Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Zlot w Gdańsku 2018r.

2018 rok to setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Mając na uwadze te wydarzenia, zorganizowano na wyspie Sobieszewskiej -  Zlot ZHP Gdańsk 2018, w którym uczestniczyła trzynastoosobowa reprezentacja naszego Hufca.

zlot2018zhp1

Tak o Zlocie wspomina druhna Paulina Kędzia: "W dniach 6-16.08 zostaliśmy częścią ponad 12 tysięcy harcerzy, którzy brali udział w zlocie Każdego dnia realizowaliśmy nowy moduł: służbę, cywilizację, rozwój, naturę, kalejdoskop, źródło i dziedzictwo.

zlot2018zhp16

Rozpoczynaliśmy zajęcia modułowe we wczesnych godzinach porannych, by późnym popołudniem zdążyć przygotować sobie obiad (tak, samodzielnie!) nim zaczną się atrakcje wieczorne. Stały przed nami otworem różnorakie stoiska z jedzeniem, warsztaty, zabawy czy inne miejsca idealne do integracji – w tym także koncerty!
zlot2018zhp123 Przykładowo, realizując moduł służba, wybraliśmy się na wycieczkę do Malborka. Po kilku godzinach zwiedzania pomogliśmy polerować zbroje i malować słupki.

zlot2018zhp1234

Moduł dziedzictwo natomiast oferował nam wycieczkę do Gdańska, gdzie mogliśmy wziąć udział w grze terenowej – a ponieważ miasto bardzo nam się spodobało, przyjechaliśmy tam również podczas modułu kalejdoskop, czyli czasu wolnego. Odwiedziliśmy również obowiązkowo plażę!
zlot2018zhp12 W trakcie zlotu mieliśmy wiele okazji, by poczuć wszechobecne braterstwo; podczas apelu inauguracyjnego odnowiliśmy swoje Przyrzeczenie Harcerskie. Zaprzyjaźniliśmy się z pobliskimi hufcami, wymieniliśmy się doświadczeniami, poznaliśmy świetnych ludzi.

zlot2018zhp123467
zlot2018zhp1234675

Nie sposób przedstawić magię tego wydarzenia, może trochę oddają to zdjęcia:) Dla mnie ten wyjazd będzie jednym z najważniejszych w mojej harcerskiej biografii".

zlot2018zhp12346

11 sierpnia podczas Zlotu odbył się "Dzień Regionów", tego dnia naszą reprezentację wizytowali członkowie Komendy Hufca Lubliniec w osobach druhen: Karoliny Widery, Olgi Spychały oraz druhów: Mariusza Maciów, Piotra Widery. 

zlotgdansk2018ujujuju

W "Dniu Regionów" wziął udział także członek Komisji Historycznej działąjącej przy Hufcu Lubliniec - druh Bartek Zbączyniak.

zlotgdansk2018ujujuju2

Dzień ten był świetną okazją, aby każda chorągiew zaprezentowała swoje środowisko, charakterystyczne elementy dla danego regionu. Wśród prezentujących się środowisk nie zabrakło harcerek i harcerzy z Lublińca.

zlotgdansk2018ujujuju2g

A tak na Zlocie prezentowały się najciekawsze "bramy" - gniazd chorągwianych:)

zlotgdansk2018ujujuju2ga
zlotgdansk2018ujujuju2ga2
zlotgdansk2018ujujuju2ga23
zlotgdansk2018ujujuju2ga234
zlotgdansk2018ujujuju2ga2347

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - druhna Paulina Kędzia
Wspomnienia - druh Bartek Zbączyniak

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec
Druhna Paulina Kędzia, druh Bartek Zbączyniak