Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Patroni naszych ulic 2019

W 2013r. IPN rozpoczął realizację projektu "Patroni naszych ulic". Jego celem jest umożliwienie społeczności lokalnej, która mieszka przy ulicy noszącej imię danego patrona, poznanie jego życiorysu. W ramach projektu IPN wydaje krótkie opracowania prezentujące sylwetki ważnych postaci działających w XX wieku. Do tej pory ukazało się prawie 50 książeczek - część z nich w formie pdf można pobrać ze strony IPN (kliknij na obrazek).

ksiazeczkiipn2019tgtrree

W sierpniu 2019r. powstało opracowanie poświęcone powstańcom śląskim (kliknij na obrazek by pobrać książeczke w formacie pdf).

patroniulic2019rferee

16 i 17 sierpnia 2019r. harcerze i harcerki z naszego Hufca włączyli w kolportaż gazetek IPN -  "Patroni naszych ulic - Powstańcy Śląscy".

patroniulic2019rferee2

W czterech miejscowościach - Lublińcu, Koszęcinie, Oleśnie, a także Boronowie - rozdawali broszurki poświęcone Powstaniom Śląskim i powstańcom i to mimo niesprzyjającej pogody.

patroniulic2019rferee3
patroniulic2019rferee25
patroniulic2019rferee34

W sumie udało się rozdać ponad 200 publikacji. Dziękujemy wszystkim, za życzliwość z jaką spotkaliśmy się podczas akcji, a harcerzom i harcerkom - za wspaniały przykład służby. Pamiętamy!!!

patroniulic2019rferee35
patroniulic2019rferee356