Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Dożynki w Opolu - 1946r

We wrześniu 1946 odbyły się Ogólnopolskie Dożynki w Opolu. Na tą uroczystość został zaproszony także Hufiec Lubliniec.

 dozynki2016rftg

15 września, do Opola pojechali harcerze i harcerki z drużyn działających przy lublinieckim gimnazjum. Głównym organizatorem imprezy był Wojewódzki Związek Samopomocy Chłopskiej.

dozynki12016

Chęć uczestnictwa w tym wydarzeniu wśród młodzieży harcerskiej była duża i jak pisze kronikarka I Drużyny Harcerek im. Świętej Jadwigi: "Młodzież, która pilnie w wolnych chwilach, na obozach letnich pomagała gospodarzom stanęła do apelu. Także i nasza drużyna, która również udzielała się przy żniwach stanęła wśród wielu szarych kolumn." (latem bowiem podczas obozu w Gronowicach nasi harcerze i harcerki pomagali rolnikom przy żniwach).

Uroczystości rozpoczęły się mszą polową, na stadionie w Opolu, oraz poświęceniem sztandaru Związku Samopomocy Chłopskiej. Następnie przemówienie wygłosił ówczesny wicewojewoda Jerzy Ziętek, a także wojewoda śląsko-dąbrowski Aleksander Zawadzki.

Kolejnym punktem programu był przemarsz, który tak opisuje druh Bolesław Klama: "Wzdłuż ul Krakowskiej przechodził pochód dożynkowy. Większość budynków przy ulicy była ziszczona, staliśmy w jakimś zniszczonym oknie wystawowym, podziwiając barwny korowód dożynkowy, który defilował przed naczelnymi władzami Polski." Kronikarka harcerek, które szły w pochodzie, dodaje: "Duma nas napawała wszystkich, że możemy znowu śmiało i beztrosko maszerować po starej piastowskiej ziemi. Nasze szeregi były witane okrzykami. Miałyśmy ten zaszczyt, że ktoś z widzów, widząc naszą drużynę wołał: Niech żyje ZHP, niech żyje Lubliniec".

Uroczystość zakończyła się "Zaślubinami z Odrą" i odśpiewaniem pieśni "Rota", harcerze zaś i harcerki poszli zwiedzić miasto i wypocząć nad Odrę.

dozynki2016rftg2

dozynki2016rftg23

Opracowane na podstawie:
Kronika I Drużyny Harcerek im. Świętej Jadwigi w Lublińcu
Wspomnienia - druh Bolesław Klama

Zdjęcia:
Kronika I Drużyny Harcerek im. Świętej Jadwigi w Lublińcu
Archiwum Hufca Lubliniec