Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Chorągiew Śląska 1992-2023

W 1992r. Chorągiew Częstochowska ZHP została rozwiązana, hufce należące do niej weszły w skład chorągwi: Katowickiej/Śląskiej, Kieleckiej, Łódzkiej i Opolskiej. Hufiec Lubliniec - wszedł w struktury  Chorągwi  Katowickiej /Śląskiej

W 1992r. nastąpiły zmiany w strukturach Komendy Hufca
Komenda Rewizyjna:
hm Krystyna Rożniewska (przewodnicząca)
phm Andrzej Włodarczyk
pwd. Ewa Bartkiewicz
Sąd Harcerski:
hm Roman Krupski (przewodniczący)
hm Henryk Maruszczyk
hm Bogusław Widera

24 października 1992r. odbył się II Zjazd Hufca Lubliniec, w jego wyniku zmieniła się Komenda Hufca oraz wybrano nowego Komendanta.
Komendant Hufca - hm. Tadeusz Robak
Z-ca komendanta - hm Lech Budzyński
Kwatermistrz  - hm. Krzysztof Zbączyniak
Sekretarz - phm. Aleksandar Miedźwiedzik
Kierownik Referatu Harcerzy Starszych - phm. Dariusz Myrcik
Kierownik Referatu Harcerzy Młodszych - hm. Aniela Drab
Kierownik Referatu Zuchowego - pwd. Ewa Żegraj
Członek KH do spraw Nieprzetartego Szlaku - dh Bińczyk Urszula
Komisja Rewizyjna Hufca
przewodniczący - phm. Andrzej Włodarczyk
Sąd Harcerski
przewodniczący - hm. Roman Krupski
członkowie: hm. Henryk Maruszczyk, hm. Bogusław Widera

25 października 2003r odbył się VII Zjazd Zwyczajny Hufca.
Komendant Hufca - hm Krzysztof Zbączyniak
Z-ca komendanta - phm Kajetan Zbączyniak
Z-ca komendanta - pwd Mariusz Maciów
Członkowie KH: hm Aleksandra Miedźwiedzik, pwd Katarzyna Beś, hm Jolanta Famuła, pwd Anna Miedźwiedzik, pwd Gabriel Podbioł
Komisja Rezwizyjna Hufca
przewodniczący - phm. Michał Sznapka
członkowie: hm. Lech Budzyński, hm. Ewa Knebel, phm. Ewa Majczak

13 października 2007r. odbył się VIII Zjazd Zwyczajny Hufca
Komendantka Hufca - hm. Aleksandra Miedźwiedzik
Z-ca komendantki ds. programowych - phm. Kajetan Zbączyniak
Z-ca komendantki ds. organizacyjnych - pwd. Mariusz Maciów
Skarbnik - hm. Krzysztof Zbączyniak
Członkowie KH - pwd. Marek Budzyński, phm. Katarzyna Łukawska Pasternak, hm. Jolanta Famuła, phm. Ewa Majczak, pwd. Anna Miedźwiedzik, phm Henryk Budzyński
Komisja Rewizyjna Hufca
przewodniczący - hm. Lech Budzyński
z-ca przewodniczącego - hm. Ewa Knebel
sekretarz - pwd. Bożena Jaskulska
członkowie: pwd. Andrzej Drapała, pwd. Grzegorz Luban

kronika202019ujuddsss2

14 października 2011r. - IX Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Lubliniec:
Komendantka hm. Aleksandra Miedźwiedzik
Skarbnik hm. Krzysztof Zbączyniak
Zastępcy KH - phm. Mariusz Maciów, phm. Kajetan Zbączyniak
Namiestnik zuchowy - pwd. Jakub Kłobus
Namiestnik harcerski - pwd. Anna Kimel
Członkowie KH: phm. Ewa Majczak, phm. Henryk Budzyński, phm. Anna Flak, phm. Ewa Bebłot, phm. Katarzyna Łukawska-Pasternak, phm. Marek Budzyński.
Komisja Rewizyjna Hufca:
P
rzewodnicząca - pwd. Iwona Pluta
Zastępca - hm. Ewa Knebel
Sekretarz - pwd. Maciej Wilk

kronika20125

14 listopada 2015r.- X Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Lubliniec:
Komendantka -
pwd. Iwona Legencka
Skarbnik -
phm. Anna Flak -
Za/ca komendanta d/s programowych
- hm. Katarzyna Łukawska-Pasternak
Za/ca komendanta -
phm. Kinga Stawecka
Za/ca komendanta -
phm. Henryk Budzyński
Za/ca komendanta -
pwd. Olga Spychała
Za/ca komendanta -
phm. Izabela Wojsa
Komisja Rewizyjna Hufca:

Przewodniczący - phm. Mariusz Maciów
Sekretarz - phm. Jolanta Cecota
Zastępca -  hm. Ewa Knebel

komenda2015huf

12 stycznia 2018r. Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Lubliniec:
Komendant - 
hm. Mariusz Maciów
Za/ca komendanta i Skarbnik -
pwd. Karolina Widera
Za/ca komendanta -
pwd. Olga Spychała
Członek do spraw programu -
pwd. Dominika Beszoner
Członek do spraw pracy z kadrą -
pwd. Błażej Widera
Komisja Rewizyjna Hufca:
Przewodniczący - 
phm. Kajetan Zbączyniak
Członkowie:
hm. Ewa Knebel oraz phm. Jolanta Cecota

kronika202019ujuddsss

8 czerwca 2019r. XII Zjazd Zwyczajny Hufca Lubliniec
Komendant hufca:
hm. Mariusz Maciów

Skarbnik Hufca: pwd. Karolina Widera
Z-ca Komendanta: pwd. Olga Spychała
Członek komendy ds. pracy z kadrą: pwd. Dominika Beszoner
Członek komendy ds. programowych: pwd. Błażej Widera
Komisja Rewizyjna Hufca:
Przewodniczący -  phm. Kajetan Zbączyniak
Członkowie: hm. Ewa Knebel oraz Anna Górska

komenda2019rfrfrtrt

Instruktorzy Hufca ZHP Lubliniec w strukturach władz Naczelnych ZHP: 
2013-2017r. - członek Rady Naczelnej ZHP - phm Mariusz Maciów
2017-2022r.- członek Rady Naczelnej ZHP - hm Mariusz Maciów (przewodniczący komisji ds. zarządzania organizacją)
2018r. -
członek Zespołu projektowego ds. programu wsparcia hufców
- phm Iwona Legencka

Instruktorzy Hufca ZHP Lubliniec w strukturach władz Chorągwi Śląskiej/Katowickiej ZHP:
1996r. Komisja Rewizyjna Chorągwi -
phm Michał Sznapka (członek)
1996r. Sąd Harcerski Chorągwi Katowickiej -
hm. Roman Krupski
2002-2010r. Referat Nieprzetartego Szlaku
- hm Jolanta Famuła
2005-2006r. Zespół do spraw współzawodnictwa Hufców
- hm Krzysztof Zbączyniak
2010-2014r. Sąd Harcerski Chorągwi Śląskiej -
hm Krzysztof Zbączyniak
2010-2014r. Referat Harcerski Śląskiej Chorągwi ZHP
- phm Katarzyna Łukawska Pasternak, phm Piotr Widera
2014-2018r. Sąd Harcerski Chorągwi Śląskiej -
hm. Ewa Knebel
2016-2018r. Rada Chorągwi -
hm Mariusz Maciów
2018r. Rada Chorągwi -
phm Piotr Widera
2019-2022r. Komisja Historyczna Chorągwi Śląskiej -
pwd. Bartłomiej Zbączyniak (członek)

Kurs Komendantów Hufców:
2008r. - hm Aleksandra Miedźwiedzik
2016r. - pwd Iwona Legencka

Odznaka Kadry Kształcącej:
2007r. - phm Katarzyna Łukawska Pasternak (brązowa)
2017r. - hm Katarzyna Łukawska Pasternak (srebrna)

Odznaka Kadry Programowej
2016r. - hm Katarzyna Łukawska Pasternak (brązowa)

Najwyższe Stopnie Instruktorskie - Harcmistrza w latach 1995 - 2018 uzyskali:
2012r. - phm Katarzyna Łukawska Pasternak
2016r. - phm Mariusz Maciów

Odznaczenia:
Honorowa Odznaka Nieprzetartego Szlaku "Słoneczko"

1993r. - phm Jolanta Famuła

Odznaka "Za zasługi dla Chorągwi Katowickiej ZHP"
1995r. - hm Marian Ożarowski

Odznaka "Za zasługi dla Chorągwi Śląskiej"
1999r. -
hm. Jolanta Famuła
2004r. -
hm. Jolanta Famuła (srebrna)
2007r.
- pwd. Jakub Wawrzyn, pwd. Konrad Cisowski, pwd. Andrzej Drapała, pwd. Grzegorz Luban, pwd. Maciej Psiuk, pwd. Adam Dalecki, pwd. Mateusz Siwiaszczyk, pwd. Marek Budzyński (srebrna)

2010r. - phm Mariusz Maciów (srebrna)
2012r. - hm Aleksandra Miedzwiedzik, hm Krzysztof Zbączyniak, phm Mariusz Maciów (złota)
2018r. - pwd Karolina Widera, phm Piotr Widera (srebrna)
2019r. - pwd. Patryk Antos, pwd. Błażej Widera, pwd. Olga Spychała, pwd. Dominika Beszoner (srebrna), pwd Karolina Widera (złota)

Krzyż za zasługi dla ZHP
2000r. -
hm Jolanta Famuła (srebrny)
2004r.  - hm Krzysztof Zbączyniak (złoty)

2007r. -  hm Ewa Knebel, hm Aleksandra Miedźwiedzik (złoty)
2007r. - phm Henryk Budzyński, phm Michał Sznapka, Krystyna Majewska, Maria Kukuła (serbrny)
2007r. - pwd. Joanna Cecota, pwd. Anna Miedźwiedzik, pwd. Henryk Czaj, pwd. Dariusz Przyłas, pwd. Marcin Jakubowski, pwd. Artur Styczyszyn, pwd. Halina Kołodziej, pwd. Waldemar Świeży, phm. Katarzyna Łukawska, pwd. Małgorzata Wieczorek, pwd. Grzegorz Maciów, Izabela Wojsa, pwd. Mariusz Maciów, pwd. Bartłomiej Zbączyniak, phm. Ewa Majczak, phm. Kajetan Zbączyniak, pwd. Andrzej Matuszczak (brązowy)
2022r. - hm Mariusz Maciów (złoty)

Medal Komisji Edukacji Narodowej:
2010r. - hm Aleksandra Miedźwiedzik
2014r. - hm Krzysztof Zbączyniak

2017r. - hm Katarzyna Łukawska-Pasternak

Delegaci na Zjazdy Chorągwi Śląskiej/Katowickiej z Hufca Lubliniec
1993r.? -
phm Jolanta Famuła, phm Jerzy Robak
2000r. - IV Zjazd -
hm Marian Chojnacki, hm Krzysztof Zbączyniak
2002r. - Zjazd Sprawozdawczy:
hm Marian Chojnacki, hm Krzysztof Zbączyniak
2006r. - VI Zjazd -
hm Jolanta Famuła, hm Krzysztof Zbączyniak, pwd Mariusz Maciów
2010r. - VII Zjazd -
hm Aleksandra Miedźwiedzik, phm Henryk Budzyński, phm Mariusz Maciów
2014r. - VIII Zjazd -
hm Aleksandra Miedźwiedzik, phm Piotr Widera, phm Kajetan Zbączyniak
2018r. - IX Zjazd -
hm Mariusz Maciów, phm Piotr Widera, pwd Karolina Widera

Delegaci na Zjazdy ZHP z Hufca Lubliniec w latach 1995-2018
2001r. -
32 Zjazd ZHP w Warszawie - hm Krzysztof Zbączyniak
2009r. -
36 Zjazd ZHP w Warszawie - phm Mariusz Maciów
2011r. -
37 Nadzwyczajny Zjazd ZHP w Warszawie - phm Mariusz Maciów
2013r. -
38 Zjazd ZHP w Warszawie - phm Mariusz Maciów
2017r. -
39 Zjazd Nadzwyczajny ZHP w Warszawie - hm Mariusz Maciów
2017r. - 40 Zjazd ZHP w Warszawie - hm Mariusz Maciów
2019r. - 41 Nadzwyczajny Zjazd ZHP w Warszawie - hm Mariusz Maciów

Opracowano na podstawie:
Rozkazy Komenda Chorągwi Śląskiej 2001-2019
Archiwum Hufca Lubliniec