Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

facebook_page_plugin

Chorągiew Częstochowska 1975-1992

W 1975 r. wprowadzona została reforma administracyjna kraju likwidująca trójstopniowy podział Polski wprowadzono podział na województwa i gminy. Zmianie uległa struktura ZHP - rozwiązano dotychczasowe chorągwie i hufce powiatowe. W wyniku tych zmian powstała - Chorągiew Częstochowska z jednostek byłych hufców powiatowych:

- z Chorągwi Katowickiej - Częstochowa(miasto), Częstochowa(powiat), Kłobuck, Lubliniec, Myszków, z hufca Zawiercie - 2 jednostki
- z Chorągwi Kieleckiej z hufca Włoszczowa - 6 jednostek
- z Chorągwi Opolskiej z hufca Olesno - 4 jednostki
- z Chorągwi Ziemi Łódzkiej z hufca Pajęczno - 3 jednostki, z hufca Radomsko - 5 jednostek, z hufca Wieluń - 2 jednostki.

Z dotychczasowego Hufca Lubliniec wyodrębnione zostały następujące jednostki podstawowe: Lubliniec (miejski), Ciasna (gminny), Dobrodzień (miejsko-gminny), Herby (gminny), Kalety (miejski), Kochanowice (gminny), Koszęcin (gminny), Pawonków (gminny), Psary (gminny), Wożniki Śląskie (miejsko-gminny).
 
Chorągiew Częstochowska obejmowała początkowo 65 jednostek(hufce i gzd) o zróżnicowanym potencjale wielkościowym. Stopniowo poprzez łączenie się w silniejsze jednostki liczba ulegała zmianie: 1976r. - 57 hufców, 1977.r - 53 hufce, 1982r. - 24 hufce, 1990r. - 23 hufce, 1991r. - 12 hufców.
 
Zmiany te dotyczyły również hufca/hufców Lubliniec: w 1975r. Psary włączono do hufca Wożniki Śląskie, w 1982r. do hufca Lubliniec włączono hufce: Ciasna, Dobrodzień, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków oraz w 1991r. Woźniki Śląskie.
 
Komendanci hufców w latach 1975 - 1992r.:
Hufiec Lubliniec
- hm Henryk Pietrek (1975 -1992)
Hufiec Ciasna
- hm Leon Żychówka (1976 -1982)
Hufiec Dobrodzień
- hm Henryk Maruszczyk (1975-1979 i 1980-1982)
- phm Maria Wachowska (1979-1980)
Hufiec Herby
- phm Krystyna Pal (1975-1977)
- hm Danuta Pawłowska (1977 -1982)
Hufiec Kalety
- phm Włodzimierz Wręczycki (1975-1977)
- pwd Henryk Łotocki (1977-1979),
- phm Henryka Mucha (1979-1981),
- hm Konrad Kupilas (1981-1982)
Hufiec Kochanowice
- hm Maria Hoffman (1975-1979)
- hm Lech Budzyński (1979-1982)
Hufiec Koszęcin
- phm Danuta Czerwińska (1975-1977),
- pwd Maria Urzynicok (1977-1979),
- pwd Ireneusz Grzywacz (1979-1980), 
- pwd Irena Kała (1980-1982)
Hufiec Pawonków
- phm Helena Grzesiak (1975-1982)   
Hufiec Wożniki Śląskie
- hm Marian Chojnacki (1975-1991)
Hufiec Ciasna - brak komendanta - 1975r.
Hufiec Psary - brak komendanta - 1975r.
 
Instruktorzy Hufca ZHP Lubliniec w strukturach władz Chorągwi Częstochowskiej ZHP:

Rada Chorągwi 
                                                
hm Matylda Cecota   1975-1976                         
hm Maria Hoffman   1975-1976                            
hm Janina Krus  1975 -1976                                
hm  Mieczysław Ostrowski  1975-1981
hm Henryk Pietrek  1975 -1991                            
hm Jerzy Piechota  1975-1985                             
hm  Marian Chojnacki 1976 -1981                         
hm Danuta Pawłowska   1985-1991                       
hm  Henryk Maruszczyk  1989-1991

Komisja Rewizyjna Chorągwi                      
hm Bogusław Widera 1981-1985
hm Leon Żychówka 1985-1989   (sekretarz KR)
hm Krzysztof Zbączyniak  1989-1991
                     
Komisja Instruktorska Chorągwi                                                      
hm Pelagia Czaj 1981-1985  
hm Jerzy Robak  1981-1985  (v-ce przew.KI)
phm Janusz Mazur 1985-1989       
hm Roman Krupski  1989 -1991       
 
Sąd Harcerski Chorągwi       
hm Roman Krupski  1991-1992  (przewodniczący SH)    
 
udział w innych organach Chorągwi Częstochowskiej ZHP:
hm Jerzy Piechota 
- Kierownik Wydziału Nieprzetartego Szlaku  1975-1987
hm Joachim Kurpierz 
- członek Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi  1981-1987 
hm  Danuta Pawłowska 
- członkini Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi 1987-1989 oraz przewodnicząca KSI  1989 -1992  
                                  
Instruktorzy Hufca ZHP Lubliniec w strukturach władz centralnych ZHP w latach 1975-1992
Rada Naczelna ZHP
hm Henryk Pietrek  1985 -1989
 
Delegaci na zjazdy ZHP z Hufca Lubliniec w latach 1975-1992r.
VI  Zjazd  1977r.   
- pwd Marian Habatuła   
VII Zjazd  1981r.   
- pwd Grzegorz Bogus, hm Lech Budzyński, hm Henryk Pietrek
VIII Zjazd 1985r.   
- hm Henryk Pietrek
IX / XXVI Zjazd  1989r. 
- phm Dariusz Myrcik, hm Danuta Pawłowska
     
Najwyższy Stopień Instruktorski (od 1990 r. stopień nie był przyznawany) - Harcmistrza Polski Ludowej w latach 1975-1990 uzyskali:
1970 r.   -  hm Marian Ożarowski
1976 r.   -  hm Mieczysław Ostrowski, hm Henryk Pietrek, hm Krystyna Rożniewska
1981 r.   -  hm Jerzy Piechota
1982 r.    - hm Konrad Kupilas
1983 r.    - hm Joachim Kurpierz
1984 r.    - hm Leon Żychówka   
1988 r.    - hm Henryk Maruszczyk
1989 r.    - hm Danuta Pawłowska
                   .
W 1992r. Chorągiew Częstochowska ZHP została rozwiązana, hufce należące do niej weszły w skład chorągwi: Katowickiej/Śląskiej, Kieleckiej, Łódzkiej i Opolskiej.
 
Opracował: hm Janusz Szlenk
Na podstawie: 
Częstochowska Chorągiew ZHP 1975-1992 zarys dziejów  wyd. 2002r.
Rozkazy Komendanta Chorągwi Częstochowskiej ZHP  lata 1975-1992