Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Świadkowie Historii

facebook_page_plugin

Chorągiew Śląska 1992-2018

W 1992r. Chorągiew Częstochowska ZHP została rozwiązana, hufce należące do niej weszły w skład chorągwi: Katowickiej/Śląskiej, Kieleckiej, Łódzkiej i Opolskiej. Hufiec Lubliniec - wszedł w skład Chorągwi Śląskiej.

W 1992r. nastąpiły zmiany w strukturach Komendy Hufca
Komenda Rewizyjna:
hm Krystyna Rożniewska (przewodnicząca)
phm Andrzej Włodarczyk
pwd. Ewa Bartkiewicz
Sąd Harcerski:
hm Roman Krupski (przewodniczący)
hm Henryk Maruszczyk
hm Bogusław Widera

24 października odbył się II Zjazd Hufca Lubliniec, w jego wyniku zmieniła się Komenda Hufca oraz wybrano nowego Komendanta.

14 października 2011r. - IX Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Lubliniec:
Komendantka hm. Aleksandra Miedźwiedzik
Skarbnik hm. Krzysztof Zbączyniak
Zastępcy KH - phm. Mariusz Maciów, phm. Kajetan Zbączyniak
Namiestnik zuchowy - pwd. Jakub Kłobus
Namiestnik harcerski - pwd. Anna Kimel
Członkowie KH: phm. Ewa Majczak, phm. Henryk Budzyński, phm. Anna Flak, phm. Ewa Bebłot, phm. Katarzyna Łukawska-Pasternak, phm. Marek Budzyński.
Komisja Rewizyjna Hufca:
P
rzewodnicząca - pwd. Iwona Pluta
Zastępca - hm. Ewa Knebel
Sekretarz - pwd. Maciej Wilk

14 listopada 2015r.- X Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Lubliniec:
Komendantka -
pwd. Iwona Legencka
Skarbnik -
phm. Anna Flak -
Za/ca komendanta d/s programowych
- hm. Katarzyna Łukawska-Pasternak
Za/ca komendanta -
phm. Kinga Stawecka
Za/ca komendanta -
phm. Henryk Budzyński
Za/ca komendanta -
pwd. Olga Spychała
Za/ca komendanta -
phm. Izabela Wojsa

Komisja Rewizyjna Hufca:
Przewodniczący - phm. Mariusz Maciów
Sekretarz - phm. Jolanta Cecota
Zastępca -  hm. Ewa Knebel

12 stycznia 2018r. Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Lubliniec:
Komendant - 
hm. Mariusz Maciów
Za/ca komendanta i Skarbnik -
pwd. Karolina Widera
Za/ca komendanta -
pwd. Olga Spychała
Członek do spraw programu -
pwd. Dominika Beszoner
Członek do spraw pracy z kadrą -
pwd. Błażej Widera

Komisja Rewizyjna Hufca:
Przewodniczący - 
phm. Kajetan Zbączyniak
Członkowie:
hm. Ewa Knebel oraz phm. Jolanta Cecota.

Instruktorzy Hufca ZHP Lubliniec w strukturach władz Naczelnych ZHP: 
2013r. - członek Rady Naczelnej ZHP - phm Mariusz Maciów
2017r. - członek Rady Naczelnej ZHP - hm Mariusz Maciów (przewodniczący komisji ds. zarządzania organizacją)

Instruktorzy Hufca ZHP Lubliniec w strukturach władz Chorągwi Śląskiej/Katowickiej ZHP:
1996r. Komisja Rewizyjna Chorągwi -
phm Michał Sznapka (członek)
1996r. Chorągwiany Sąd Harcerski -
hm. Roman Krupski
2010r. Chorągwiany Sąd Harcerski -
hm Krzysztof Zbączyniak

Najwyższe Stopnie Instruktorskie - Harcmistrza w latach 1995 - 2018 uzyskali:

Odznaczenia:
Honorowa Odznaka Nieprzetartego Szlaku "Słoneczko"

1993r. - phm Jolanta Famuła

Odznaka "Za zasługi dla Chorągwi Katowickiej ZHP"
1995r. - hm Marian Ożarowski

Odznaka "Za zasługi dla Chorągwi Śląskiej"
2010r. -
phm Mariusz Maciów (srebrna)

Medal Komisji Narodowej:
2010r. - hm Aleksandra Miedźwiedzik
2017r. - hm Katarzyna Łukawska-Pasternak

Delegaci na zjazdy Chorągwi Śląskiej/Katowickiej z Hufca Lubliniec
1993r. -
phm Jolanta Famuła, phm Jerzy Robak
2010r. -
phm Henryk Budzyński, phm Mariusz Maciów

Delegaci na zjazdy ZHP z Hufca Lubliniec w latach 1995-2018
2009r. -
36 Zjazd ZHP w Warszawie - phm Mariusz Maciów
2011r. -
37 Nadzwyczajny Zjazd ZHP w Warszawie - phm Mariusz Maciów
2013r. -
38 Zjazd ZHP w Warszawie - phm Mariusz Maciów
2017r. -
40 Zjazd ZHP w Warszawie - hm Mariusz Maciów