Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Aneks - stopień I

1. Konrad Mańka (1915-1942), harcerz, uczestnik Jubileuszowego Zlotu w Spale (1935r), pracownik Śląskiego Zakładu dla Głuchych i Ociemniałych w Lublińcu, stolarz, członek Kręgu Instruktorskiego. W czasie II wojny światowej kierownik tajnej organizacji „Orzeł Biały” działającej na terenie powiatu lublinieckiego. W grudniu 1940r. aresztowany przez Gestapo, ścięty 14 lipca 1942r. w katowickim więzieniu.

mankaroze2016rft

2. Wiktoria Niegolewska (1860-1927), żona starosty lublinieckiego – Kazimierza Niegolewskiego. Aktywistka narodowa i społeczna. Pomagała powstańcom w czasie III Powstania Śląskiego. Szczególnie aktywnie wspierała biblioteki. Była założycielką Koła Przyjaciół Harcerstwa w Lublińcu. Spoczęła wraz z mężem w grobowcu na cmentarzu wojskowym w Lublińcu.

12cmentarz2016

3. Ksiądz pułkownik Jan Szymała (1889-1963) – uczestnik Powstań Śląskich, kapelan 74 GPP w Lublińcu, prezes Koła Przyjaciół Harcerstwa, inicjator powstania Gimnazjum w Lublińcu, kapelan kościółka garnizonowego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, a także kapelan Hufca ZHP Lubliniec. Uczestnik kampanii wrześniowej. Szef Duszpasterstwa I Samodzielnej Brygady gen. Stanisława Sosabowskiego, a od 1943 roku dziekan 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po wojnie proboszcz parafii świętego Jacka w Bytomiu.

12kosciol2016

4. Budynek Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 8. To tutaj najprawdopodobniej mieściła się pierwsza Komenda Hufca ZHP Lubliniec, powstała w 1923r., którą w tym czasie kierował Teodor Musielok (pierwszy Komendant Hufca ZHP Lubliniec). To przy tym Gimnazjum powstała pierwsza lubliniecka drużyna harcerska – I Męska Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki. W latach 1927-1930 jej drużynowym był:

12FOTA724

- Władysław Planetorz (1910-1944) – harcerz, kierownik Wydziału Zuchów w Naczelnictwie ZHP w Niemczech. W czasie okupacji członek Szarych Szeregów. Aresztowany przez Gestapo, więziony w Oświęcimiu i Mauthausen-Gusen. Zmarł z powodu tortur i wyczerpania w Twierdzy Kłodzkiej 16 lutego 1944r.

5. Jubileuszowa Lipa, zasadzona 3 maja 1923r. na pamiątkę pierwszych w wolnym Lublińcu obchodów Konstytucji 3 Maja przed Szkołą Powszechną, z inicjatywy przyjaciela harcerstwa, kierownika szkoły Jakuba Bazarnika. Co roku, aż do wybuchu II wojny światowej odbywały się w tym miejscu uroczyste akademie patriotyczne. W Szkole Powszechnej pracowali między innymi:

12szkolapodstawowa2016rftg

- Ludwik Klama (1905-1973), nauczyciel, harcerz, komendant Hufca ZHP Lubliniec (1925-1934), Komendant Chorągwi Śląskiej (1939), założyciel Kręgu Instruktorskiego, pomysłodawca Zlotów Hufca, uczestnik IV Jamboree Skautowego w Gödöllő (1933). Żołnierz 74 GPP w Lublińcu. Uczestnik kampanii wrześniowej. Członek tajnej organizacji „Orzeł Biały”, aresztowany przez Gestapo. Powojenny organizator szkolnictwa w powiecie lublinieckim.           

- Jan Bernard Handy (1910-1940), nauczyciel, harcerz, zuchmistrz. Członek Kręgu Instruktorskiego. Żołnierz 74 GPP w Lublińcu. Uczestnik kampanii wrześniowej. Zamordowany przez sowietów w Katyniu, najprawdopodobniej 20 kwietnia 1940r.    

6. W Małym Seminarium Duchownym prowadzonym przez Ojców Oblatów w Lublińcu, od 2 lutego 1938r. działała VIII MDH im. Ks. Skorupki złożona z kleryków tamtejszego Seminarium, a prowadzona była przez druha, księdza Czesława Bartosza OMI (zmarł na Świętym Krzyżu 1942r.). W pracy harcerskiej, drużynę wspomagali także instruktorzy Hufca: Alojzy Gajek i Henryk Gaczek.

- Henryk Gaczek (1912-1979), harcerz, uczestnik IV Światowego Jambore w Gödöllö na Węgrzech, członek Kręgu Instruktorskiego w Lublińcu. Uczestnik kampanii wrześniowej. Po wojnie zastępca dyrektora do spraw administracyjno-finansowych Szpitala Psychiatrycznego w Lublińcu.

12oblaci2016rft

7. Budynek przedwojennego Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Adama Mickiewicza (ulica Sobieskiego 22). Miejsce, w którym działała I Męska Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki. W okresie międzywojennym najbardziej "elitarna" drużyna harcerska Hufca. 

12gimnazjum2016rft

8. W Śląskim Zakładzie dla Głuchoniemych w Lublińcu (dzisiaj Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu) od samego początku jego funkcjonowania (tzn. od 1935r.) działała VII Drużyna Harcerska im. Witolda Regera złożona z harcerzy i harcerek niesłyszących i niedosłyszących. W Zakładzie pracowali instruktorzy Hufca Lubliniec: Konrad Mańka, Jan Bernard Handy, Henryk Gaczek, Stanisław Wojciechowski, Stanisław Gawron.

12glusi2016tgyh

- Stanisław Wojciechowski (1909-1968), nauczyciel, harcerz, zuchmistrz, komendant hufca ZHP Lubliniec, uczestnik IV Jamboree Skautowego w Gödöllő (1933). Uczestnik kampanii wrześniowej. Więzień Oflagów w Rumunii i w Niemczech. Po wojnie dyrektor Państwowego Zakładu Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Głuchych w Lublińcu.
 
- Stanisław Gawron (1908-1973), nauczyciel, harcerz, członek Kręgu Instruktorskiego, komendant Hufca ZHP Lubliniec. Po wojnie dyrektor Dyrektor Państwowego Zakładu Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Głuchych w Lublińcu, a także Zasadniczej Szkoły Zawodowej wrocławskiego Zakładu dla Głuchoniemych.