Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Pola namiotowe

Namioty - rzecz ważna, ale by je móc rozbić potrzebne jest specjalne miejsce, czyli pole namiotowe. Takich miejsc na naszej Stanicy było i jest wiele.  Każda niesie ze sobą inną historię. Postaram się je wam poniżej przybliżyć:

Boisko sportowe:

Pierwsze namioty, właśnie w tym miejscu zostały rozbite jeszcze w 1965r. - kiedy to Hufiec zorganizował gwiaździsty obóz wędrowny, a jedną ze stanic rajdowych był Kokotek. 

12kokotekstanica12016
Boisko rok 1967 - wiosna

Dwa lata później, gdy rozpoczęto budowę Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP Lubliniec, tutaj rozłożyli się obozem dorośli instruktorzy, którzy przyjechali wesprzeć budującą Ośrodek - młodzież,

1212polenamiotow2018aPole namiotowe - Kokotek 1967r.

a w 1968r. właśnie na tym miejscu - stanął pierwszy pełnoprawny obóz harcerski z masztem, bramą i ogrodzeniem.

12kokotek1968oboz2
12polenamiotow2018aa
12polenamiotow2018s
Obóz harcerski w Kokotku 1968r.

a także w roku 1969.

12oboz1969yhydfda
Obóz harcerski w Kokotku - 1969r.

Jednak z biegiem czasu, gdy harcerze przysposobili sobie inne miejsca na pola namiotowe, a miejsce to zaczęło pełnić funkcję boiska, namioty stawały tu coraz rzadziej.

122001asaa
Zlot Hufca - 2001r.

skaucikrola201788ASA23asw
Treningowe kuchnie polowe skautów z Royal Rangers

12aanamioty2018yhyas
Konkurs rozbijania namiotów
podczas Jubileuszu 45-lecia Ośrodka

Ciekawostką jest, że na tym miejscu w 1997r. miał stanąć obóz jubileuszowy z okazji XXX - lecia Stanicy Harcerskiej. Niestety do realizacji tego projektu nigdy nie doszło. Pozostał po tej inicjatywie tylko szkic druha Mariana Ożarowskiego.

planoboz1997rt

Teren wokół dzisiejszego hoteliku:
W sierpniu 1966r. w ramach w akcji "Lato Wiejskich Drużyn", harcerze i harcerki Hufca Lubliniec rozbili swój obóz w okolicach dzisiejszego hoteliku, tuż przy budynku zamieszkiwanym przez rodzinę - Kandzia. Najprawdopodobniej to wtedy powstał pomysł by kilka metrów dalej rozpocząć rok później budowę Stanicy Harcerskiej.

12kokotek2017tgyh78iObóz LWD - 1966r

W tym samym miejscu w lipcu 1967r. gdy ruszyła budowa Harcerskiej Stanicy Turystycznej (Harcerskiego Ośrodka Turystycznego), rozbito namioty jak nazwał go druh Marian - "obozu czynu harcerskiego".

12polenamiotow2018
12kokotek2342017a
12aa12kokotek 04as
Obóz czynu harcerskiego -1967r.

W kolejnych latach teren Stanicy ogrodzono i miejsce gdzie obozowali harcerze w 1966 i 1967r.  znalazło się częściowo poza obrębem Ośrodka. Gdy w latach 80-tych wybudowano hotelik, miejsce to już zupełnie utraciło walory pola namiotowego. Jednak od czasu do czasu, jakaś drużyna, zastęp czy grupa zuszków - stawia w okolicy hoteliku namiot, czasem dwa:)

12aaobozsloneczni2004aa23
Zespół "Słoneczni" - 2004r.

 12aazuchy2018ujyas
Kolonia zuchowa 2008r.

12aazuchy2018ujyas2
12aa24aas3e34
Warsztaty skautów Royal Rangers - 2011r.

polkolonie2018yhdygsads
Półkolonie - 2017r.

Cygański lasek:
Kolejnym miejscem, które harcerze przystosowali na pole namiotowe na terenie Stanicy - a właściwie poza nią - był twz. "Cygański lasek", który znajdował się przy ulicy dojazdowej do Ośrodka, kilkadziesiąt metrów za mostem po lewej stronie. Nazwa "Cygański lasek" pochodzi - właśnie od tego, że pole to znajdowało się poza terenem Stanicy - tak jak "obozy cygańskie", które rozstawiały się poza miastem, czy wioską:). Na początku lat 70-tych mieścił się tutaj sztab akcji "Rodło". W latach późniejszych - było to ulubione miejsce druha Joachima Kurpierza i jego jamniczka - Bartka:). Miejsce to jako pole namiotowe funkcjonowało do połowy lat 80-tych. Później zostało przez harcerzy opuszczone i niestety zapomniane:(

12cyganskilasek2018yhya
12aanamiotycygan2018tgt
namiotycygan2018tgt2
Pole namiotowe - "Lasek Cygański"

A tak wygląda "Cygański lasek" - aktualnie. Widać, że nadal miesce kusi by rozbić tutaj namioty:)

12alasekcyganskiteraz2018tgy
12alasekcyganskiteraz2018tgy2
"Cygański Lasek" - lipiec 2018r.

Cypel:
Gdyby kogoś kto przez kilka lat jeździł do Kokotka - spytać o gdzie jest na naszej Stanicy pole namiotowe, to nie zastanawiając się długo - powie, że na "Cyplu". Miejsce to wykorzystywane było na pole namiotowe od początku lat 70-tych. To właśnie tutaj w 1970r. odbyło się, pośród rozbitych namiotów harcerskich, spotkanie harcerzy weteranów, uczestników Powstań Śląskich i działaczy plebiscytowych, prowadzone przez druha Mariana Pionka.

12spotkanierodlo2017tg123
12spotkanierodlo2017tg1234
Spotkanie na Cyplu w 1970r.

To właśnie "Cypel" stał się miejscem, gdzie najczęściej organizowane były obozy szkoleniowe: kursy harcerskie i zuchowe.

127
1210
Kurs drużynowych zuchów i harcerzy w 1973r.

Był także miejscem gdzie najchętniej obozowali nasi lublinieccy harcerze i harcerki:

12ZD682
12ZD84a

123asd12goscie2018ujudf2
12wizyta42009878u8

a także nasi kokotkowi goście:

12123asd23
Harcerze ze Strzałkowa (Radomsko)

12strazackylata80asada
Obóz strażacki

12goscie2018ujudf
Obóz Szczepu "Bartoszowcy" z Krakowa

1212wizyta42009878u8aa
Skauci z Royal Rangers

Uczestnicy Nieobozowej Akcji Letniej na Cyplu w 1997r.

W ostatnich latach - wokół obozu "Cypel" - powstały dwa mniejsze obozowiska, które jeszcze nie mają swojej nazwy:) Po lewej stronie - w kierunku magazynu (Przy magazynach),

1212polenamiotowe2018ujufrfdd2aa

12polenamiotowe2018ujufrfdd
12polenamiotowe2018ujufrfdd2
Obóz harcerski w 2013r.

12awizyta42009878u8aa
12goscie2018ujudfasa
Obóz harcerski w 2016r.

a także po prawej stronie wzdłuż boiska.

12awizyta42009878u8asas
12aoboz2017koszecin1
Obóz harcerski w 2017r.

Dolinka:
Dolinka, zwana także Niecką, to pole namiotowe mieszczące się pomiędzy amfiteatrem a "Cyplem". Miejsce te stało się polem namiotowym w latach 90-tych, kiedy zaprzestano rozbijania namiotów w "Lasku Cygańskim". Nie było to jednak miejsce optymalne pod kątem obozowania. Znajdujące się w dolinie pole, podczas deszczu obowiązkowo było podtapiane.

12apoleniecka2018rf

Mimo tych trudności, harcerze, a także kokotkowi goście chętnie tutaj rozbijali swoje namioty.

Obóz "Akcja serce" - 1991r.


Obóz strażacki w 1997r.

12aharcerzenieck20178d
Obóz harcerski Hufca Lubliniec - 2003r.

12apolkolonie2018uhydsssa
Półkolonie - 2016r.

12akoloniazuchowadolinka2018yhd
Kolonia zuchowa ze Szczepu "Feniks" z Olesna - 2016r.

Kotlinka bowiem tworzyła niesamowity klimat:) Docenili to harcerze z 1 ŚDH "Night Gobbas" budując tam w 2002r. podczas swojego obozu - rzymski amfiteatr:)

12gob45
12gob44
"Gobatinium" - obóz 1 ŚDH "Night Gobbas"

Innym walorem tego miejsca, jest możliwość rozbicia na środku pola namiotowego - dużego namiotu cyrkowego, który może spełniać różne funkcję np.: świetlicę, gdzie można prowadzić zajęcia także podczas deszczu:)

12anamiotduzy2018niocka2
Obóz "Magmel" - 2006r.

Dwukrotnie - w roku 2012 i 2017, z okazji Jubileuszu Ośrodka w Kokotku, w "Dolince" zbudowano polowe Muzeum Harcerskie oraz Hyde Park:)

12apolkolonie2018uhydsssa2
12apolkolonie2018uhydsssa23
Jubileusz Ośrodka - 2012r.

12anamiotduzy2018niocka2aa
Jubileusz Ośrodka w 2017r.

Gdy nie obozowano tutaj - odbywały się w tym miejscu pląsawiska, podchody, gry nocne, a nawet rozpalano tutaj ogniska.

Na skarpie:
Pole namiotowe "Na skarpie", znajdowało się poza terenem Ośrodka. Trafić tam można, wychodząc ze Stanicy - bramą przy "Sowie". Pole mieściło się po lewej stronie tuż przed skarpą. Najczęściej z tego miejsca korzystano w latach 90-tych. To wtedy tam swoje namioty rozbijali zaprzyjaźnieni harcerze z Krakowa ze szczepu "Bartoszowcy", a także harcerze z Lublińca i uczestnicy Nieobozowej Akcji Letniej (NAL). Miejsce miało swój niesamowity klimat. Przede wszystkim oddalone było od pozostałych obozowisk, po drugie otoczone z jednej strony rzeką, a po trzecie - małe, kompaktowe i przytulne:)

12aPICT0026aas3s

To właśnie tutaj odbył się latem 1999r. obóz Hufca Lubliniec - "Czarne Stopy", który poprowadzili druhowie: Bartek Zbaczyniak i Mariusz Maciów.

12cz11234
12aPICT0029aawa
Obóz "Czarne Stopy" - 1999r.

To także tutaj swój pierwszy obóz w odbyła 1 Środowiska Drużyna Harcerska "Night Gobbas" - Gobating".

12gob20
12gobbasty2018uyhyds
12akanadyjkahuyhyhyy
Obóz "Gobathing" - 2001r.

To także w tym miesjcu - po raz pierwszy i niestety ostatni:( na naszej Stanicy pojawiło się pole do mini golfa:)

12aminigolf1999defra
Pole do mini golfa - 1999r.

Ze względu na bliskie położenie tego miejsca z dwoma skarpami - często wiodła przez tędy - trasa "obozowych chrztów".

12acrzest1999koko
12acrzest1999koko2
12acrzest1999koko23
12acrzest1999koko234

Niestety z biegem czasu harcerze zaprzestali rozbijania namiotów poza terenem Ośrodka. Także i tutaj od wielu lat nikt nie gościł. Przyroda nie lubi próżni. Teren pola powoli zarasta, a jedna z dwóch skarp - zupełnie zniknęła. Może jeszcze kiedyś zabrzmi tutaj piosenka harcerska... Bo klimatu temu miejscu odmówić nie można:)

12aobozywe2018uju23
12aobozywe2018uju2
Pole namiotowe - "Na skarpie" - lipiec 2018r.

Krystynka:
"Krystynka" - to kolejne pole namiotowe, z którego korzystali harcerze przebywający na Stanicy, a znajdujące się poza jego terenem.

12a12aa
1970r. - harcerze, obozujący na polu "Krystynka", wyruszają na wędrówkę

By trafić w to miejsce, należy wyjść terenu Ośrodka bramą przy "Sowie", a następnie przejść około 100 metrów. Pole mieściło się po prawej stronie. Nazwa "Krystynka" została nadana na cześć druhny Krystyny Rożniewskiej, która tutaj często obozowała z harcerzami i harcerkami. Miejsce było równie popularnym polem namiotowym - jak "Cypel".

12akurpierz2018gyh
Pole namiotowe "Krystynka" - lata 70te
w obozie druh Joachim Kurpierz

12a1999ba
Uczestnicy Nieobozowej Akcji Letniej w 1999r. na polu namiotowym "Krystynka"

Tutaj w namiotach bardzo często wypoczywali uczestnicy Nieobozowej Akcji Letniej.

12a1997a
NAL - 1997r.

12a1999aa
NAL - 1999r.

12a2000nalaaa
NAL - 2000r.

W latach 90-tych tu odbywały się organizowane przez Hufiec kursy: zastępowych i przybocznych.

12a1998a
Kurs "Sherwood" - 1998r.

12szaniec3
12aszaniec2345
Kurs "Szaniec" - 1999r.

Było to miejsce, gdzie chętnie obozowali pionierzy z NRD, ZSRR oraz skauci z Anglii.

 12chester2018tg4r4
12skaucikokotek199623hy
1212skaucikokotek1996awsw
Wspólny obóz skautów z Chester i Szczepu "Milenium"

W miejscu tym przez wiele lat - aż do 2013r. swoje obozy rozbijali goście z Krakowa ze Szczepu "Bartoszowcy".

Bartoszowcy2013aaa
Bartoszowcy2013caaa
2013abartaaa
Obóz Szczepu "Bartoszowcy" w 2013r.

Od ostatniego obozu, który odbył się w tym miejscy mija już 5 lat. Zaglądają tu czasem zuchy i koloniści, którzy uczą się tutaj budowy szałasów. Swoje zrobiła też rzeka, która z roku na rok sprawia, że skarpa w okolicy obozowiska jest coraz wyższa, bardziej stroma i niebezpieczna.

krstynkaszis2018
Pole namiotowe "Krystynka" - w lipcu 2018r.

krystynka2018yhyddfSkarpa przy polach namiotowych "Krystynka" i "Przy skarpie" - czerwiec 2018r

Rodło (5 i 6):

Pole namiotowe "Rodło" - to w rzeczywistości dwa odrębne miejsca - często nazywane "5" i "6". Znajdowały się one poza terenem Stanicy i były od niej najbardziej oddalone. By do nich dojść należało wyjść przez bramę przy "Sowie", minąć pole "Krystynkę" i trzymając się prawej strony, przejść około 100 metrów. Pola znajdowały się na małym wzniesieniu, po prawej stronie. Obecnie dróżkę prowadzącą na nie "zabrała" rzeka "Leśnica" i poszerzająca się w tym miejscu skarpa.

12apolenamiotowe5i62018 
Scieżka na pole "Rodło" - "pożarta" przez rzekę - lipiec 2018r

Nazwa pola "Rodło" - pochodzi od harcerskiej letniej akcji programowej, której sztaby gościły na terenie naszej Stanicy w latach 60 i 70-tych.

rodlo2017tgyh78u

W miejscu tym swoje namioty rozbijały kilkakrotnie drużyny z Piotrkowa Trybunalskiego,

 

26 PDH z Piotrkowa Trybunalskiego w 1991r.

pionierzy z NRD,

12apionierzyznrd8042
12apionierzyznrd804 
Grupa pionierów z NRD, lata 80-te

a także harcerze naszego Hufca, goście oraz uczestnicy Nieobozowej Akcji Letniej.

 12apolenamiotowe5i620182346
12apolenamiotowe5i6201823465
Obóz "Szare Szeregi" - Hufca Lubliniec

Podobóz "Rodło" ze względu na duże oddalenie od Ośrodka, posiadał własny mini mostek na rzece, gdzie harcerze myli naczynia, robili przepierki i kąpali się. Pod koniec lat 90-tych zaprzestano korzystania z tego miejsca. Dzisiaj, często wybierają się tam harcerze i zuchy by uczyć się budowy szałasów, organizować gry nocne. Tutaj odbywają się próby na "Trzy pióra". Zdarzało się też, że w tym miejscu palone były ogniska.

12apolenamiotowe5i620182
Harcerki ze Szczepu "Bartoszowcy"
12apolenamiotowe5i6201823
Pole namiotowe "Rodło" - lipiec 2018r.

 

Informacje dodatkowe:

Wszystkie pola namiotowe posiadały dostęp do prądu. Pod koniec lat 90-tych wyposażone były także w głośniki, dzięki którym można było przekazywać informację - z budynku radiostacji na wszystkie podobozy (w tym także na basen). W tym też czasie, przez dwa lata, działała ośrodkowa rozgłośnia, która poza komunikatami nadawała w określonych porach dnia muzykę. Nadawała także sygnał pobudki i informowała o rozpoczęciu ciszy nocnej. Podobozy komunikowały się ze sobą i z komendą za pomocą krótkofalówek (wcześniej łącznicy). Na każdym z podobozów były ustawione - początkowo zrobione przez harcerzy, następnie zbite z desek latryny, nad którymi "opiekę" sprawowały zastępy dyżurne:) W późniejszych czasach - zastąpiły je ToiToie.

12atoitoi2018yhyas
Kokotkowa latryna - w wersji dla Vipów:)

Podobozy nie posiadały elementów stałych. Wszystkie części pionierki obozowej, takie jak: bramy, maszty, ogrodzenie - budowane były co roku.