Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Harcerskie Dni Katowic 1969r.

5 września 1969r. został ogłoszony przez komendanta Chorągwi Katowickiej, druha Józefa Haensla, I Alert Chorągwiany pod hasłem "Śladami Bohaterów Wieży Spadochronowej".

wiezaspadochronao210756
Historię obrońców Wieży Spadochronowej opisał w swojej powieści
Kazimierz Gołba, wydanej w 1947r.

Alert trwał do 7 września i związany był z 30-rocznicą wybuchu II wojny światowej i udziałem w wojnie obronnej harcerzy z terenu Zagłębia i Śląska.

 plakietkahufieckatowice
Plakietka Hufca Katowice
plakietka alertowa z 1969r. swoim wyglądem była bardzo zbliżona

"Harcerskie dni Katowic" odbyły się w Katowicach w ramach tegoż właśnie alertu w dniach 6-7 września 1969r. W tych wydarzeniach brała także reprezentacja Hufca Lubliniec z druhem Marianem Ożarowskim (ówczesnym Komendantem Hufca), druhami: Henrykiem Pietrkiem, Julkiem Kulą, Zenonem Zbączyniakiem, Robertem Dragonem, oraz druhną Krystyną Rożniewską, a także liczna grupa instruktorów, instruktorek, harcerzy i harcerek z Lublińca (w tym z Państwowego Zakładu Wychowawczego dla Dzieci Głuchych Nr 1 w Lublińcu) i Kalet.

12dniharcerzykatowice2017
Reprezentacja Hufca Lubliniec, maszeruje ulicami Katowic

Harcerze obozowali w miasteczku alertowym w Parku Kościuszki. Tam też w sobotę (6 września), odbyła się podniosła uroczystość nadania Hufcowi Katowice-Zachód imienia "Bohaterów Wieży Spadochronowej", oraz wręczenia na ręce ówczesnego Komendanta Hufca druha - hm. Włodzimierza Józefowicza, przez naczelnika ZHP - druha hm. Wiktora Kineckiego, ufundowanego przez społeczeństwo, sztandaru. W uroczystości wzięło udział ponad 12 tysięcy harcerzy z 30 hufców chorągwi.

 12dniharcerzykatowice20172

12wiezaspadochronowaimpreza2018rty
Uroczystość nadania imienia Hufcowi Katowice
w Parku Kościuszki w Katowicach

Następnie Hufiec Beskidzki ZHP z Bielska Białej i oraz VII Szczep Harcerski im. Szarych Szeregów z Hufca Katowice-Wschód, zostały udekorowane harcerskim krzyżem "Za zasługi dla ZHP". Wielu instruktorów otrzymało odznaki "Zasłużonemu w rozwoju województwa katowickiego".

zazaslugidlazhp2017
Najwyższe odznaczenie harcerskie
"Krzyż za zasługi dla ZHP"

W niedzielę, 7 września, Alert zakończyła 15 tysięczna antywojenna manifestacja harcerska, która odbyła się pod pomnikiem "Powstań Śląskich" w Katowicach. Oprócz harcerzy w manifestacji wzięli udział powstańcy śląscy, organizacje młodzieżowe, kombatanci II wojny światowej i mieszkańcy Katowic. Do zgromadzonych harcerzy przemówił naczelnik ZHP druh hm. Wiktor Kinecki.

12dniharcerzykatowice201723
Przed pomnikiem Powstań Śląskich
stoją od lewej: Ewa Knebel, Tadeusz Świątczak, Jerzy Ożarowski,
Andrzej Bielecki, Barbara Zbączyniak (Gabiga), Irena Wręczycka(Jeremicz)

Jak wspomina druh Jerzy Ożarowski: "Po całym wydarzeniu, które bardzo miło wspominam, pamiętam że tata zabrał mnie na Stadion Śląski na mecz Eliminacji do Mistrzostw Świata, podczas którego reprezentacja Polski pokonała Holandię 2:1".

Opracowane na podstawie:
Trybuna Robotnicza 1969, nr 212 i 213
Wspomnienia - Ewa Knebel
Wspomnienia - Jerzy Ożarowski
Wspomnienia - Tadeusz Świątczak

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec
Materiały prywatne - Ewa Knebel
Materiały prywatne - Tadeusz Świątczak