Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

5 x Czarny Las

Czarny Las - po raz pierwszy

W 1920r. na Górnym Śląsku trwały przygotowania do Plebiscytu. Jedną z form pracy plebiscytowej była popularyzacja harcerstwa i zakładanie drużyn harcerskich. Pracą tą kierowały dwie sekcje Inspektoratu Harcerskiego: męska i żeńska. Rozpoczęły one szkolenia przyszłych instruktorów harcerskich, drużynowych. Pierwszy taki kurs odbył się 16 sierpnia 1920r.  w Czarnym Lesie (Woźniki) w majątku państwa Niegolewskich (w okolicy granicy z Polską). W kursie uczestniczyło 21 chłopców. Część uczestników kursu wzięła udział w II Powstaniu Śląskim (19-25 sierpnia 1920r). Kolejne kursy odbywały się także na ziemi lublinieckiej  w Patoce, gdzie znajdowało się biuro powiatowe Polskiego Komisariatu Plebiscytowego na powiat lubliniecki.

kuchniaczarnytlas1920a
Kuchnia obozowa na kursie w Czarnym Lesie - 1920r.

12czarnylas2016rftg
Pałacyk w Czarnym Lesie, dawny majątek państwa Niegolewskich
kwiecień 2016r.

Czy w tym pierwszym kursie w Czarnym Lesie wzięli udział mieszkańcy powiatu lublinieckiego? Nie można tego wykluczyć, jednak nie mamy żadnego dokumentu który taki fakt by potwierdzał. Na pewno w kolejnych kursach w Patoce - już tak. Jednak do tej pory nie udało się ustalić konkretnych osób. Powstałe w 1920r. drużyny harcerskie na terenie powiatu lublinieckiego nie przetrwały próby czasu i kilka miesięcy po zakończeniu plebiscytu zaprzestały swojej działalności. Jest wielce prawdopodobne, że jedną z osób współprowadzących taką "plebiscytową" drużynę był Teodor Musielok.

Czarny Las - po raz drugi

Latem 1924r. kilka tygodni po pierwszym przyrzeczeniu harcerskim, które odbyło się na rynku lublinieckim, w Nadleśnictwie Czarny Las (kilka kilometrów od Droniowiczek) odbył się zorganizowany przez Komendę Katowickiej Chorągwi Męskiej - obóz harcerski. Komendantem obozu był druh Ludwik Wacławek. Wśród uczestników obozu (koloni) znaleźli się starsi harcerze z Katowic, Rybnika, Świętochłowic, Królewskiej Huty, a także druh Teodor Musielok, ówczesny drużynowy I MDH im Tadeusza Kościuszki i Hufcowy Hufca Lubliniec. Hufiec jako gospodarz terenu otrzymał także pięć miejsc kolonijnych. Miejsca te przydzielono harcerzom z I MDH im. T. Kościuszki druhów: Erykowi Słocie, Alojzemu Gajkowi, Feliksowi Przybycina, oraz druhom Pilawie i Mrowcowi. Harcerze ci nie nocowali w obozie - codziennie dochodzili na zajęcia. Miejscem obozu była - Leśniczówka, jednak najprawdopodobniej nie siedziba Nadleśnictwa Czarny Las (Pałacyk) tylko budynek przy drodze na Rusinowice.

lesniczowkaczarnylas20919rfrfr
Leśniczówka w Czarnym Lesie- widok współczesny

Czarny Las - po raz trzeci

Latem 1925r. w Nadleśnictwie Czarny Las obozowali katowiccy harcerze - najprawdopodobniej z MDH im. Tadeusza Kościuszki działającej przy gimnazjum klasycznym w Katowicach. Komendantem tego obozu był druh Roman Koncki, zaś oboźnym druh Walter Gojny. Także i tym razem w obozie uczestniczyli harcerze z Lublińca, jednak już w pełnym wymiarze. Wiemy, że wśród nich znaleźli się Michał Mędlewski, Robert Maksara, Edmunt Mendecki, Konrad Bazarnik.

renowacjazdjecie2019rtr
Uczestnicy obozu w Czarnym Lesie
od lewej Edmund Mendecki, ?, Michał Mędlewski, Jakub Bazarnik

Miejscem zakwaterowania była stajnia tuż przy siedzibie Nadleśnictwa Czarny Las. 

czarnyLasasas
Nadleśnictwo Czarny Las - 1940r.

czarnylassiedzba2019rfrfraa
Nadleśnictwo Czarny Las - lata powojenne

lesniczowkaczarnylas2019
palacykczarnylas2019gf
Zabudowania Nadleśnictwa Czarny Las - pałacyk i stodoła,
widok współczesny

Czarny Las - po raz czwarty

W czerwcu 1938r. drużyna MDH im. Ks. Skorupki działająca przy Małym Seminarium Duchownym Ojców Oblatów w Lublińcu wyjechała na swój pierwszy, dziesięciodniowy, obóz harcerski do Czarnego Lasu koło Lublińca. Komendantem tego obozu został druh Henryk Gaczek, a oboźnym ksiądz Bartosz. W obozie uczestniczyło ponad 50 druhów. Podczas jego trwania, harcerze uczyli się pionierki obozowej i terenoznawstwa. Sami przygotowywali sobie posiłki. Organizowali ogniska harcerskie z gawędą i występami. Wybudowali na terenie obozu ołtarz, przy którym codziennie odprawiano mszę. W niedzielnej eucharystii uczestniczyli także mieszkańcy okolicy.  W czasie obozu wszyscy druhowie zdobyli stopień młodzika, wcześniej pokonawszy bieg harcerski z przeszkodami. Złożyli też przyrzeczenie harcerskie na sztandar Hufca, które odebrał Hufcowy Alojzy Gajek. Wśród składającyh przyrzecznie - znalazł się ojciec Kazimierz Tyc, który współprowadził drużynę wraz z księdzem Czesławem Bartoszem.

czesławbartoszn2016e23
Ksiądz Czesław Bartosz
drużynowy VIII MDH im. ks. Ignacego Skorupki


Czarny Las - po raz piąty

W lipcu 1979 roku Michał Mędlewski, uczestnik drugiego obozu w Czarnym Lesie,  wraz z córką odwiedził Lubliniec. Wyjazd zrodził w głowie Michała Mędlewskiego pragnienie spisania wspomnień z dzieciństwa, z okresu pobytu w Lublińcu. Tak pod koniec lat 80-tych powstała powieść "Tajemnica Czarnego Lasu", której akcja rozgrywa się w Lublińcu i na terenie Nadleśnictwa Czarny Las w latach 20-tych XX wieku. Autor powieści - Michał Mędlewski wplata w wątek fabularny swoje wspomnienia i opisuje piękno lasów, oraz zwyczaje leśników i wydarzenia historyczne. Powieść ta - zostaje wydana dopiero w 2019r. przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

okladkaksiazki2019rfrfaa

Niestety nie zachowały się żadne zdjęcia z żadnego z trzech obozów w Nadleśnictwie Czarny Las. Nie posiadamy także żadnego zdjęcia z czasów przedwojennych na którym uwiecznione zostały budynki Nadleśnictwa. Za to poniżej prezentujemy dwa zdjęcia z biwaków szkolnych i wycieczek, których uczestnikami byli uczniowie Szkoły Powszechnej w Lublińcu, a odbyły się w Czarny Lesie.

piknikczarnylas1932
Czarny Las - 1932r.
piknikczarnylas1935
czarny Las - 1935r