Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Współpraca

Imformacje znajdujące się na stronie, nie powstały by nigdy, gdyby nie życzliwość, pomoc i świetna pamięć żywych świadków historii naszego Hufca, którymi między innymi są:


tajaneczekDruh Franciszek Janeczek


karol201556
Druh Karol Wenger

maringajek2016
pan Marcin Gajek

leszek g grabowski
Druh Leszek G.Grabowski


bromer2015
Druh Kazimierz Bromer


malgorzaozarowska2015
Druhna Małgorzta Ożarowska


morgala2016rft
Pani Grażyna Klama - Morgała


krychmiros206
Pani Krych Mirosława


barbaraza2016
Druhna Barbara Łuczka (Zakrzewska) i druh Kazimierz Łuczka


tabor2016tg
Druh Ludwik Tobor

zakrzewska2016
Druhna Eugenia Wajoras (z domu Michniewska)


druhmuszalawojna2016rftg
Druh Anatol Muszała


korkus2016rftgy
Druh Krzysztof Korkus

wspolpracagrzegorz
Brat Grzegorz OMI

antczak2016edrf
Druh Jerzy Antczak

bieniekbajer2016
Druhna Ludgarda Bieniek i druhna Teresa Bajer

pealgiaczaj2016rft
Druhna Pelagia Czaj

piechotajurczyk
Druhna Maria Piechota i druhna Bożena Jurczyk

mariangruchman
Druh Marian Gruchman

klamahufiec2016tgyhuji
Druh Bolesław Klama

lokiecfromborczyc2016ty
Druh Edward Łokieć

janmyrcik2017rtgyh67
Druh Jan Myrcik

szwestkazona2017tyh
Druhna Urszula Szwestka