Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Tropem Wilczym

W 2011r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter surwiwalowy a wzięło w niej udział 50 uczestników. Od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych.

bieg wt 201522

W 2017r. w Oleśnie, harcerze i harcerki Szczepu "Feniks" wraz z Urzędem Miejskim, zorganizowali V ( a pierwszy w Oleśnie) Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym.

8862 0 large

W biegu wzięło udział 76 uczestników. Trasa wiodła wśród leśnej scenerii Siedmiu Źródeł.

bieg wt 2015223
bieg wt 20152234

4 marca 2018r. w Oleśnie na terenie uroczyska "Siedem Źródeł" odbył się II Bieg "Tropem Wilczym", w którego podobnie jak rok wcześniej, w jego organizację włączyli się harcerze Szczepu "Feniks" z Olesna. Wyjątkowym wyróżnieniem dla harcerzy było odczytanie przez jedną z oleskich druhen notatki przedstawiającej sylwetkę majora Wincentego Solińskiego, mieszkańca Olesna, kombatanta Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

bieg wt 201522345
bieg wt 2015223456
bieg wt 20152234567

4 marca 2019r. w Oleśnie - odbyła się kolejna edycja biegu "Wilczym Tropem". Podobnie jak w poprzednich edycjach, harcerki III Szczepu "Feniks" z Olesna, wspierały organizatorów w przeprowadzeniu biegu w którym wzięło udział ponad 100 uczestników. 

biegwilczymtropem2019tg

Podobnie w 2020r. udało się tuż przed wybuchem pandemii - zorganizować kolejną edycję biegu, w organizacji której po raz kolejny pomagał Szczep "Feniks".

biegmeta20201234
biegmeta20201234a

W 2021r. ze względu na pandemię Bieg "Tropem Wilczym", odbył się w nietypowym terminie bo - 15 sierpnia. W jego przebiegu - znów pomagały harcerki i harcerze ze III Szczepu "Feniks" z Olesna.

olesnowilk202345a

olesnowilk202345

Opracowane na podstawie:
Notatki na FB - Szczep "Feniks" w Oleśnie

Zdjęcia:
FB - Szczep "Feniks" w Oleśnie"
Urząd Miasta Olesno