Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Akcja "Po prostu Serce" - 1974r. OH w Kokotku

W dniach od 31 maja do 2 czerwca 1974r. z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, odbyła się II edycja Zlotu "Po prostu Serce", zorganizowanego przez redakcję katowickiej gazety "Wieczór" oraz Komendę Chorągwi ZHP w Katowicach.

porstuserce2017tyhu

Impreza adresowana była do 2,5 tysiąca dzieci z Domów Dziecka województwa śląskiego.

12sloneczni1974dzien2344aaa
12sloneczni1974dzien2

Zlot odbył się w trzech ośrodkach harcerskich: Borowiany (Hufiec Tarnowskie Góry), Kokotek- Baza Harcerska Hufca Lubliniec, oraz Kokotek - Baza Harcerska Hufca Bytom.

12sloneczni1974dzien23
12sloneczni1974dzien2344a

Pomoc przy organizacji zlotu udzieliły zakłady pracy oraz organizacje młodzieżowe i społeczne z całego województwa. Uczestników Zlotu odwiedzili przedstawiciele władz partyjnych i wojewódzkich. 

12sloneczni1974dzien2344aa

W Ośrodku Harcerskim Hufca Lubliniec w Kokotku, nad pobytem dzieci z Domów Dziecka, czuwali harcerze i harcerki Hufca Lubliniec. Ośrodek w tym czasie wizytowali instruktorzy Hufca: druh Henryk Pietrek (ówczesny Komendant Hufca), druh Zenon Zbączyniak, druh Bogdan Woliński, druhna Alicja Ostrowska, druh Mieczysław Ostrowski, druhna Ewa Knebel.

12sloneczni1974dzien234a
12sloneczni1974dzien2344
12sloneczni1974dzien234

Specjalnie dla zgromadzonych w kokotkowym amfiteatrze gości, wystąpił - Zespół Harcerski "Słoneczni", pod kierunkiem druha Edwarda Sośnierza (zespół ten w późniejszych latach niejednokrotnie koncertował w OH w Kokotku)

12sloneczni1974dzien

Opracowane na podstawie:
XXX lat Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Lubliniec Kokotek - monografia
Kronika Beskidzka - nr 23 1974r.
Trybuna Robotnicza - nr 130 1974r.

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec