Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Obóz Harcerski w Suchedniowie 1949r. - w karykaturze

Ostatnim obozem Hufca Lubliniec przed rozwiązaniem harcerstwa (w latach 50-tych), było zgrupowanie obozów, które odbyło się w ramach Harcerskiej Służbie Polsce w Suchedniowie w lipcu 1949r. Obozy hufca (lubliniecki, kaletański, harcerzy z PZW dla dzieci głuchych w Lublińcu) rozbiły swoje namioty w nad rzeką Kamionką. Jak podaje kronikarz z podobozu kaletańskiego, pogoda harcerzy nie rozpieszczała, jednak pogody ducha złamać nie potrafiła. Z tego obozu zachowała się Kronika wykonana przez druhów: Chmielewskiego, Kitę i Zielińskiego (z podobozu PZW) i dedykowana ówczesnemu dyrektorowi Państwowego Zakładu Wychowawczego dla dzieci głuchych w Lublińcu- panu Henrykowi Hampelowi. Podobozem tym opiekowali się: Stanisław Wojciechowski, Roman Bieniek i Marian Gruchman. Kronika jest bardzo nietypowa, bo nie tylko że rysowana, ale stworzona w duchu karykatury:)