Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

VI Zjazd Zjazd Kół Śpiewaczych w Lublińcu 1937r.

Na początku XX wieku na ziemiach śląskich zaczęły powstawać organizacje śpiewacze i instrumentalne. Ich celem było zachowanie miejscowej tradycji, języka i kultury, polskiej pieśni religijnej, ludowej i artystycznej.  Organizacje te zaczęły się zrzeszać w Towarzystwa i Koła. Tak powstał między innymi w 1910r. Związek Śląskich Kół Śpiewaczych.  Organizowane przez Koła zjazdy były nie tylko imprezami śpiewaczymi, ale i manifestacjami patriotycznymi. Na terenie powiatu lublinieckiego w latach 30-tych, działało aż 21 czynnych udziałów, zrzeszających ponad 600 osób. Wśród największych chórów działających wówczas były: chór "Lutnia" z Kalet, chór "Lutnia" z Koszęcina, chór "Jutrzenka" w Psarach, czy lubliniecki chór im. Józefa Lompy.

6 czerwca 1937r. odbył się w Lublińcu VI Zjazd Kół Śpiewaczych w którym uczestniczyło 675 śpiewaków ze wszystkich części powiatu. Uroczystość rozpoczęła się mszą w kościele p.w. św. Mikołaja pod przewodnictwem księdza proboszcza - Józefa Dwuceta. Podczas mszy zaśpiewały chóry lublinieckie pod batutą p. Nowaka. Po mszy i próbie generalnej (około godziny 15.00) uformował się pochód, który przemaszerował do parku Grunwaldzkiego. W pochodzie tym wzięła udział banderia konna, grupa harcerzy Hufca Lubliniec,

12spiew1937

12spiew19371

goście z zagranicy (opolski chór "Echo") oraz zespoły śpiewacze w malowniczych strojach ludowych maszerujących w rytm przygrywającej Orkiestry Wojskowej. W parku o godzinie 16.00 rozpoczęły się popisy zgromadzonych chórów. Wystąpił także chór "Echo" oraz chór żołnierski 74 GPP w Lublińcu.

 

Opracowane na podstawie:
"7 groszy o Woźnikach i okolicy 1932-1938" - Piotr Kalinowski
Sprawozdanie Związku Śląskich Kół Śpiewaczych - rocznik 1936

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Marian Berbesz
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec