Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Spacer po Ośrodku

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Kokotek" Hufca ZHP Lubliniec ma już ponad 50 lat i świetnie się trzyma. Na spacer po nim zapraszamy wraz z druhem hm. Krzysztofem Zbączyniakiem