Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Betlejemskie Światło Pokoju

Akcję "Betlejemskie Światło Pokoju" zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Początkowo akcja nazywała się „Światło w ciemności” (Licht ins Dunkel).

Trzy lata później (1989r) w akcję włączyli się skauci austriaccy, Od tej pory każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z 30 krajów.

fl1.5683912

W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze ZHP, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich najczęściej na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP „Głodówka”, Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi.

ogienbetlejemi2017tyuj

Do Lublińca, po raz pierwszy, poprzez harcerzy naszego Hufca, "Betlejemskie Światło Pokoju" dotarło w 1994r. Pomysł przekazywania "światełka", tego symbolu braterstwa, jedności i pokoju, przyjął się i zadomowił na dobre w naszym Hufcu. Stał się on nieodłącznym elementem roku harcerskiego.

Tak w 1996r. o odebraniu Światła Betlejemskiego, podczas Hufcowej Wigilii -  opowiadał druh Lech Budzyński.

"Ogień Betlejemski", najczęściej odbierany jest przez naszych harcerzy z Jasnej Góry wraz z reprezentacją Chorągwi Śląskiej.

ogienbetlejsmi2017
ogienbetlej2017t565
Odebranie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 1999r.

ogienbetlejemi2017tyujss
bsp2017rt
Odebranie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2004r.

ogienbetlejsmi2017tyr2aaghas

ogienbetelejmi2017t54

ogienbetelejmi2017t542

Odebranie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2006r.

ogienbetelejmi2017t54wew
Odebranie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2010r.

ogienbetelejmi2017t54lkl
Odebranie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2011r.

stpokoju2017tgy67
Odebranie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2017r.
bop2018yhydd2
bop2018yhydda2
Odebranie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2018r.
przekazanieogniaolesno2019a
bp20193330202abcda
Odebranie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2019r.

W grudniu 2007r. po raz pierwszy w historii Hufca odebrali "ogień" wprost na Łysej Polanie, druhowie: Kajetan Zbaczyniak, Andrzej Drapała, Jakub Maciów oraz Gosia Zbaczyniak:)

ogienbetelejmi2017t542aa

ogienbetlej2017t565aas
Odebranie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2007r.

W 2018r. nasi harcerze i harcerki, po raz pierwszy wzięli udział w Biegu Betlejemskim, który odbywa się od 2016r przy okazji przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Częstochowie.

bop2018yhydda2aa
III edycja Biegu Betlejemskiego w 2018r.

W 2019r. podczas przekazania Ognia Betlejemskiego, odbyła się bardzo miła dla naszego Hufca uroczystość. Otóż 27 Gromada Zuchowa "Legendarne Smoki" - odebrała nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie "Światło daje balask", w kategorii świecznik, zorganizowanym przez Namiestnictwo Zuchowe Chorągwi Śląskiej.

bp20193330202ab4
przekazanieogniaolesno201945
Nagrodzona Gromada oraz "świecznik" wykonany przez nich

W 2020r. szalejąca pandemia nie mogła przeszkodzić w odebraniu przez naszych instruktorów "Betlejemskiego Ognia Pokoju". W imieniu harcerzy i harcerek naszego Hufca z rąk zastępcy komendanta Hufca Częstochowa hm. Przemka Kowalskiego - ogień odebrał komendant Hufca Lubliniec hm. Mariusz Maciów, zastępca komendanta pwd.Olga Spychała i członek komendy Hufca pwd. Błażej Widera.

ogien2020betlejemni2a
Przekazanie ognia - Częstochowa 2020r.

Nierozłącznym elementem związanym z "Betlejemskim Ogniem Pokoju" jest przekazanie go mieszkańcom miasta Lublińca oraz powiatu Lublinieckiego i Olesna.

ogienbetlejemski2005
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2005r.
w kościele pw. św. Teresy Benedykty od Krzyża

ogienbetlejemski200522
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2005r.
koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu
Harcerskiego Zespołu Artystycznego Śląskiej Chorągwi ZHP „Słoneczni”

sbetlejemskie2007r2657
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju w 2007r. na rynku w Lublińcu

ogienolesno2017ty6
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2008r. w Oleśnie

ogienbetlejsmi2017tyr2aa

 Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2009r. w Lublińcu
Kościół pw. Świętego Mikołaja

ogienbetlejsmi2017kio
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2011r. w Lublińcu
Kościół p.w. św. Stanisława Kostki

ogienbetelejmi2017t54aa
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2012r. w Kokotku

ogienbetelejmi2017t542aqw
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2013r. w Lublińcu
Kościół p.w. św. Stanisława Kostki

OGIENBETLEJMSKI2345
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2014r. w Lublińcu
Kościół p.w. św. Stanisława Kostki

ogienbetelejmi2017t54zxA
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2015r. w Lublińcu
Kościół p.w. św. Stanisława Kostki

ogienbetlejemi2017tyujasw
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2016r. w Koszęcinie
aswe
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2016r. w Rusinowicach

sbp2017drf
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2017r. w Lublińcu
Kościół p.w. św. Stanisława Kostki

spb2018tgyht
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2017r. w Lublińcu
Szpital Powiatowy

bop2018yhydda2asa
bop2018yhydda2asaa
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2018r. w Lublińcu
Parafia Wojskowa bł. Piotra Jerzego Frassati

betlejemnskiogien2019fra2j
betlejemnskiogien2019fraa
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2019r. w Lublińcu
Parafia Wojskowa bł. Piotra Jerzego Frassati

ogien2020betlejemni2
Przekazanie "Betlejemskiego Światła Pokoju" w 2020r. w Lublińcu
Parafia Wojskowa bł. Piotra Jerzego Frassati

Bardzo miłym akcentem, który miał miejsce podczas przekazania "Ognia" było uhonorowanie trzech instruktorów naszego Hufca - medalami "W służbie Bogu i Ojczyźnie", za pomoc i zaangażowanie w realizację misji duszpasterstwa wojskowego". Medale otrzymali: druh Mariusz Maciów, druh Piotr Widera oraz druhna Dominika Beszoner.

frasattiswiatelko2019rfrra
betlejemnskiogien2019frac
Wręczenie medali przez księdza kpt. Przemysława Tura - 2019r.

W 2017r. pojawił się nowy pomysł, by BŚP - roznieść bezpośrednio do domów mieszkańców Lublińca, czego podjęły się harcerki ze "Szczepu Milenium", oraz z Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Czarne Orły” z Droniowic.

ogienlubliniecmieszkan2017rty
ogienlubliniecmieszkan2017rty2
droniowice2017tgtyhd

Pomysł się spodobał i w kolejnym roku 2018 - harcerze i harcerki znów ruszyli ze Światełkiem Betlejemskim do domów mieszkańców naszego powiatu.

ogienbetelejesmik2019ssaa2a3
ogienbetelejesmik2019ssaa2a
ogienbetelejesmik2019ssaa2a3a
ogienbetelejesmik2019ssaa2

W 2019 harcerze naszego Hufca postarali się by Światełko Betlejemskie trafiło do wszystkich najbliższym nam miejsc, ludzi, instytucji, a także mieszkańców miast - w Lublińcu, Oleśnie, Droniowicach, Koszęcinie, Boronowie, Kochanowicach, Kochcicach, Lisowie.

bp20193330202a
bp20193330202ab
bp20193330202abc
przekazanieogniaolesno2019
bp20193330202abcd

Także w 2020r. mimo pandemii - udało się harcerzom roznieść ogień po domach, oraz instytucjach: Lublińca, Olesna, Boronowa, Koszecina i Droniowic.

ogienbetlejemni2020a25
ogienbetlejemni2020a
ogienbetlejemni2020a2
ogienbetlejemni2020a23

6 stycznia 2020r. po raz pierwszy Hufiec Lubliniec włączył się w organizację "Orszaku Trzech Króli" w Lublińcu i licznie wziął w nim udział. Nasz Hufiec reprezentowali: 18 Drużyna Harcerska w Lublińcu, 27 Gromada Zuchowa ,,Legendarne Smoki ", a także harcerze i harcerki ze Szczepu Millenium oraz Zielonej Ósemki.

orszaktrzechlkroli2019

W grudniu 2020r. po raz pierwszy nasi harcerze i harcerki zorganizowali na terenie Lublińca, Koszęcina i Boronowa - "Betlejemską Grę Harcerską", której celem było odnalezienie określonych punktów w miejscowościach, zeskanowania tam kodów QR i wykonania zadań, które kryły się pod kodami.

olesno2biegswiatelko20202c7

ogienbetlejemni2020a28

W Oleśnie szczep "Feniks" zorganizował podobną imprezę - kierowaną jednak głównie do rodzin pod nazwą "Rodzinny Bieg Betlejemski".

olesno2biegswiatelko20202
olesno2biegswiatelko20202c
olesno2biegswiatelko20202a

Kolejną nowością roku 2020 - był udział patrolu zuchowego "Smoki pełne witaminy" z 27 Mistrzowskiej Gromady Zuchowej "Legendarne Smoki" w ogólnopolskim Betlejemskim Zlocie Światełka Pokoju. Nasze dzielne zuchy zajęły w nim III miejsce:)))

ogienbetlejemni2020a290

 

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec
Wikipedia

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec