Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Mieczysław Gotz

Mieczysław Gotz urodził się 1 grudnia 1891r. w Częstochowie, w rodzinie urzędniczej - Jana i Walentyny z domu Cieślińskiej. Naukę odbywał w szkołach w Częstochowie. Studia medyczne - ukończył na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie.

gotzkrakow
Strona pochodzi z indeksu studenckiego - Mieczysława Gotza, Kraków 1917r.

Dyplom lekarski uzyskał w 1921r.

gotzkrakow5aa
Dyplom  - doktora medycyny Mieczysława Gotza

31 sierpnia 1918r. wziął ślub w Wojkowicach Kościelnych z Jadwigą Cieplińską.

podpisgotz2020
Podpis - doktora Mieczysława Gotza

W 1923r. rozpoczął praktykę lekarską w Lublińcu. Od 1926r. Mieczysław Gotz był lekarzem w Zakładzie Psychiatryczny w Lublińcu. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku - lekarza szkolnego w Szkole Powszechnej w Lublińcu (zastępując dr. Franciszka Willerta).

gotz2020we
Mieczysław Gotz - wśród uczniów Szkoły Powszechnej w Lublińcu w 1927r.
Siedzi pierwszy od prawej

gotzlubliniec2020frt
Doktor Mieczysław Gotz - siedzi po lewej - uczniowie Szkoły Powszechnej w 1927r.

W 1930r. otwarł własną praktykę na rynku pod numerem 3 (nr telefonu 110),

gotz2020we3

gotzkrakow5aa5aw8
Na wprost - Rynek 3, gdzie przyjmował dr Mieczysław Gotz
zdjęcie - okres międzywojenny

później przy ulicy Żwirki i Wigury - gdzie zamieszkał.

gotzkrakow5aa5
W tym domu przy ulicy Żwirki i Wigury - mieszkał doktor Gotz

W tym też czasie kończy pracę w Zakładzie Psychiatrycznym. Zostaje lekarzem w Państwowym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. W 1937r. zostaje mianowany lekarzem Męskiego Hufca ZHP Lubliniec.

gotzkrakow5aa5aw2
Doktor Mieczysław Gotz w swoim gabinecie

Był członkiem Związku Obrony Kresów Zachodnich, a nawet wchodził w skład zarządu Koła w Lublińcu, a także Zarządu Powiatowego. Sprawował też funkcję radnego miejskiego.

W sierpniu 1939r. rodzina przeprowadziła się do Częstochowy, zaś doktor Gotz - zgłosił się na ochotnika do wojska. Po zakończonej wojnie obronnej  - wrócił do Częstochowy - jednak praktykę lekarską (internisty) podjął dopiero w 1943r. w kamienicy przy Kilińskiego 30 w Częstochowie, gdzie mieszkał (później także przy Alei Wolności 32).

gotzkrakow5aa5aw2a23
Informacja o praktyce lekarskiej - Mieczysława Gotza
zamieszczona w Kurierze Częstochowskim w 1943r,

Po zakończeniu wojny pracował jako lekarz w Częstochowie - w przychodni kolejowej i na Zawodziu.

gotzkrakow5a
Doktor Mieczysław Gotz - czasy powojenne

Niespodziewanie zmarł na zawał, gdy przebywał w sanatorium - 31 grudnia 1954r. Został pochowany na cmentarzu "Kule" w Częstochowie.

gotzkrakow2
Grób rodziny Gotzów

Na podstawie:
Sprawozdanie Związku Gospodarczego Lekarzy Polaków Województwa Śląskiego za rok : 1926-1934
Kronika Szkoły Powszechnej w Lublińcu
Wspomnienia - J.Drobniak
Archiwum rodzinne - J.Drobniak
Biuletyn Okręgu Śląskiego ZHP nr 4 z 1937r.
Kurier Częstochowski nr 252 z 1943r.
Tygodnik Powiatowy na powiat lubliniecki nr 6 z 1930r.
Kronika Szkoły Powszechnej w Lublińcu