Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

ZHP Koszęcin 1926-1945

Na jesieni 1926r. nauczyciel Szkoły Powszechnej w Koszęcinie Bronisław Prauza organizuje pierwsze zbiórki o charakterze skautowym. 15 kwietnia 1927r. zostaje zatwierdzona nowa drużyna harcerska w Koszęcinie, która przyjmuje imię Tadeusza Kościuszki, zaś jej drużynowym zostaje Bronisław Prauza. Funkcję tą pełni do roku 1930, kiedy to opuścił Koszęcin.

prauzabronislaw2018dd
Bronisław Prauza

Jest możliwe, a nawet prawdopodobne, że na pierwszym Zlocie Hufca Lubliniec w 1927r., który odbył się w Lublińcu, wzięli udział harcerze z Koszęcina.

12zlot19272
Męskie drużyny harcerskie Hufca Lubliniec
podczas Zlotu Hufca w 1927r.

25 i 26 maja 1929r. w Koszęcinie odbył się Zlot Zastępów, przygotowujących się do lipcowego wyjazdu do Poznania. Zlot odbył się na polanie, obok cegielni. Uczestniczyło w nim 70 harcerzy. Głównym jego celem było wypróbowanie sił i sprawności w obozowaniu. Prawdopodobnie w Zlocie wzięli udział harcerze z Koszęcina (jednak kronika koszęcińska o tym wydarzeniu nie wspomina).

zlotpoznan1929

W 1930r. funkcję drużynowego  MDH w Koszęcinie przejął Alfred Giera wspomagany przez nauczycielkę szkoły Katusównę. Niestety nowy drużynowy nie sprostał zadaniu. Poprzez swoją postawę traci zaufanie swoich harcerzy, zaczynają się problemy organizacyjne. W tym czasie przybocznym drużyny zostaje druh Alojzy Janeczek. Nie godzi się on na sposób prowadzenia drużyny przez Alfreda Giera i zakłada 15 lutego 1931r. nową drużyną złożoną z starszych harcerzy, wśród których znaleźli się: Szczęsny Augustyn, Maj Jan, Odoj Maciej, Kwapis Konrad, Henryk Wieczorek, Ulfik Wojciech, Mazur Aleksander i inni.

janeczekgharcerze
Druh Alojzy Janeczek - siedzi w środku

Drużyna działa tylko rok i z powodu braku opracowanych metod pracy - 15 listopada 1932r. zostaje zlikwidowana, a druh Janeczek zostaje mianowany drużynowy Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie.

Pół roku wcześniej na przełomie czerwca i lipca 1932r. druh Janeczek uczestniczy w kursie instruktorskim (29 czerwca-13 lipca) w nowo otwartej Szkole Instruktorskiej na Buczu organizowanym przez Chorągiew Śląską. Tam też pobiera nauki od samego Aleksandra Kamińskiego (twórcy "Kamieni na Szaniec").

szkoalnabuczu2018yhyssd
Szkoła instruktorska na Buczu

nabuczukaminski2016
Podczas zajęć

szkoalnabuczu2018yhyssd2
W czasie obiadu

Harcerstwo w Koszęcinie rozwija się prężnie. Zauważa to Komenda Hufca i 29 czerwca 1932r. organizuje właśnie w Koszęcinie - coroczny Zlot Hufca.

12koszecinzlot2932
12zlothufca 1932 Koszecin
12zlot1932

Na początku roku szkolnego 1932/1933 nauczycielka Katusówna montuje gromadę zuchową, która jednak po kilkunastu zbiórkach, w lutym 1933r. zamiera. W tym też okresie harcerstwo w Koszęcinie zyskuje sprzymierzeńca i opiekuna jakim jest kierownik szkoły w Koszęcinie - pan Karol Sobota. W Koszęcinie zaczyna swoją działalność Koło Przyjaciół Harcerstwa, jak opisuje w swojej kronice pan Ulfik - "którzy swojemi składkami i dobrowolnemi ofiarami pokrywali ich potrzeby związkowe i obozowe".

Już w połowie lat 30-tych, w Męskiej Drużynie im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie, pojawili się młodzi ludzie ze Strzebinia. Jednymi z pierwszych byli: Jan i Zygmunt Pokojscy. Następnie dołączyli do nich: Jan Maniura, Jerzy Ochman, Walerian Krus, Paweł Smoła, Józef Gatys i Jerzy Korzekwa. Z biegiem czasu utworzono z nich zastęp, działający przy drużynie.

Na przełomiej maja i czerwca 1933r. Hufiec Lubliniec organizuje Jubileuszowy Zlot Hufca, w którym liczny udział bierze reprezentacja harcerzy z Koszęcina, tworząca własny podobóz pod komendą druha Alojzego Janeczka. 

12zlot1933234

6 listopada 1933r. nastąpiło przejęcie przez drużynę harcerską im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie - drużyny piłkarskiej "Concordia" wraz z zawodnikami i majątkiem. Zespół został przemianowany na Harcerski Klub Sportowy Koszęcin i pierwsze mecze piłkarskie rozegrał wiosną 1934r. pod kierownictwem druha Augustyna Ulfika.

concordia koszecin2016rft
Zawodnicy H.K.S Koszęcin

W drużynie w tym czasie grali: Augustyn Ulfik,