Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

Jubileusze OH

facebook_page_plugin

Pola namiotowe

Namioty - rzecz ważna, ale by je móc rozbić potrzebne jest specjalne miejsce, czyli pole namiotowe. Takich miejsc na naszej Stanicy było i jest wiele.  Każda niesie ze sobą inną historię. Postaram się je wam poniżej przybliżyć:

Boisko sportowe:

Pierwsze namioty, właśnie w tym miejscu zostały rozbite jeszcze w 1965r. - kiedy to Hufiec zorganizował gwiaździsty obóz wędrowny, a jedną ze stanic rajdowych był Kokotek. 

12kokotekstanica12016
Boisko rok 1967 - wiosna

Dwa lata później, gdy rozpoczęto budowę Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP Lubliniec, tutaj rozłożyli się obozem dorośli instruktorzy, którzy przyjechali wesprzeć budującą Ośrodek - młodzież,

1212polenamiotow2018aPole namiotowe - Kokotek 1967r.

a w 1968r. właśnie na tym miejscu - stanął pierwszy pełnoprawny obóz harcerski z masztem, bramą i ogrodzeniem.

12kokotek1968oboz2
12polenamiotow2018aa
12polenamiotow2018s
Obóz harcerski w Kokotku 1968r.

a także w roku 1969.

12oboz1969yhydfda
Obóz harcerski w Kokotku - 1969r.

Jednak z biegiem czasu, gdy harcerze przysposobili sobie inne miejsca na pola namiotowe, a miejsce to zaczęło pełnić funkcję boiska, namioty stawały tu coraz rzadziej.

122001asaa
Zlot Hufca - 2001r.

skaucikrola201788ASA23asw
Treningowe kuchnie polowe skautów z Royal Rangers

12aanamioty2018yhyas
Konkurs rozbijania namiotów
podczas Jubileuszu 45-lecia Ośrodka

Ciekawostką jest, że na tym miejscu w 1997r. miał stanąć obóz jubileuszowy z okazji XXX - lecia Stanicy Harcerskiej. Niestety do realizacji tego projektu nigdy nie doszło. Pozostał po tej inicjatywie tylko szkic druha Mariana Ożarowskiego.

planoboz1997rt

Teren wokół dzisiejszego hoteliku:
W sierpniu 1966r. w ramach w akcji "Lato Wiejskich Drużyn", harcerze i harcerki Hufca Lubliniec rozbili swój obóz w okolicach dzisiejszego hoteliku, tuż przy budynku zamieszkiwanym przez rodzinę - Kandzia. Najprawdopodobniej to wtedy powstał pomysł by kilka metrów dalej rozpocząć rok później budowę Stanicy Harcerskiej.

12kokotek2017tgyh78iObóz LWD - 1966r

W tym samym miejscu w lipcu 1967r. gdy ruszyła budowa Harcerskiej Stanicy Turystycznej (Harcerskiego Ośrodka Turystycznego), rozbito namioty jak nazwał go druh Marian - "obozu czynu harcerskiego".

12polenamiotow2018
12kokotek2342017a
12aa12kokotek 04as
Obóz czynu harcerskiego -1967r.

W kolejnych latach teren Stanicy ogrodzono i miejsce gdzie obozowali harcerze w 1966 i 1967r.  znalazło się częściowo poza obrębem Ośrodka. Gdy w latach 80-tych wybudowano hotelik, miejsce to już zupełnie utraciło walory pola namiotowego. Jednak od czasu do czasu, jakaś drużyna, zastęp czy grupa zuszków - stawia w okolicy hoteliku namiot, czasem dwa:)

12aaobozsloneczni2004aa23
Zespół "Słoneczni" - 2004r.

 12aazuchy2018ujyas
Kolonia zuchowa 2008r.

12aazuchy2018ujyas2
12aa24aas3e34
Warsztaty skautów Royal Rangers - 2011r.

polkolonie2018yhdygsads
Półkolonie - 2017r.

Cygański lasek:
Kolejnym miejscem, które harcerze przystosowali na pole namiotowe na terenie Stanicy - a właściwie poza nią - był twz. "Cygański lasek", który znajdował się przy ulicy dojazdowej do Ośrodka, kilkadziesiąt metrów za mostem po lewej stronie. Nazwa "Cygański lasek" pochodzi - właśnie od tego, że pole to znajdowało się poza terenem Stanicy - tak jak "obozy cygańskie", które rozstawiały się poza miastem, czy wioską:). Na początku lat 70-tych mieścił się tutaj sztab akcji "Rodło". W latach późniejszych - było to ulubione miejsce druha Joachima Kurpierza i jego jamniczka - Bartka:). Miejsce to jako pole namiotowe funkcjonowało do połowy lat 80-tych. Później zostało przez harcerzy opuszczone i niestety zapomniane:(

12cyganskilasek2018yhya
12aanamiotycygan2018tgt
namiotycygan2018tgt2
Pole namiotowe - "Lasek Cygański"

Cypel:
Gdyby kogoś kto przez kilka lat jeździł do Kokotka - spytać o gdzie jest na naszej Stanicy pole namiotowe, to nie zastanawiając się długo - powie, że na "Cyplu". Miejsce to wykorzystywane było na pole namiotowe od początku lat 70-tych. To właśnie tutaj w 1970r. odbyło się, pośród rozbitych namiotów harcerskich, spotkanie harcerzy weteranów, uczestników Powstań Śląskich i działaczy plebiscytowych, prowadzone przez druha Mariana Pionka.

12spotkanierodlo2017tg123
12spotkanierodlo2017tg1234
Spotkanie na Cyplu w 1970r.

To właśnie "Cypel" stał się miejscem, gdzie najczęściej organizowane były obozy szkoleniowe: kursy harcerskie i zuchowe.

127
1210
Kurs drużynowych zuchów i harcerzy w 1973r.

Był także miejscem gdzie najchętniej obozowali nasi lublinieccy harcerze i harcerki:

12ZD682
12ZD84a

123asd12goscie2018ujudf2
12wizyta42009878u8

a także nasi kokotkowi goście:

12123asd23
Harcerze ze Strzałkowa (Radomsko)

12strazackylata80asada
Obóz strażacki

12goscie2018ujudf
Obóz Szczepu "Bartoszowcy" z Krakowa

1212wizyta42009878u8aa
Skauci z Royal Rangers

W ostatnich latach - wokół obozu "Cypel" - powstały dwa mniejsze obozowiska, które jeszcze nie mają swojej nazwy:) Po lewej stronie - w kierunku magazynu (Przy magazynach),

1212polenamiotowe2018ujufrfdd2aa

12polenamiotowe2018ujufrfdd
12polenamiotowe2018ujufrfdd2
Obóz harcerski w 2013r.

12awizyta42009878u8aa
12goscie2018ujudfasa
Obóz harcerski w 2016r.

a także po prawej stronie wzdłuż boiska.

12awizyta42009878u8asas
12aoboz2017koszecin1
Obóz harcerski w 2017r.