Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

II MDH im. Zawiszy Czarnego w Kaletach

Wiosną 1945r. została założona (a właściwie -  reaktywowana) II Męska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego w Kaletach. Przez pierwsze lata, od 1945 do 1947r. funkcję drużynowego pełnił druh Jerzy Gasztych, następnie drużyna prowadzona była przez druha Franciszka Dragona, zaś w ostatnim okresie działalności drużyny w roku 1948 - druh Ratajczyk H. Drużyna brała aktywny udział w życiu harcerstwa w Kaletach, oraz Hufca Lubliniec. Odbyła szereg wycieczek pieszych po powiecie, wybierała się też na obozy letnie zimowe. Zachowała się z tego czasu Kronika Drużyny, którą z niesamowitą przyjemnością mogę zaprezentować:)