kartkę z pozdrowieniami do swoich znajomych czy rodziny. Dlatego w różnych okresach w obiegu funkcjonowały kartki pocztowe z Ośrodka.

ohkokotekwid14

"Wczoraj i dziś z harcerzami" cz. V

Park Grunwaldzki w Lublińcu(Sedanstrasse), to miejsce w naturalny sposób związane z harcerzami Hufca Lubliniec. To tutaj, już przed wojną, bardzo często harcerze i harcerki organizowali swoje zbiórki, alarmy, ogniska, a nawet biwaki (w miejscu zwanym Polaną Trzech Dębów). Na terenie kąpieliska, które mieściło się w Parku,  w latach 30-tych doskonalili swoje umiejętności - harcerze wodniacy. Po II wojnie światowej, harcerze nadal często korzystali z tego miejsca, bo przecież gdzie indziej, tak blisko miasta, można było poczuć się jak w lesie:), który dla harcerza jest drugim domem. Na zdjęciu zbiórka III zastępu I DM im. Tadeusza Kościuszki, która odbyła się  w 1946r. stoją od lewej: Marian Ożarowski, Piotr Benski (ówczesny Komendant Hufca), Marian Skorupa, Czesław Okręt, Ryszard Górski, nieznana osoba, Kazimierz Bromer, Henryk Tomczak, Zenon Kaczmarzyk. Dzisiaj miejsce to zostało troszkę zapomniane, zarówno przez harcerzy (oni znaleźli swój drugi dom w Kokotku) jak i przez mieszkańców miasta.

2017.03aaashy

Pierwszy obóz harcerski Hufca Lubliniec w Kokotku

W dniu 1 lipca 1967r. rozpoczął się pierwszy turnus "obozu czynu harcerskiego" Hufca ZHP Lubliniec w Kokotku. Turnus trwał od 1 do 28 lipca. Jego komendantem został, ówczesny Komendant Hufca Lubliniec, druh Marian Ożarowski. Zastępcą i kwatermistrzem był druh Alojzy Maroń, oboźnym druh Karol Wenger. W obozie wzięła udział 40 uczestników, wśród których poza harcerzami i harcerkami naszego Hufca obozowali wychowankowie Państwowego Młodzieżowego Zakładu Wychowawczego w Herbach (mówili o sobie: "kiciory"). Poza głównym celem obozu jakim była praca przy budowie Stanicy Harcerskiej w Kokotku, odbywały się normalne zajęcia programowe. Zapraszam do obejrzenia zdjęć z tego obozu:)

12kokotek 02

Obóz harcerski w Prądowce w 1974r.

26 czerwca 1974r. harcerze i harcerki Hufca Lubliniec, w liczbie 70 osób, ze Szczepu im. Stanisława Dubois, działającego przy Liceum Ogólnokształcącym  im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, pod opieką komendantki Szczepu - druhny hm Alicji Ostrowskiej i oboźnego dh Romana Krupskiego, wyjechała na obóz letni do Stanicy Harcerskiej - Prądówka koło Trzciela poczta Miedzichowo, powiat Nowy Tomyśl, woj. Zielona Góra. W skład kadry wchodzili także: druh Juliusz Kula, druhna Ewa Knebel, druhna Janina Demarczyk, oraz profesor Graca. Zapraszam do zapoznania się z historią tego wyjazdu i wspomnieniami uczestników obozu:)

12prodoka2017tgyh

Biografie - zmiana

W związku ze sporą liczbą biografii jaka się pojawiła ostatnio na stronie:) jest ich już ponad 40:) postanowiłem zmienić miejsce ich zamieszczania - w tej chwili są w zakładce - Historia Hufca - Biografie Harcerskie. Biografie zostały uporządkowane datą urodzeń naszych harcerzy i harcerek, dzięki temu chyba będzie łatwiej je przeglądać.

Serdecznie zapraszam:)

biografieharcerskieinfo2018

Hufiec Harcerek ZHP w Lublińcu w 1923-1949

W 1923r. w Lublińcu druhna Anna Proszowska (Stanisz) założyła pierwszą drużynę harcerek w Lublińcu. W 1931r. powstał Hufiec Harcerek w Lublińcu, którym do 1938r. kierowała druhna Irena Handkówna. Po wojnie od 1945r. do 1949r. działał reaktywowany Hufiec Harcerek w Lublińcu, który prowadzony był przez druhnę Marię Wardzelankę. Gdy w 1956r. harcerstwo się odrodziło się, drużyny harcerek i harcerzy działały już w jednym koedukacyjnym Hufcu ZHP Lubliniec. Przez 26 lat harcerki stworzyły niesamowitą historię. Historię pełną poświęcenia, oddania prawu harcerskiemu, serdeczności i radości. Harcerki pomagały młodszym, słabszym i potrzebującym. W czasie wojny prowadziły tajne nauczanie, a także poświęcały życie w walce o wolność kraju. Warto poznać tą niesamowitą i barwną historię.

12druzynagimnaz1936

Chciałbym gorąco podziękować, niestety już nieżyjącej druhnie Róży Kopacz-Poniewierze, która z wielką pieczołowitością odtworzyła historię harcerek działających w Lublińcu w okresie międzywojennym,

rozdzieki2017tyhu
Druhna Róża Kopacz (Poniewiera) - po prawej stronie

oraz druhnie Krystynie Michniewskiej (Rożniewskiej), która jako przewodnicząca Komisji Historycznej Hufca Lubliniec, starała się zebrać i ocalić jak najwięcej informacji o działalności Hufca Harcerek w Lublińcu.

12hustawka2016rtyDruhna Krystyna Michniewska (Rożniewska) po lewej stronie

Obóz w Güntersberge w NRD - 1970r.

W lipcu 1970r. (od 7 do 25), do Güntersberge na Międzynarodowy Obóz dziecięcy w NRD, wyjechała grupa lublinieckich harcerzy. Komendantem obozu, części lublinieckiej, był druh Konrad Kupilas (z Kalet), zaś towarzyszyła mu jako członek kadry druhna Krystyna Rożniewska. Grupa liczyła 21 osób i byli to głównie harcerze z Lublińca, Kalet i Dobrodzienia. O swoich przeżyciach na obozie, fantastycznie opowiadają jego uczestnicy: druh Mariusz Gaczek oraz druhna Jolanta Tomanek. Zapraszam!!!

12nrd2017tgy6789

Dzień Myśli Braterskiej 2017

Jedno z najstarszych, zachowanych zdjęć harcerzy Hufca Lubliniec - 1924r.

gajek1dmb2017

Harcerskie Dni Toszka - 1966r.

W dniach od 19 do 21 maja 1966r. Katowicka Komenda Chorągwi ZHP zorganizowała rajd turystyczny "Przez X wieków Polski", po ziemi lublinieckiej, tarnogórskiej i gliwickiej. Impreza odbyła się w ramach "Harcerskiej Wiosny Turystycznej" i "Harcerskich Dni Toszka", a związana była z ogłoszonym przez Naczelnika ZHP II Alertem - "Harcerskim zwiadem "Tysiąclecia". Uczestniczyli w niej oczywiście harcerze naszego Hufca ze Szczepu nr VII im. Marcina Kasprzaka, działającego przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Lublińcu.

1toszek51966

Harcerskie Rajdy Świętokrzyskie 1966-1975

Od 1966r. do 1975r. bardzo liczna reprezentacja harcerzy i harcerek Hufca Lubliniec z Kalet, Lublińca, Strzebinia i okolic, brała udział w czterodniowych Ogólnopolskich Rajdach Świętokrzyskich organizowanych przez Hufiec Starachowice. Zapraszam do zapoznania się ze wspomnieniami uczestników rajdów. A może znajdą się chętni by kontynuować tą piękną tradycję:) bowiem Harcerski Rajd Świętokrzyski, odbywa się po dziś dzień w czerwcu każdego roku:)

12rajdyswie2017sd

Zlot Chorągwi Katowickiej w Zabrzu - 1959r.

Jesienią 1959r. harcerze naszego Hufca pojechali na odbywający się w Zabrzu - Zlot Harcerstwa Chorągwi Katowice, by wziąć udział w wielkiej patriotycznej manifestacji, która odbyła się 27 września, na zakończenie Zlotu. Zapraszam na kolorowe:) oczyma wyobraźni ulice Zabrza końca lat 50-tych:)

1zabrze19591234

Pomnik lotników w Strzebiniu

Latem 1966r. harcerze oraz koloniści, wypoczywający w Szkole Podstawowej w Strzebiniu, pod opieką druha Michała Kościelnego, przy współpracy GRN i jej przewodniczącym Alojzym Kuczem, postanowili postawić pomnik, na miejscu mogiły wrześniowej lotników - porucznika Leona Wrzeszcza i pilota Adama Barana. Jak doszło do zestrzelenia samolotu nad Strzebiniem? Jak potoczyły się losy pomnika wybudowanego przez harcerzy? Kto był pomysłodawcą nowego pomnika w centrum Strzebinia? I gdzie pochowano ostatecznie dzielnych polskich żołnierzy? Kliknij na zdjęcie a przekonasz się:)

pomnikstzrebinkolonia2017

Święto Duchów 1993-2007

W 1993r. po raz pierwszy Komenda Hufca ZHP Lubliniec oraz Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku, zorganizowało w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących nr 1 w Lublińcu - pierwsze "Święto Duchów". Impreza odbywała się w połowie listopada i miała na celu integracje harcerzy wszystkich środowisk harcerskich Hufca, w tym drużyn działających w Nieprzetartym Szlaku. Nad całością imprezy czuwała druhna hm. Jolanta Famuła. Impreza tak się spodobała, że przez następnych kilkadziesiąt lat organizowana była cyklicznie w ramach cyklu "Odkrywcy Nieznanego Świata", aż do 2008r. Zapraszam do lektury, a także obejrzenia unikatowego filmu z "Święta Duchów" z 1996r.

121997duchy2

Wolzing NRD - 1987r.

Na przełomie lipca i sierpnia 1987r. (od 25.07 do 9.08) harcerze Hufca ZHP Lubliniec wyjechali na obóz do NRD, do miejscowości Wolzing (niedaleko Berlina). Grupa składała się z dwóch grup - chłopców i dziewcząt (w sumie 31 osób). Odpowiedzialną za druhny była Krystyna Rożniewska i Felicja Zbączyniak, zaś druhami opiekował się Lech Budzyński. Grupa została zakwaterowana w obozie na jeziorem Wolziger See. Zapraszam na relację z tego wyjazdu.

12wolzing1986aa

Harcerski biwak w Lublińcu w 1997r.

20 lat temu - koniec września 1997r. z okazji przypadającego Jubileuszu 725-lecia Miasta Lublińca i XXX-lecia powstania Ośrodka Harcerskiego w Kokotku, odbył się w Lublińcu - harcerski biwak miejski. Biwak rozbił się na terenie dawnego Miasteczka Drogowego, za ogrodzeniem, warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych. Było to przedsięwzięcie, którego przez 20 kolejnych lat - nikt już nie powtórzył:) Może pora na to:)  O tym wydarzeniu opowiada w swoich wspomnieniach druh Kajtek, który był jednym z organizatorów:)

12biwakpokazowy2017tyu

Akcja "Morena" 1972 i 1973

W latach 1972-1982 miała miejsce operacja "Morena", która wzorowana była na "Operacji 1001 Frombork", a zorganizowana była przez Chorągiew Gdańską. Harcerze naszego hufca wyjeżdżali do Gdańska w ramach "Moreny" - dwukrotnie w 1972 i 1973r. Celem ich pobytu była pomoc w rozbudowie harcerskiej bazy "Morena" i praca przy powstającym Nadmorskim Parku Kultury i Wypoczynku. Zapraszam do relacji z tamtych wydarzeń.

Morena 1972r.
12morena1972a

Morena 1973r.
morena2

Niesamowita niespodzianka:)

Dzisiaj, 1 lutego, otrzymaliśmy:) bardzo piękną kartkę z życzeniami od naszego lublinieckiego harcerza seniora, znanego i cenionego reżysera filmowego druha Jerzego Antczaka z Los Angeles:) Bardzo druhowi dziękujemy i życzymy duuużo zdrowia i mnóstwo pozytywnej energii:) Czuwaj druhu!!!

kartkaantczak2017ty

Pierwsze spotkanie Komisji Historycznej Komendy Hufca Lubliniec

27 stycznia 2017r. odbyło się spotkanie nowo powołanej Komisji Historycznej Hufca Lubliniec w składzie: druh Bartek Zbączyniak (przewodniczący) oraz druhna Ewa Knebel i druh Mariusz Maciów. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście - wieloletni instruktorzy Hufca Lubliniec, druhny: Małgorzata Ożarowska, Teresa Bajer, Bożena Jurczyk, Katarzyna Myrcik oraz druh Krzysztof Zbączyniak. Podczas spotkania przyjęto regulamin i plan pracy Komisji na 2017r. W części roboczej - rozważano kwestię publikacji materiałów o Historii Hufca Lubliniec, a także segregowano i opisywano zdjęcia z działalności drużyn i Hufca w latach 60-80. Kolejne spotkanie w marcu.

khh2017rtgy2
khh2017rtgy

Wyprawa na Baranią Górę - 1999r.

W lutym 1999r. odbył się kurs zastępowych "Osada Inui". Finałem kursu było "zdobycie bieguna":) Części uczestników - to jednak nie wystarczało, zapragnęli bowiem, zdobyć coś więcej niż tylko "kokotkowy biegun". I tak narodził się pomysł wyprawy w Beskidy i dwudniowej wycieczki, której celem była "Barania Góra" (1220 m n.p.m). Zobaczcie i przeczytajcie, jakie przygody przeżyli podczas tej wyprawy:)

12bg1

1 Środowiskowa Drużyna Harcerska "Nihgt Gobbas"

Podczas ferii 2001r. na górę Grzechynię pojechała grupa przyjaciół z obozu:) I.... miesiąc później zawiązała się drużyna harcerska:) I to jaka:) Jedna z najbardziej niezwykłych w swoim charakterze drużyn w naszym Hufcu a może i w kraju - 1 Środowiskowa Drużyna Harcerska "Night Gobbas". Działali w Hufcu Lubliniec tylko trzy lata - ale były to niezapominane chwile:) odmierzane przez trzy obozy - Gobathing, Gobatinium i Gobalake:) Zobaczcie sami:)

12gob44

16 Środowskowa Drużyna Harcerska im. 74 GPP w Lublińcu

W lutym 1996r. na zimowisko do morawskiego Vitkowa pojechały dzieciaki z Lublińca, a także z Tarnowskich Gór (35 TDH "Czarne Berety"). Część z nich tak bardzo się ze sobą zintegrowała, że postanowili tuż po powrocie założyć próbną harcerską drużynę środowiskową w Lublińcu. Dzięki życzliwości Komendy Hufca Lubliniec (ówczesnym Komendantem Hufca był druh hm Krzysztof Zbączyniak), już w marcu 1996r. odbyła się pierwsza zbiórka. Drużynowym został druh Bartek Zbączyniak, a przybocznym druh Tomasz Krupski. Takie były początki 16 Środowiskowej Druzyny Harcerskiej im 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, która przez kolejnych 5 lat wspaniale wpisała się w historię Hufca Lubliniec. Zapraszam do zapoznania się z zarysem jej działalności.

1216dh2017tgy

Letnia Akcja Szkoleniowa 2001 w "Perkozie"

Latem 2001r. trójka instruktorów naszego Hufca: druhna Anna Miedźwiedzik, oraz druhowie Mariusz Maciów i Kajetan Zbączyniak, pojechali na Letnią Akcję Szkoleniową do Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego ZHP w "Perkozie" nad Jeziorem Pluszne Wielkie niedaleko Olsztynka. Swoimi wspomnieniami z tej akcji podzielili się druh Kajtek i druh Mariusz. Zapraszam do lektury:)

perkoz20117rtgyh

Zimowisko w morawskim Vitkowie w 1996r.

Zimą -  1996r. do morawskiej miejscowości Vitkov wyjechała reprezentacja harcerzy Hufca Lubliniec oraz Hufca Tarnowskie Góry. W sumie ponad 40 dzieciaków. Pokłosiem tego zimowiska było powstanie lublinieckiej 16 Środowiskowej Drużyny Harcerskiej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty:)

12CCI30062016 0001

Zimowisko Harcerskie w Milówce w 1997r.

W 1997r., harcerze Hufca Lubliniec, oraz dzieciaki ze Szkoły Podstawowej w Kochanowicach, wyjechały na ostatnie w tym wieku:) zimowisko harcerskie poza Ośrodkiem. Była to Milówka. Z pięknymi stokami, ciekawą historią, "Stara Chałupą" oraz dwudniową - wyprawą zimową na Halę Rysiankę:)

12feriemilowka2017

Wizyta harcerzy Hufca Lubliniec w Busko Zdroju w 2000r.

Zimą, 2000r. lud "Inui", tak nazywani byli harcerze i harcerki, którzy w zimie 1999r. ukończyli kurs "Brązowych Sznurów" w Kokotku, wyruszył - kokotkową nyską, na rewizytę do harcerzy Hufca Busko-Zdrój, którzy latem przebywali na Ośrodku Harcerskim w Kokotku.

12busko1

Kulig do Kokotka 1968r.

Zimą 1968, Komenda Hufca Lubliniec zorganizowała dla ówczesnych instruktorów Hufca, ich rodzin i dzieci - kulig z Lublińca, przez Kokotek i Piłkę, by zakończyć zimową zabawę znów w Lublińcu:) Przepięknie prezentuje się, w zimowej pierzynce, będący wówczas w budowie Ośrodek Harcerski w Kokotku:)

12zimakoko1969146

Zima na wesoło - otwarcie wyciągu w Kokotku

Na początku lat 80-tych ówczesny proboszcz parafii w Kokotku - ksiądz Ludwik Konieczny, zabiegał u władz miasta Lublińca, by wspomogły go w budowie stoku narciarskiego w Kokotku. Dzięki aktywności miasta, proboszcza oraz mieszkańców Kokotka, udało się taki stok stworzyć. Zimą 1985r. hucznie go otwarto, organizując imprezę sportową "Zima na wesoło". Dzięki ciągłej opiece księdza Ludwika, ze stoku co roku korzystali mieszkańcy Kokotka, Lublińca, a także harcerze. Paradoksalnie w 30-tą rocznicę powstania wyciągu, odcięto prąd i wyciąg stanął. Zobaczcie jak wyglądała impreza otwarcia stoku z udziałem uczniów szkół z lublińca oraz druha Mariana Ożarowskigo:)

kokoekgork12

Plakietki harcerskie - kolejni darczyńcy

Nasza kolekcja plakietek harcerskich w ostatnich tygodniach powiększyła się o kolejna 50 -tkę. Tym razem, otrzymaliśmy plakietki od pana Mariusza Jerki z Olesna, a także druha Jerzego Gryca z Kalet. Bardzo serdecznie dziękuję!!! W związku z powiększoną kolekcją, na stronce - powstały osobne linki do każdej z kategorii plakietek harcerskich:)

plakietki53454rt5a4a4a4

Gra planszowa - "Leśne przygody"

Pierwszą grę planszową jaką udało nam się pozyskać do naszego Muzeum są "Leśne Przygody", gra była wydawana w latach 60, 70 i 80.

graplanszowa2016rtgyh2

Teodor Musielok

Teodor Musielok, pierwszy Komendant Hufca Lubliniec, założyciel i pierwszy drużynowy Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki - to postać bardzo enigmatyczna. Niestety niewiele o nim wiemy. Wszystkie informacje jakie o nim posiadamy zostały zawarte w krótkiej notce biograficznej - zapraszam do lektury:)

12musielokt2016r2

Obóz w Arteku w 1961r.

Latem 1961r. reprezentacja Chorągwi Katowickiej, wyjechała na międzynarodowy obóz pionierski do Arteku na Krymie, nad Morzem Czarnym. W grupie harcerzy i harcerek była także skromna grupa z Lublińca w osobach druhny Barbary Dragon i druha Krzysztofa Zbączyniaka. To właśnie dzięki wspomnieniom, druha Krzysztofa możemy przenieść się w lata 60-te i poczuć atmosferę ogromnego miasteczka pionierskiego w byłym ZSRR. Zapraszam do podróżny razem z nim:)

12artek12016267a

Piotr Benski

Druh Piotr Benski, to przedwojenny harcerz, a  następnie pierwszy powojenny komendant Hufca ZHP Lubliniec. Funkcję tą sprawuje od lutego 1945r. do marca 1947r., kiedy sam rezygnuje z tej funkcji. Poza kierowaniem Hufcem, w trudnych powojennych czasach wspiera go finansowo, przekazując pieniądze na  np. namioty. Zapraszam do zapoznania się z krótką notką biograficzną druha Piotra.

12benski1

Pielgrzymka harcerska do Piekar w 1937r.

30 maja 1937r. w Piekarach Śląskich - harcerze, pielgrzymowali do Matki Boskiej Piekarskiej, by uczcić 15-lecie przyłączenia Śląska do Polski. Wśród zgromadzonych - 7 tyś harcerzy, nie mogło zabraknąć i harcerzy z Hufca ZHP Lubliniec. Harcerze, po uroczystej mszy i złożeniu wotum, w formie krzyża harcerskiego, zasadzili przy Kopcu Wyzwolenia, 22 lipy oraz ustawili na jego szczycie, pamiątkowy kamień granitowy.

pielkary2016tgy67975

Przypinki i proporczyki

Zasoby naszego Muzeum Harcerskiego powoli, ale z każdym tygodniem się powiększają. Tym razem na stronkę zawitało ponad 50 przypinek harcerskich, które otrzymaliśmy od druhny Bożeny Jurczyk i pana Krzysztofa Korkusa.

przypinki2016rft52

W kolejce do skanowania, już czeka ponad 200 przypinek turystycznych oraz okazjonalnych medali:)

przypunkiturtysczne2016t

A także proporczyki harcerskie.

proporczyki2016hal

 

Witold Hadryan

16 września 1945r. w Niższym Seminarium Duchownym Ojców Oblatów w Lublińcu, została reaktywowana IV MDH im. ks. Ignacego Skorupki. Zadania poprowadzenia drużyny podjął się druh, ksiądz - Witold Hadryan, który przed wojną wraz z księdzem Czesławem Bartoszem współprowadził drużynę przy Seminarium. W latach 1945-48, był także kapelanem Hufca Lubliniec. Jego staraniem drużyna, 24 kwietnia 1946r. otrzymała sztandar. A latem, pod jego opieką pojechała na swój pierwszy obóz do Kochcic. W 1948r. wraz z harcerzami Hufca Lubliniec, ksiądz Witold uczestniczył w obozie w Międzyzdrojach. Zapraszam do zapoznania się z pełną notką biograficzną księdza Witolda.

hadryian2016rft

Czesław Bartosz

W 1938r. przy Małym Seminarium Duchownym Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu, powstała  VIII Męska Drużyna Harcerska im. ks. Ignacego Skorupki. Drużynowym tej drużyny został - druh, ksiądz Czesław Bartosz. Harcerzy, kleryków, prowadził aż do wybuchu II wojny światowej. Następnie wyjechał do Starej Słupii, gdzie w 1942r. zmarł. Został pochowany na Świętym Krzyżu. Zapraszam do przeczytania całej notki biograficznej, harcerza, brata i księdza.

czesławbartoszn2016e23

Plakietki harcerskie cz.II

Nasza kolekcja plakietek harcerskich powiększyła się o kolejne 150 i na chwilę obecną liczy ponad 400 plakietek i przypinek. Są to plakietki zbierane przez lata, przez komendantów Hufca Lubliniec. Podzielone zostały na trzy kategorie:
- plakietki HAL, HAZ
- plakietki Hufców, Szczepów i Ośrodków
- plakietki z Rajdów, Akcji harcerskich i Inne

By zobaczyć kolekcję - kliknij poniżej
plakietki16

Mamy nadzieję, że to mnie koniec, ale początek:)

Plakietki i przypinki

Otrzymaliśmy od druhny Bożeny Jurczyk - fantastyczną kolekcję plakietek i przypinek harcerskich, które kolekcjonował druh Jerzy Piechota. Kolekcja ta, niestety została już dosyć nadgryziona przez upływający czas. Udało nam się jednak znaczną jej część zdigitalizować - po oczywiście wcześniejszych zabiegach kosmetycznych (pranie, suszenie i prasowanie:)). Plakietki zostały podzielone na 6 części:
- plakietki HAL, HAZ
- plakietki lublinieckie
- plakietki Hufców, Szczepów i Ośrodków
- plakietki z Rajdów, Akcji harcerskich i Inne
- plakietki Nieprzetartego Szlaku
- plakietki zagraniczne

Zapraszamy do ich obejrzenia:)

Plakietki harcerskie

plakiet14

Przypinki harcerskie

przypinki1

Roman Krupski

11 listopada, mija 5-rocznica śmierci druha Romana Krupskiego, zucha, harcerza, instruktora, działacza społecznego. Założyciela Kabaretu pod Cambronnem (działającego przy lublinieckim LO). Wieloletniego komendanta Harcerskiej Akcji Letniej w Ośrodku Harcerskim w Kokotku. Pomysłodawcy rozbudowy OH w Kokotku. Popularyzatora Festiwalu CoCo. Druh Roman dział także w Społecznym Towarzystwie Siatkarskim "Victoria Lubliniec", Stowarzyszeniu Absolwentów i Wychowawców Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza, czy w Społecznym Komitecie Rozbudowy Zaplecza Socjalnego Klubu Sportowego "LKS Sparta Lubliniec. Cześć jego pamięci...

pradowka2016

Wiktoria Niegolewska

89 lat temu, 24 października 1927r. zmarła Wiktoria Niegolewska, założycielka Koła Przyjaciół Harcerstwa w Lublińcu. Żona pierwszego polskiego starosty lublinieckiego - Kazimierza Niegolewskiego. Jej pogrzeb był manifestacją całego polskiego Śląska. Pochowana została, wraz z mężem w grobowcu, na cmentarzu wojskowym (zniszczonym podczas wojny przez Niemców). Dzisiaj po grobowcu, została tylko płyta z nazwiskiem jej męża. O Wiktorii zapomniano:( Mamy nadzieję, że za rok w tym czasie, na cmentarzu, zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa, poświęcona harcerzom, którzy zginęli w czasie II wojny światowej i Wiktorii Niegolewskiej, opiekunki i patronki pierwszych harcerzy w Lublińcu. Cześć jej pamięci!!!

niegolewskawiktoria2016rf

Stanisław Gawron

43 lata temu, 20 października 1973r. we Wrocławiu zmarł Stanisław Gawron, nauczyciel, harcerz, komendant Hufca Lubliniec, dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a następnie całej placówki Państwowego Zakładu Wychowawczego dla Dzieci Głuchych Nr 1 w Lublińcu, dyrektor Zasadniczej Szkole Zawodowej Wrocławskiego Zakładu dla Głuchoniemych. Bardzo barwna i ciekawa postać. Zapraszam do zapoznania się z notką biograficzną.

12gaweon2016er

Alojzy Janeczek

Kolejny biogram zapisany na naszej stronie. Tym razem druha Alojzego Janeczka. Założyciela, twórcy i dobrego ducha koszęcińskich harcerzy. Człowieka, który większą część życia poświęcił harcerstwu. Prowadził drużyny przed wojną, po wojnie, i po 1956r. gdy harcerstwo po raz kolejny zostało reaktywowane. Drugą jego pasją była kolej, na której spędził całe swoje życie zawodowe. Założył też harcerską drużynę kolejową w Koszęcinie. W czasie wojny aresztowany wraz z Konradem Mańką, do końca wojny przebywał w więzieniu niemieckim. Przez pięć lat piastował stanowisko wójta Gminy Koszęcin. Wspaniała postać. Warta ocalenia od zapomnienia. Zapraszam do lektury.

janeczekgharcerze

Radio Klub Harcerski w Londynie

Latem 1997r. (16 sierpnia), a następnie w grudniu tegoż roku po raz kolejny, druh Marian Ożarowski (SP9-ZAK) nawiązał łączność z druhem Krzysztofem Jasińskim, założycielem pierwszego harcerskiego radio klubu w Londynie nadającym pod znakiem G0ZHP. Radio klub działał w ramach Hufca Warszawa w Londynie.

krzysztofjasinski2016rft

Harcerska Odznaka Turystyczna - śladami Harcerzy Hufca Lubliniec w latach 1923-1939

3 października 2016, w siedzibie Komendy Hufca ZHP Lubliniec, miała miejsce prezentacja Harcerskiej Odznaki Turystycznej: śladami Harcerzy Hufca Lubliniec w latach 1923-1939, która została stworzona przez druhów: Bartłomieja Zbączyniaka i Kazimierza Bromera, a zaprojektowana przez druhnę Katarzynę TobiśCelem ustanowienia odznaki jest zapoznanie zuchów, harcerzy, turystów i krajoznawców z postaciami i miejscami związanymi z działalnością Hufca ZHP Lubliniec w latach 1922-1939. Odznaka jest dwustopniowa. By ją zdobyć należy odwiedzić miejsca wykazane w regulaminie, zrobić sobie zdjęcie na tle obiektu i przesłać zgromadzony materiał w formacie pdf na adres hot.lubliniec@gmail.com

zdjecia2016rftgy

 Z regulaminem  oraz aneksem historyczny do odznaki można zapoznać się specjalnie stworzonej w tym celu stronie www.hot.lubliniec.zhp.pl oraz w Centrum Informacji Turystycznej w Lublińcu, mieszczącej się przy ulicy Edyty Stein 2.

stronawwhot2016

Zapraszam do jej zdobywania:)

przypinka zolty be33zramki

Kurs NS w Rabce w 1986r.

Od 12 do 27 listopada 1986r. w Rabce, odbywał się 54 Kurs Nieprzetartego Szlaku zorganizowany przez Chorągwianą Szkołę Instruktorką. Jednym ze współorganizatorów kursu był - instruktor Hufca Lubliniec - druh Jerzy Piechota. Z kursu zachowała się, przepięknie ilustrowana kronika - zastępu II "Jerzyki", którą otrzymał na jej zakończenie - druh Jerzy. Zapraszam do zapoznania sie z tą bardzo ciekawą opowieścią, snutą na 22 jej kartach.

1rabka1986r

Obóz w duńskim Grenelejren w 1994r.

Od 24 kwietnia do 6 maja, w Grenelejren w Danii, odbył się obóz harcerski, w którym udział wzięli harcerze i harcerki z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych im. Konrada Mańki w Lublińcu. Obóz był pokłosiem współpracy Zakładu z grupą Duńczyków, którą rozpoczął w 1990r. pan Łucjan Porębski. Obóz w 1994r. był drugim, wyjazdem dzieci z Zakładu do Dani. Jego komendantem był druh Jerzy Piechota, zaś kadrą - nauczyciele Zakładu. Duńczycy przez cały czas obozu starali się wypełnić czas dzieciakom, w sposób możliwie jak najbardziej atrakcyjny. Obozowicze zwiedzili także Legoland. Najważniejsze jednaj, że uczestnicy obozu wrócili do kraju z nowymi aparatami słuchowymi:)

12juiko124567

Współpraca ze skautami z Salzburga

W 1980r. na Zlocie Harcerskim w Oleśnicy, druh Jerzy Piechota nawiązał kontakt ze skautami z Salzburga. Efektem tego spotkania była prawie 10-letnia współpraca pomiędzy Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im. Konrada Mańki a Pfadfinder-gilde Salzburg Maxglan. W marcu 1983, wraz z darami, do Lublińca, przyjechali i skauci austriaccyZapraszam do zapoznania się z tą ciekawą historią:)

rodzinaslazburg12

Historia Hufca 1920-1930

Po kilku miesiącach pracy, udało się, oczywiście w zarysie, przedstawić kolejne 5 lat działalności naszego Hufca, od 1925r do 1930r. W tym czasie Hufiec rozwinął się ilościowo od 80 harcerzy do ponad 200, z 2 drużyn do 12, obejmujących cały powiat lubliniecki. Aktywnie działa Koło Przyjaciół Harcerstwa z księdzem Janem Szymałą na czele, powstaje Krąg Starszoharcerski - jeden z pierwszych w Chorągwi Śląskiej, a także zastęp wodny! Coraz aktywniej lubliniecki Hufiec bierze udział w imprezach o charakterze ogólnopolskim - II Zlot Harcerstwa Polskiego w Poznaniu i Jubileusz X-lecia Harcerstwa na Śląsku na Buczu. W szeregi I MDH im Tadeusza Kościuszki - wstępują "Opolanie" z Władysławem Planetorzem i Wojciechem Wawrzynkiem. Od 1927r. Hufiec organizuje Zloty Hufca. W lipcu 1930 drużyna rowerowa pokonuje trasę z Lublińca na Hel i z powrotem:) Zapraszam do lektury.

12klamaolszyna1927

Muzeum Harcerskie

Dopiero na jesieni ruszy akcja zbierania harcerskich pamiątek, które zamierzamy zgromadzić w naszym Harcerskim Muzeum:) Jednak już teraz otrzymujemy wspaniałe prezenty:) Druhna Bożena Jurczyk przekazała nam dwie płyty gramofonowe z piosenkami harcerskimi śpiewanymi prze zespół "Słoneczni" i przez "Wołosatki".

płyty12016

Zaś druh Marian Gruchman książkę "Skauting dla Chłopców" Lorda Baden-Powella wydaną przez Harcerskie Biuro Wydawnicze "Na tropie" w 1938r. Serdecznie im dziękujemy!!!

płyty120162

Stanisław Wojciechowski

11 sierpnia 1968r. zmarł niespodziewanie Stanisław Wojciechowski. Przedwojenny komendant Hufca Lubliniec. Uczestnik Międzynarodowego IV Światowego Jambore w Gödöllö na Węgrzech. Świetny zuchmistrz. Nauczyciel szkoły powszechnej w Lublińcu. Wychowawca, nauczyciel i w końcu dyrektor Państwowego Zakładu Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Głuchych w Lublińcu. Postać niesamowicie barwna i lubiana. Zapraszam do zapoznania się z jego biografią.

12zuchywoj2016

Podziękowania

Mijają kolejne cztery miesiące pracy przy stronce. Na chwilę obecną - znajduje się na niej już 137 artykułów. Większość opatrzona jest wspomnieniami i zdjęciami. Dziękuję druhowi Krzysztofowi Zbączyniakowi - za pomoc w tworzeniu strony o Historii Hufca Lubliniec, zawsze mogę liczyć na jego pamięć i pomoc!!!! Przez ten czas udało się stworzyć - 16 biografii harcerzy naszego Hufca (a kolejne są w drodze). Bardzo dziękuję pani Anicie Wojciechowskiej, panu Janowi Wojciechowskiemu, pani dr Mirosławie Komolce, Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu - za pomoc przy tworzeniu biografii druha Stanisława Wojciechowskiego. Pani Ewie Stemplewskiej i panu Markowi Stemplewskiemu za pomoc przy tworzeniu biografii druha Kazimierza Świtalskiego. Druhowi Leszkowi G.Grabowskiemu, druhowi Piotrowi Nawrotowi i druhowi Stanisławowi Lewińskiemu za pomoc przy tworzeniu biografii druha Leszka Gasztycha. Dziękuję druhnie Teresie Bajer, za pomoc w tworzeniu biografii druhny Krystyny Rożniewskiej. Dzięki druhnie Katarzynie Myrcik, dzięki której biografia druha Konrada Mańki, znalazła się w Wikipedii. Powoli powstaje historia harcerstwa w Zakładzie Wychowawczym dla Dzieci Głuchych nr 1 w Lublińcu (dzisiejszy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu), za co bardzo serdecznie dziękuję druhnom: Teresie Irek, Pelagii Czaj, Marii Piechocie,Bożenie Jurczyk oraz pani Wiesławie Wieczorek. Udało mi się skontaktować z druhami: Marianem Gruchmanem, Kazimierzem Bromerem, Czesławem Okrętem, Bolesławem Klamą i Anatolem Muszałą - harcerzami, seniorami naszego Hufca, a także druhem - Jerzym Antczakiem, któremu do Stanów Zjednoczonych wysłaliśmy - kronikę (pisaną przez niego) z obozu w Międzyzdrojach. Bardzo im dziękuję za pomoc i przesympatyczne wspomnienia, których wysłuchałem i które stały się podstawa opisów obozów okresu powojennego. Dziękuję także rodzinie druha Ożarowskiego za udostępnienie zdjęć harcerzy naszego Hufca z tego okresu. Dzięki druhom: Michałowi i Piotrowi Kościelnemu - powstała notka o harcerskim zespole "Czarni", działającym w LO w Lublińcu w latach 60-tych. Dzięki pomocy druhów: Mariusza i Wojciecha Gaczka - otrzymaliśmy fantastyczne skany zdjęć z pobytu naszych harcerzy na IV Światowym Jambore w Gödöllö na Węgrzech (pomagają mi także przy każdej nadarzającej się okazji - Bardzo dziękuję!!!). Dzięki pomocy druhów, byłych komendantów naszego Hufca: Henryka Pietrka i Krzysztofa Zbączyniaka - udało się stworzyć artykuł dotyczący historii budynków, w których w minionych latach mieściła się Komenda Hufca Lubliniec. Dzięki niesamowitej pamięci druha Franciszka Janeczka i pomocy druha Ludwika Tabora oraz pana Piotra Blachy - powstał artykuł dotyczący drużyn kolejowych naszego Hufca. Dziękuję druhnie Małgorzacie Ożarowskiej za konsultacje o każdej godzinie dnia i nocy i za artykuł o obozie w Holzermen See i Akcji "Klimczok". Dziękuję druhowi Karolowi Wengierowi za informacje dotyczące orkiestr harcerskich działających w naszym Hufcu i za każde wspomnienie i dobre słowo, które od druha otrzymuję. Dziękuję pani Mirosławie Krych oraz panu Goniwiesze za informacje dotyczące historii harcerstwa w Koszęcinie. Dziękuję panu Krzysztofowi Korkusowi za pomoc i materiały dotyczące harcerzy - żołnierzy 74 GPP w Lublińcu. Dziękuję za wspomnienia druhnie Eugeni Wajoras, a także druhnie Barbarze Łuczce (Zakrzewska) i druhowi Kazimierzowi Łuczce. Dziękuję druhnie Alicji Ostrowskiej, Barbarze Gabidze i Ewie Knebel za materiały i zdjęcia z obozów harcerskich z lat 70-tych. Dziękuję bratowi Grzegorzowi OMI za współpracę i umożliwienie przejrzenia materiałów w archiwum Klasztoru Ojców Oblatów. Dziękuję druhnie Ludgardzie Bieniek za fantastyczne wspomnienia. Dziękuję panu Markowi Brzezinie, druhnie Blance Bulik, Marcinowi Gajek, Grażynie Klamie-Morgale oraz rodzinie druha Wędrychowicza za fantastyczne zdjęcia z okresu przedwojennego. Dziękuję panu Konstantemu Wolnemu i panu Marianowi Berbeszowi w tworzeniu biografii przyjaciółki harcerstwa lublinieckiego na początku jej drogi - pani Wiktorii Niegolewskiej. Dziękuję druhowi Mariuszowi Maciów, za pomoc merytoryczną nad stroną, oraz za wsparcie jakiego mi udziela:). Dziękuję pani Tani Radziwończyk oraz Stowarzyszeniu "Nasze Kalety" za pomoc w zbieraniu informacji o harcerstwie w Kaletach. Dziękuję także mojej rodzinie: Monice, Kamili i Madzi), która w pracy nad historią Hufca mnie wspiera i toleruje moje zainteresowania:)

Jeżeli o kimś zapomniałem, bardzo przepraszam!!! Wszystkim jeszcze raz dziękuję!!!

 podziekowania23455

Przekazanie sztandaru 74ppAk we Włoszczowej

29 kwietnia 1990r. we Włoszczowej odbyło się niecodzienne wydarzenie. Reprezentacja Hufca Lubliniec, wraz z ówczesnym komendantem Hufca, druhem hm Henrykiem Pietrkiem, została zaproszona na coroczne spotkanie kombatantów, żołnierzy 74ppAK, otrzymała od nich pamiątkowy sztandar wzorowany na oryginalnym sztandarze 74 pułku AK, na którym z jednej strony wyszyty był napis "74 GGP" i "Lubliniec" oraz godło Polski, a na rewersie "74 pp AK" i "Włoszczowa" oraz wizerunek Matki Boskiej z dzieciątkiem. Całe to wydarzenie było jednym z elementów akcji jaką przez prawie 20 lat prowadził nasz Hufiec - "Kampania Bohater", mającej na celu nadanie Hufcowi Lubliniec imienia "74 pułku Piechoty". Kampani, która nigdy nie została doprowadzona do końca:(

12wloszczowa2016rft

Konrad Mańka w Wikipedii

Wczoraj, w 74 rocznicę śmierci druha Konrada Mańki, dzięki staraniom druhny Katarzyny Myrcik w Wikipedii pojawiła się jego notka biograficzna!!!!! To już 3 postać związana z naszym Hufcem Lubliniec, po księdzu pułkowniku Janie Szymale i druhu Marianie Ożarowskim, która znalazła się w tej Encyklopedii Internetowej.

konradwiki2016

Ostatni list druha Konrada Mańki

Tuż przed śmiercią, w nocy z 13 na 14 lipca 1942r. Konrad Mańka napisał do swoich rodziców list. „Wziąłem na siebie wielki ciężar, ale tego wymaga ode mnie mój obowiązek[...] Nie splamiłem swoich rąk żadną zbrodnią, największym szczęściem jest umierać za swoich przyjaciół...  O Boże przyjm moją duszę w Twoje ręce!!!."

Całą treść listu można przeczytać tutaj:

konradlist2016rft6

Zlot Harcerski w Katowicach w 1945r.

Z okazji 25-lecia istnienia Harcerstwa Górnośląskiego w Katowicach, w dniach od 20 do 27 września 1945r. odbył się wielki Zlot Harcerski. Na Zlocie nie mogło zabraknąć reprezentacji naszego Hufca. W niedzielę wraz z 40 tysiącami harcerzy i harcerek przez przemaszerowali ulicami Katowic. Zapraszam do zapoznania się z relacji z tego wydarzenia.


12zlotkatwice194553

Historia Harcerskiej Radiostacji Krótkofalowej SP9ZAK

W listopadzie 1967r. rozpoczał swoją działalność Harcerski Klub Łączności "Delta" przy Komendzie Hufca ZHP w Lublińcu, początkowo jako klub nasłuchowy i radiowo - techniczny Polskiego Związku Krótkofalowców, a następnie od roku 1968 jako klub nadawczy pod znakiem SP9ZAK. Stacja SP9ZAK z Lublińca i Kokotka pracowała intensywnie dzięki nieprzeciętnej osobowości jej Twórcy i operatora druha hm. Mariana Ożarowskiego. Niestety wraz z jego śmiercią w 1998r. zamilknęła. Odezwała się ponownie latem 2016r. Jaka będzie jej przyszłość, nie wiemy - możemy za to się dowiedzieć jak funkcjonowała przez 30 lat:). Zapraszam

marianradio2015

Kartki z Gödöllő Lajosa Martona

W 1933r. harcerze Hufca Lubliniec wzięli udział w IV Jamboree Skautowe w Gödöllő na Węgrzech. Z tej wyprawy przywieźli między innymi przepiękne rysunki, wykonane przez znanego artystę węgierskiego Lajosa Martona. Na pracach artysty ukazana jest codzienność skautowa na Jamboree oraz wyprawa skautów do Budapesztu. 12 takich prac zachowało się w albumie druha Stanisława Wojciechowskiego i te prezentujemy:)

godolo2016tgy

Zimowisko w Vitkowie - 1996r.

Zimą 1996r. (od 29 stycznia do 7 lutego) 40 harcerzy i harcerek Hufca Lubliniec oraz Hufca Tarnowskie Góry wyjechało na zimowisko do Czech, do małego morawskiego miasteczka Vitkov. Komendantem zimowiska był druh Leszek Budzyński, zaś jego zastępcą - druhna Aniela Drab, oboźnym druh Bartłomiej Zbączyniak, którego wspierał druh Tomasz Krupski. Obóz przyjął nazwę "Polskie ZOO". Zapraszam na relację z zimowych harcy:)

12CCI30062016 0001

Historia drużyn kolejowych Hufca Lubliniec

W okresie międzywojennym w Związku Harcerstwa Polskiego działały drużyny kolejowe. Składały się przede wszystkim z harcerzy, których ojcowie byli pracownikami Polskich Kolei Państwowych. Drużyny te aktywnie wspierane były przez stowarzyszenie samopomocowe "Rodzina Kolejowa". W drużynach tych poza "normalną" pracą harcerską, odbywały się szkolenia z zakresu służby stacyjnej czy sygnalizacji kolejowej. Harcerze pod okiem kolejarzy uczyli się wypisywaniu kwitów przewozowych. Ze względu na znaczne ulgi w cenie biletu przysługujące rodzinom kolejarskim - drużyny te mogły pozwolić sobie na częstsze wycieczki krajoznawcze, z czego korzystały. W naszym hufcu w okresie międzywojennym działały dwie takie drużyny - w Lublińcu, prowadzona przez druha Jana Blachę oraz w Koszęcinie, założona i prowadzona przez druha Alojzego Janeczka.

12kolejkoszecin31

IV Jamboree Skautowe w Gödöllő - 1933r.

Latem 1933r. w małej węgierskiej miejscowości - Gödöllő, odbyło się IV Jamboree Skautowe. Na Węgry pojechało ponad tysiąc polskich harcerzy, w tym także harcerze z naszego Hufca: Ludwik Klama, Stanisław Wojciechowski, Emil Myszor, Władysław Wędrychowicz, Henryk Gaczek. To co tam zobaczyli, zostało zapewne w ich pamięci na bardzo długo:) Szkoda, że nie udało się nikomu spisać ich relacji. Taką opowieść o wyprawie na Jamboree można za to znaleźć w bardzo barwnej powieści Zofii Kossak-Szczuckiej "Szukajcie Przyjaciół". Pozostały po wizycie naszych druhów na Węgrzech w 1933r. natomiast niesamowite zdjęcia, w tym zdjęcie naczelnego skauta świata - Roberta Baden Powella (wykonane przez naszych harcerzy). Zapraszam do cofnięcia się w czasie i przyjrzenia się organizacjom skautowym z początku XX wieku.

12wegry12

Kurs Przybocznych "Szaniec" - 1998r.

Latem 1998r., od 6 do 19 lipca w Ośrodku Harcerskim w Kokotku odbył się Kurs Przybocznych "Szaniec". W kursie wzięło udział 21 harcerzy naszego hufca. Komendę sprawowali: druh Bartek Zbączyniak, druh Tomek Krupski, druhna Anna Miedźwiedzik oraz druh Mariusz Maciów. Zapraszam na foto relację z tego obozowego kursu:)

12szaniec13

Zloty Hufca 1927-1939

19 czerwca 1927r. z inicjatywy ówczesnego komendanta Hufca - druha Ludwika Klamy, zorganizowany został pierwszy Zlot Hufca w Lublińcu. Impreza tak się spodobała, że prawie co roku w czerwcu, aż do 1939r. odbywały się podobne imprezy harcerskie. Dwukrotnie, bo w 1932 i w 1939 miały one miejsce w Koszęcinie. Szczególnie uroczyście obchodzony był Zlot w 1933r. gdy Hufiec świętował swoje 10-lecie.

12zlot1928

Harcerze na rowerach w okresie Międywojennym

Rower, jest dzisiaj bardzo popularnym środkiem transportu. Czy w okresie przedwojennym harcerze korzystali z niego często? Wygląda na to, że nasi:) lublinieccy - TAK!!! Na rowerach jeździły zuchy, harcerze i harcerze starsi. Organizowano wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy, ale i rajdy do Krakowa, Poznania a nawet Gdańska. Rower okazywał się pomocny podczas biwaków, zlotów i obozów.

12rowery6

Obóz w Poroninie - 1931r.

Latem 1931r. lublinieccy harcerze rozbili swoje namioty w Poroninie, pod opieką komendanta obozu druha Stanisława Gawrona. Poronin to Tatry - więc nasi harcerze głównie spędzali czas na wędrówkach po górskich szlakach.

12poronin1931qaw

Wycieczka rowerowa na Jurę - 1931r.

29 czerwca 1931r. czwórka harcerzy naszego Hufca: Eryk Słota, Alojzy Gajek, Władysław Wedrychowicz i Paweł Jędrysik, wybrała się na wykapkę rowerową na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Zapraszam na wycieczkę wraz z nimi, po przedwojennej Częstochowie i Olsztynie.

121931.06.29 Olsztyn

Harcerski Kręg Seniora 1995-2007

W 1995r. z inicjatywy druhny Krystyny Rożniewskiej i druha Mariana Ożarowskiego przy Komendzie Hufca ZHP Lubliniec, utworzono Harcerski Krąg Seniora, do którego należeli przedwojenni i powojenni harcerze i harcerki naszego Hufca. Krąg działał aktywnie aż do chwili gdy na wieczną wartę odeszła druhna Rożniewska (przewodnicząca HKS-u) w 2007r.. Podczas 12 lat działalności Kręgu, jej członkowie spotykali się raz w miesiącu na wspólnych wyjazdach, ogniskach, wycieczkach i spotkaniach. W 2016r. kiedy powstała strona poświęcona historii Hufca Lubliniec, w jej tworzenie włączyli się aktywnie byli członkowie Kręgu Seniora - Kazimierz Bromer, Franciszek Janeczek, Pelagia Czaj, oraz Eugenia Wajoras. Za co im jestem niezmiernie wdzięczny:)!!! Mam także nadzieję, że tak pożyteczna dla starszych harcerzy i instruktorów forma działalności w ZHP, jeszcze się w naszym Hufcu odrodzi:)

senior5

Obóz w Suchedniowie - 1949r.

Ostatnim obozem Hufca Lubliniec przed rozwiązaniem harcerstwa (w latach 50-tych), było zgrupowanie obozów, które odbyło się w ramach Harcerskiej Służbie Polsce w Suchedniowie w lipcu 1949r. Obozy hufca (lubliniecki, kaletański, harcerzy z PZW dla dzieci głuchych w Lublińcu) rozbiły swoje namioty w nad rzeką Kamionką. Jak podaje kronikarz z podobozu kaletańskiego, pogoda harcerzy nie rozpieszczała, jednak pogody ducha złamać nie potrafiła. Z tego obozu zachowała się Kronika wykonana przez druhów: Chmielewskiego, Kitę i Zielińskiego (z podobozu PZW) i dedykowana ówczesnemu dyrektorowi Państwowego Zakładu Wychowawczego dla dzieci głuchych w Lublińcu- panu Henrykowi Hampelowi. Podobozem tym opiekowali się: Stanisław Wojciechowski, Roman Bieniek i Marian Gruchman. Kronika jest bardzo nietypowa, bo nie tylko że rysowana, ale stworzona w duchu karykatury:)

kronikasuchedniow2016

Zespół "Czarni"

Na początku lat 60, przy Szczepie Harcerskim im. St. Dubois'a w Liceum im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, z inicjatywy jego pierwszego i jedynego kierownika oraz założyciela - Michała Kościelnego, powstał zespół "Czarni". Zespół przez pięć lat, mimo braków sprzętowych:) zdobył niezwykłą popularność wśród młodzieży nie tylko w Lublińcu. Przez jego szeregi przewinęło się wielu wspaniałych młodych ludzi. Warto zapoznać się z kawałkiem muzycznej, harcerskiej przygody granej w rytmie big beatu:) Zapraszam!!!

 czarni2016rfa2

Dzień Świetego Jerzego

W dniu 23 kwietnia organizacje skautowe wspominają Św. Jerzego - swego Patrona. W harcerstwie polskim od samego początku uważano ten dzień za święto harcerzy. Święty Jerzy jest patronem Anglii, Bośni, Litwy, Szwecji, Niemiec, oraz włoskich miast: Ferrary i Neapolu. Patronuje różnym rzemiosłom wojennym, harcerzom, skautom oraz licznym orderom. W naszym Hufcu w okresie przedwojennym i przez pierwsze lata po II wojnie, również traktowano ten dzień bardzo szczególnie. Zachowane kroniki opisują jak obchodzono ten dzień w 1946r. w Lublińcu i Koszęcinie. Zapraszam.

swjerzy2016rftkoszecin

Biografie: Jan Bernard Handy

13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W kwietniu (najprawdopodobniej 20 kwietnia) 1940r. w Katyniu został zamordowany - lubliniecki nauczyciel, żołnierz 74 GPP, a także harcerz i instruktor Hufca Lubliniec Jan Bernard Handy. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI. Zapraszam do zapozniania się z krótką notką biograficzną.

12handyzuchy2016

Zastęp wodny w okresie Międzywojennym Hufca Lubliniec

Na początku lat 30-tych powstał w strukturach Hufca Lubliniec - zastęp żeglarski. Dzięki pomocy Koła Przyjaciół Harcerstwa zastęp otrzymał piękną łódźz masztem i wiosłami "Iskrę". Tą łodzią dzielni harcerze pokonali ponad 1000 km płynąc z Mysłowic do Tczewa. Zastęp brał udział w Międzynarodowym Zlocie Skautów Wodnych w Garczynie oraz w I Święcie Morza w Gdyni. 

iskrawodowanie2016

Obóz w Międzyzdrojach - 1948r.

W lipcu 1948r. w Międzyzdrojach odbył się jeden z największych, w historii powojennej, obozów Hufca Lubliniec. Nad morze wybrali się harcerze z wszystkich środowisk. W obozie uczestniczyli: drużyna kleryków z Lublińca, harcerze z Kalet, Harcerze z Dobrodzienia, druhowie z drużyn z OSW dla dzieci głuchych, oraz harcerze z drużyn lublinieckich. Dzięki relacji druha Bolesława Klamy, Kazimierza Bromera, Leszka G.Grabowskiego i kronice napisanej przez Jerzego Antczaka - możemy poczuć klimat tamtej wyprawy. Zapraszam nad morze:) Na prawdziwy harcerski obóz z kuchnią polową, z sygnałówką budzącą harcerzy o poranku i blaskiem ogniska, który ogrzewał druhów w chłodne wieczory.

12miedzyzdroje2016ozarwoski

Biografie: Ludwik Klama

Jednym z najdłużej "urzędujących" komendantów przedwojennego Hufca Lubliniec - był druh harcmistrz Ludwik Klama. Postać nietuzinkowa. Nauczyciel, społecznik, harcerz. Założyciel Kręgu Instruktorskiego w Lublińcu, inicjator Zlotów Hufca, komendant Chorągwi Śląskiej, działacz Polskiego Podziemia. Więziony przez hitlerowców. Szykanowany przez władze powojenne. Do końca wierny ideałom harcerskim. Biografii tej postaci nie można nie znać:) Zapraszam do lektury.

12klamaludwik2016tgyhuji
Druh Ludwik Klama - pierwszy od prawej

Obóz w Nowych Trokach - 1938r.

W lipcu 1938r. drużyny lublinieckiego hufca wyjechały na obóz do Nowych Troków (w okolicach Wilna). Pokonawszy ponad 700km, rozbili się nad jeziorem Gawle. Uczestnicy obozu zwiedzili ruinę zamku w Starych Trokach (dziś pięknie odrestaurowaną), odbyli podróż do Wilna, gdzie pomodlili się pomodlili się przy Ostrej Bramie, przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej i oddali hołd Marii Piłsudskiej z Billewiczów, matce - marszałka Józefa Piłsudskiego, przy jej grobie na cmentarzu w dzielnicy Rossa.

nowetrokiakty2016

Obóz w Borowej - 1961r.

Na przełomie czerwca i lipca 1961r. (27.06-20.07) we wsi Borowa, w okolicy Kłobucka, nad Liswarta i Białą Okszą, harcerze i harcerki hufca Lubliniec przebywali na obozie. Jak to bywało w zwyczaju, podobozy druhów i druhen mieściły się w tej samej miejscowości, jednak w innych lokalizacjach. Komendantem podobozu harcerzy był druh Zenon Zbączyniak, harcerek, druhna Krystyna Rożniewska, zuchów, które mieszkały w szkole - druhna Kucharska (zwana druhna babcią), zaś nad całością czuwał ówczesny hufcowy - druh Marian Ożarowski. 

Z obozu zachowała się Kronika obozowa, która podobnie jak ta z Ponoszowa (1957r), za pomocą grafik, niestety nieznanej autorki, opisuje najważniejsze wydarzenia z życia podobozu, tym razem jednak ze strony harcerek. Dowiadujemy się z niej, że obóz rozłożony był w zakolu rzeki Białej Okrzy wśród drzew; że czas upływał druhnom na wycieczkach (np. do Łęgu), zwiadach i ... zbieraniu stonki:); że często zdarzało się zakradać druhom do namiotów druhen, ale zawsze wtedy na straży porządku i ciszy nocnej - czuwał druh hufcowy:); i że życie harcerskie, czy to dzisiaj, czy to prawie 60 lat wcześniej, toczyło się takim samym rytmem:) w harcerskiej atmosferze:). Zapraszam do lektury!!!


obozwborowej2016

Podziękowania

Od pierwszego wpisu na stronie poświęconej Historii Hufca Lubliniec (18 stycznia 2016r.) minęło niespełna 2 miesiące. Od tego czasu miałem możliwość spotkania się z wieloma osobami, byłymi harcerzami naszego hufca i nie tylko harcerzami:) którzy pomogli mi i nadal pomagają w tworzeniu tego miejsca. bardzo serdecznie chciałbym im za to podziękować:) Mam nadzieję, że już niedługo nie tylko za pomocą internetu:) Bardzo dziękuję przede wszystkim druhowi Krzysztofowi Zbączyniakowi, który wspiera mnie swoją wiedzą o hufcu. Dziękuję druhowi Karolowi Wengerowi - za kontrolę nad moimi tekstami i ogromną wiedzą o hufcu Lubliniec. Bardzo dziękuję całej rodzinie Ożarowskich (a uwierzcie mi harcerzy w tej rodzinie jest sporo:) a szczególnie druhnie Małgorzacie Ożarowskiej za udostępnione dokumenty i zdjęcia, a także fantastyczne wspomnienia. Dziękuję potomkom byłych hufcowych - panu Marcinowi Gajek i pani Grażynie Klama-Morgale, za zaangażowanie, pomoc i przekazanie zdjęć. Bez nich tej strony nie mógłbym tworzyć.  Dziękuję panu Leszkowi G.Grabowskiemu, który udostępnił historię z Kalet. Dziękuję druhowi Franciszkowi Janeczkowi - dzięki któremu mam dostęp do dokumentów związanych z historią harcerzy z Koszęcina. Bardzo serdecznie dziękuję panu Januszowi Bulii, który udostępnił mi swoją pracę magisterską, która z kolei jest główną bazą do moich artykułów. Dziękuję druhowi Kazimierzowi Bromerowi, dzięki któremu być może w najbliższej przyszłości powstanie HOT - Harcerska Odznaka Turystyczna, którą będzie można zdobywać na terenie powiatu lublinieckiego, a będzie wiązana z miejscami ważnymi dla naszych harcerzy. Dziękuję także druhowi Stanisławowi Kozie, druhnie Blance Bulik, druhnie Ewie Knebel, druhnie Barbarze Gabidze, za pomoc w pisaniu poszczególnym artykułów. Bardzo dziękuje panu Marianowi Berbeszowi za pomoc i materiały związane z 74 GPP i harcerzami w nim służącymi. Dziękuję rodzinie księdza Szymały - za materiały i film o księdzu. Dziękuję wreszcie druhnie Katarzynie Myrcik za pomoc w umieszczeniu biografii druha Mariana Ożarowskiego i księdza Jana Szymały na stronach Wikipedii. Dziękuję także OSP w Zwoleniu za zdjęcia remizy strażackiej w której w czasie okupacji schowany był sztandar hufca i Gimnazjum w Cisku, które przysłało zdjęcia drużynowego I MDH im. Tadeusza Kościuszki - Władysława Planetorza. Jeżeli o kimś zapomniałem, przepraszam - postaram się dopisać:) Sporo tego się zabrało:) A mam nadzieję, że to dopiero początek:)

 spotkani2016tg

Dziękuje także pani Tani Radziwończyk i panu Adamowi Gabrysiowi za umieszczenie materiałów o harcerzach Hufca Lubliniec na stronie Stowarzyszenia Nasze Kalety oraz za apel do mieszkańców Kalet:) no i całkiem przyjemne wspomnienie o naszej stronie na falach Radia Katowice:)

Historia Hufca Lubliniec: 1920-1925

Kiedy narodziło się harcerstwo w naszym rejonie? Kiedy powstała pierwsza harcerska drużyna w Lublińcu? Kto był pierwszym hufcowym naszego hufca? Kiedy w Lublińcu odbyło się pierwsze przyrzeczenie harcerskie?. Na te i na wiele innych pytań odpowie Wam artykuł poświęcony "Historii Hufca Lubliniec w latach 1920-1925". Nie wszystko już zostało napisane, wiele materiałów muszę jeszcze przestudiować - ale najważniejsze znajdują się z tym artykule. Serdecznie zapraszam!!!

23przyzeczenie2016Powyższe zdjęcie - to jak na razie jedno z najstarszych zdjęć harcerskich jakie posiadamy zostało wykonane w 1924r na rynku w Lublińcu podczas składania pierwszego przyrzeczenia harcerskiego w obecności komendantki Górnośląskiej Chorągwi Męskiej - Wandy Jordanówny i księdza Jana Szymały.

Obóz w Holzernen See - 1963r.

Latem 1963r - druhna Małgorzata Ożarowska reprezentująca nasz hufiec, oraz ówczesny komendant hufca Marian Ożarowski wraz z grupą harcerzy ze Śląska przebywali w pionierskim obozie Holzernrn See w Niemczech. O tym jak wyglądało życie na obozie, czym różnili się pionierzy od harcerzy i o tym, że obóz ten był jedną z inspiracji powstania naszego Ośrodka Harcerskiego w Kokotku - w relacji druhny Małgosi - zapraszam!!!

pionierzyobozdruhny2016

Wikipedia

W ciągu ostatniego tygodnia wraz z druhną Katarzyną Myrcik, udało nam się, że czego jesteśmy bardzo dumni:) umieścić na stronach polskiej wersji Wikipedii biogramy dwóch zasłużonych dla harcerstwa ludzi:

księdza pułkownika Jana Szymałę

janszymalawikipedia

druha Mariana Ożarowskiego

ozarowskimarwiki2016

Mamy nadzieję, że dzięki temu, drogę życia, którą wyznaczało im harcerstwo, będzie mogło poznać większe grono internautów i mieszkańców Lublińca, ale przede wszystkim lublinieckich harcerzy.

Biografie: Władysław Planetorz

16 lutego 1944r w murach Twierdzy Kłodzkiej zmarł Władysław Planetorz - drużynowy I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu, harcerz druzyny im. Zawiszy Czarnego w Bytomiu, kierownik Wydziału Zuchów w Naczelnictwie ZHP w Niemczech. Postać nietuzinkowa i wybitny harcerz. Zapraszam do zapoznania się z jego biografią.

2

Zlot Zuchów w Katowicach - 1937r.

W 1937r. odbył się jedyny przed wojną Zlot Zuchów w Katowicach. Uroczystość zgromadziła około 4 tysięcy najmłodszych członków ZHP. Na tej ważnej dla ruchu harcerskiego imprezie nie mogło zabraknąć zuchów z Hufca Lubliniec. Prezentowali się wspaniale i zaprezentowali m.innymi trudną sztukę chodzenia na szczudłach. 

zuchyszdudła

Koło Przyjaciół Harcerstwa

Prawdopodobnie wraz z powstaniem harcerstwa w Lublińcu w 1923r powstało za sprawą Wiktorii Niegolewskiej pierwsze Koło Przyjaciół Harcerstwa, oficjalnie pierwszym i jedynym prezesem Koła - został w 1927r. ksiądz pułkownik Jan Szymała, który tą funkcję piastował do wybuchu II wojny światowej. Koło pomagało harcerzom przede wszystkim finansowo fundując: sztandary, łódkę Iskra, mundury, czy namioty. Po wojnie mimo wielu prób nie udało się wskrzesić tego tak potrzebnego harcerstwu stowarzyszenia. Zapraszam do zapoznania się z historią Koła Przyjaciół Harcerstwa w Lublińcu.

2344szymala2016e

Kronika obozu w Ponoszowie - 1957r.

Na przełomie czerwca i lipca 1957r. hufiec Lubliniec wyjechał do Ponoszowa (okolice Ciasnej) na obóz harcerski. Był to pierwszy obóz harcerski po prawie 6 latach po rozwiązaniu w 1949r. Komendantem tego obozu był druh Zenon Zbączyniak, zaś w obozie uczestniczył także ówczesny komendant Hufca druh Marian Ożarowski, a oboźnym był druh Ludwik Tobor. Obozowało 9 zastępów, łącznie - ponad 80 harcerzy. Z tego obozu zachowała się niesamowita kronika narysowana przez druha Rudolfa Buchalika, dzisiaj znanego architekta, artystę i plastyka. Przepiękne rysunki utrzymane w formie komiksu przybliżają życie obozowe ówczesnych harcerzy.

komiks2016rfrtg

Historia Sztandaru Hufca Lubliniec

W 1933r. Koło Przyjaciół Harcerstwa zakupiło dla Hufca Lubliniec piękny sztandar. W 1939r. zaginął, by w 1946r został odkryty w starej remizie strażackiej, hen pod Radomiem. Powrócił z honorami do Lublińca, by kilka lat później zniknąć, w niewyjaśnionych okolicznościach, na zawsze. W 1959r. Komenda Hufca ZHP w Lublińcu zamówiła nowy sztandar, który przez kolejne prawie 60 lat, służył pokoleniom harcerzy. Zapraszam do zapoznania się z niesamowitą historią naszego hufcowego sztandaru.

sztanda12 

Międzynarodowy Zlot Skautów Wodnych w Garczynie - 1932r.

W sierpniu 1932r. odbył się nad jeziorem Garczyńskim Międzynarodowy Zlot Skautów Wodnych. W zlocie wziął udział, nasz hufcowy zastęp żeglarski - którego mentorem i założycielem był Bernard Mendrela. Wodniacy z Hufca Lubliniec (w jego skład wchodzili także harcerze z Kalet) pokazali się na zlocie z bardzo dobrej strony i zdobyli - wyróżnienie!!!

garczyn201510

Jubileuszowy Zlot Harcerstwa w Spale - 1935r.

W lipcu, od 10 do 25 lipca 1935r. odbywał się Jubileuszowy Zlot Harcerstwa w Spale. Było to bodajże jedno z najważniejszych wydarzeń harcerskich okresu międzywojennego. Przez dwa tygodnie ponad 20 tyś harcerzy żyło w miasteczku obozowym, mieszczącym się w na terenie rezydencji ówczesnego prezydenta RP. Harcerze wykonali nie tylko własne obozowiska, ale całą infrastrukturę (prawie całkiem samodzielnie), łącznie z mostami, drogami, a nawet wykopanymi w tym celu studniami:) Zlot posiadał swój szpital polowy, służbę sanitarną, policję harcerską, kiosk PKO, urząd pocztowy i oczywiście kuchnię oraz rzeźnię. Niesamowite:) W imprezie tej wzięła udział także liczna reprezentacja naszego hufca, którą opiekował się druh Stanisław Stanisz. Zapraszam na krótką relację ze zlotu:)

spala19352

Bucze - poświęcenie szkoły instruktorskiej - 1931r.

W 1931r. na stokach góry Bucze poświęcono pierwszą Szkołę Instruktorską. Na uroczystości nie mogło zabraknąć harcerzy z Hufca Lubliniec. Nasi harcerze starali się być wszędzie tam gdzie działo się coś ważnego dla harcerstwa śląskiego i polskiego. Aktywnie brali udział w Zlotach i Złazach. Zapraszam do zapoznania się z historią tego wydarzenia.

buczewprzod2016

W ubiegłym roku (2015) - wybrałem się śladami wyprawy z 1931r. do Górek Wielkich, na wzgórze Bucze i pod dawną Szkołę Instruktorską. Niestety - ośrodek w Górkach Wielkich znajduje się w stanie opłakanym, kapliczki gdzie odbyła się msza święta już nie ma, a w dawnej szkole znajduje się Dziecięcy Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Bucze”.

buczeteraz2016

Biografia: Ksiądz Jan Szymała

W dniu dzisiejszym uzupełniłem biografię księdza pułkownika Jana Szymały o kilka ciekawych wątków:) Między innymi o tym, że ksiądz Jan był odpowiedzialny za renowację cmentarza wojskowego w Lublińcu. Wstawiłem tez kilka zdjęć, które w ostatnim czasie udało mi się pozyskać w tym - karykaturę księdza z okresu gdy był kapelanem 74 pułku piechoty.

szymalakarykatura2016defrgt

Biografia: Zenon Zbączyniak

Kolejna biografia, którą umieściłem na stronie jest bardzo, ale to bardzo dla mnie ważna. Dotyczy ona mojego dziadka druha Zenona Zbączyniaka. Nie pamiętam go już zbyt dobrze, umarł gdy miałem 7 lat, ale wspomnienia które wiążą się z nim zawsze łączą się z obozem harcerskim i Kokotkiem. Był człowiekiem czynu i wielkiego serca, oddany sprawie i zakochany w harcerstwie. Zapraszam do lektury:) Na zdjęciu, zrobionym oczywiście w Kokotku, gdzieś w 1976r. ja z dziadkiem:)

dziadekja2016 filtered

Rajd Hufcowy do Kotliny Kłodzkiej - 1997r.

W sierpniu, 1997 roku grupa instruktorów i harcerzy naszego hufca, wybrała się na Rajd Hufcowy do Kotliny Kłodzkiej. Byli to: Mariusz Maciów. Kajtek Zbączyniak, Agnieszka Gumińska, Wojtek Kuźnik, Bartek Osiński, Alicja Słoniewska, Anna Miedźwiedzik, Kinga Swoboda, Małgorzata Boś, Milena Doleżych, Piotrek Sottopietra, Kasia Rozmuszcz, Szymon Rozmuszcz, Bartek Zbączyniak, Darek Synowiec i Magda Kopyto. Zapraszam do wędrówki wraz z nimi i moimi wspomnieniami z tego rajdu po najpiękniejszych miejscach tego fantastycznego zakątka Polski.

kotlina172016 

Zaczynamy

W dniu dzisiejszym, stronka Historia Hufca ZHP Lubliniec ma swoją premierę:) Aktualnie na stronie znajdują się biografie: księdza pułkownika Jana Szymały - kapelana harcerskiego i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Harcerzy w kresie międzywojennym; Konrada Mańki - harcerza naszego hufca, zamordowanego przez hitlerowców w czasie II wojny światowej; druha Mariana Ożarowskiego - wieloletniego komendanta hufca, wielkiego miłośnika krótkofalarstwa i budowniczego Ośrodka Harcerskiego w Kokotku, oraz druhny Krystyny Rożniewskiej (Michniewskiej) współorganizatorki harcerstwa powojennego w Lublińcu. Zapoznać się można także z historią Harcerskiej Radiostacji Krótkofalowej - SP9ZAK, którą przez lata prowadził druh Marian a następnie druh Karol Wenger. Na stronie, znalazł się także wykaz komendantów naszego Hufca począwszy od roku 1922 (nie jest on być może kompletny i dokładny - będę starał się go uaktualniać). Na koniec zapraszam do lektury artykułu o powstaniu Ośrodka Harcerskiego w Kokotku Komendy Hufca ZHP Lubliniec - początkowo Harcerskiej Stanicy Turystycznej.