Historia Hufca ZHP Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Obozy, zloty 1950-1956

 Rok Dni Rodzaj Miejsce Informacja
1950 28 Obóz Brodnica Obóz w ramach OH
1954 Kolonia Pawel Ślemieńska
Kolonia w ramach OH
1955 Kolonia Rycerka Kolonia w ramach OH