Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Dąb Pamięci - 2010r.

30 kwietnia 2010r. odbyła się w Lublińcu, w ramach programu "Katyń... ocalić od zapomnienia", uroczystość posadzenia "Dębu Pamięci" dla uhonorowania mjr. Wiktora Fucika zamordowanego w Katyniu w 1940r.
fujcikdabpamieci20119
Na tą uroczystość, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec, zaprosił także harcerzy z Hufca Lubliniec wraz z ówczesną Komendantką Hufca druhną hm. Aleksandrę Miedźwiedzik.
fujcikdabpamieci20119236
Poświęcenie z udziałem zaproszonych gości, harcerzy i młodzieży szkolnej oraz leśników odbyła się o godz.11.00. Nowo posadzone drzewko poświęcił ks. Bronisław Jakubiszyn z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu.
fujcikdabpamieci201192
fujcikdabpamieci2011923455
Przed siedzibą Nadleśnictwa Lubliniec został przygotowany teren i tablica upamiętniająca to wydarzenie. W uroczystości posadzenia dębu uczestniczyli przedstawiciele Lasów Państwowych, Urzędu Miasta i Powiatu oraz wnuczka mjr. Wiktora Fucika i córka Leszka Fucika, byłego nadleśniczego w Nadleśnictwie Lubliniec, pani Iwona Fucik-Krzyżowska.
fujcikdabpamieci2011923
Bogaty życiorys, dokonania okresu międzywojennego i tragiczny katyński epilog mjr. W. Fucika, przedstawiła druhna Aleksandra Augustyn.
fujcikdabpamieci20119234
Po uroczystościach harcerze zostali zaproszeni na wspólny posiłek i obdarowani specjalnymi prezentami.
fujcikdabpamieci201192345
Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku
 
Wiktor Jan FUCIK urodził się 30 października 1890 w Grylowicach Wielkich. Był synem Jana Fucika i Melanii Fucik z domu Wytwarów. Należał do pierwszego rocznika absolwentów Gimnazjum w Żywcu - rocznik 1911. Studiował w Wiedniu, gdzie w 1919 roku uzyskał dyplom inżyniera leśnika, nostryfikowany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 1926 roku.

Był uczestnikiem I wojny światowej, będąc rannym w 1915 roku. W maju 1916 roku awansował na podporucznika, w maju 1918 roku awansował na porucznika, by w dniu 1 czerwca 1919 roku uzyskać stopień kapitana. W 1920 roku uczestniczył w kampanii w wojnie Polski z sowiecką Rosją.
wiktorfucikmajr
Wiktor Fucik
Wiktor Fucik był żonaty z Marią z Zajączkowskich. Miał dwóch synów: Zbigniewa i Leszka. Młodszy syn - Leszek kontynuował zawód ojca i po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim został inżynierem leśnikiem, by od 1956 roku związać swój zawodowy i rodzinny los z Lublińcem i od 1958 do 1990 roku (do chwili śmierci) pełnił funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec.

Wiktor Fucik przed II wojną światową zarządzał lasami w Dobrach Arcyksiążęcych w Żywcu. Znany z pasji fotograficznej udzielał się także w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim (PTT) będąc jego długoletnim działaczem w szeregach Oddziału Babiogórskiego w randze sekretarza. Należał do najbardziej zasłużonych dla rozwoju turystyki w regionie Beskidu Żywieckiego. Jego imieniem nazwano szlak na odcinku Sopotnia Mała - Romanka - Rysianka.

Uczestnicząc w kampanii wrześniowej 1939 roku kapitan Wiktor Fucik dostał się do niewoli sowieckiej i został wywieziony do obozu w Kozielsku. Zginął, zamordowany przez NKWD w kwietniu 1940r. w lesie w Katyniu.
 
Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2007 roku kapitan Wiktor Fucik został pośmiertnie mianowany na stopień majora Wojska Polskiego.
 
Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
http://m.lubliniec.info
Zdjęcia:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
http://sylwetki.muzeumkatynskie.pl/