Historia Hufca ZHP Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

VI Zjazd Zjazd Kół Śpiewaczych w Lublińcu 1937r.

Na początku XX wieku na ziemiach śląskich zaczęły powstawać organizacje śpiewacze i instrumentalne. Ich celem było zachowanie miejscowej tradycji, języka i kultury, polskiej pieśni religijnej, ludowej i artystycznej.  Organizacje te zaczęły się zrzeszać w Towarzystwa i Koła. Tak powstał między innymi w 1910r. Związek Śląskich Kół Śpiewaczych.  Organizowane przez Koła zjazdy były nie tylko imprezami śpiewaczymi, ale i manifestacjami patriotycznymi. Na terenie powiatu lublinieckiego w latach 30-tych, działało aż 21 czynnych udziałów, zrzeszających ponad 600 osób. Wśród największych chórów działających wówczas były: chór "Lutnia" z Kalet, chór "Lutnia" z Koszęcina, chór "Jutrzenka" w Psarach, czy lubliniecki chór im. Józefa Lompy.

6 czerwca 1937r. odbył się w Lublińcu VI Zjazd Kół Śpiewaczych w którym uczestniczyło 675 śpiewaków ze wszystkich części powiatu. Uroczystość rozpoczęła się mszą w kościele p.w. św. Mikołaja pod przewodnictwem księdza proboszcza - Józefa Dwuceta. Podczas mszy zaśpiewały chóry lublinieckie pod batutą p. Nowaka. Po mszy i próbie generalnej (około godziny 15.00) uformował się pochód, który przemaszerował do parku Grunwaldzkiego. W pochodzie tym wzięła udział banderia konna, grupa harcerzy Hufca Lubliniec,

12spiew1937

12spiew19371

goście z zagranicy (opolski chór "Echo") oraz zespoły śpiewacze w malowniczych strojach ludowych maszerujących w rytm przygrywającej Orkiestry Wojskowej. W parku o godzinie 16.00 rozpoczęły się popisy zgromadzonych chórów. Wystąpił także chór "Echo" oraz chór żołnierski 74 GPP w Lublińcu.

 

Opracowane na podstawie:
"7 groszy o Woźnikach i okolicy 1932-1938" - Piotr Kalinowski
Sprawozdanie Związku Śląskich Kół Śpiewaczych - rocznik 1936

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Marian Berbesz
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec