Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Różne drogi wolności

W sobotę 31 sierpnia 2019 roku odbyło się wydarzenie mające na celu upamiętnienie 100 rocznicy Wybuchu I Powstania Śląskiego oraz 80 rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej zatytułowane: "Różne drogi wolności". Imprezę tą zorganizowała gmina Kochanowice. Na pikniku historycznym nie mogło zabraknąć harcerzy naszego Hufca.

drogiwolnosci2019rfr

Nasze harcerki i harcerzy można było spotkać na kilku stanowiskach. Pierwsza grupa prowadziła punkt rekrutacyjny jako księgę pamiątkowa oraz rozdawała pamiątkowe gadżety.

drogiwolnosci2019rfr2
drogiwolnosci2019rfr3

Następna część osób brała czynny udział w prelekcjach historycznych. Inna grupa uczestniczyła w pokazach w szpitalu polowym.

drogiwolnosci2019rfr4a
drogiwolnosci2019rfr38

Ostatni grupa wcieliła się w rolę listonoszy rozdając pamiątkowe pocztówki i flagi. Wszyscy z zainteresowaniem oglądali przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne stanowiska.

drogiwolnosci2019rfr37
drogiwolnosci2019rfr4

Opracowane na podstawie:
Tekst - druhna Kamila Majczak

Zdjęcia:
Stanisaław Koza