Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

725-lecie miasta Lublińca

W 1997r. miasto Lubliniec, hucznie obchodziło 725-lecie otrzymania praw miejskich. W świętowanie to, aktywnie włączyli się harcerze Hufca ZHP Lubliniec. Nie zabrakło ich podczas głównych uroczystości, które odbyły się 10 maja na rynku lublinieckim, a także podczas uroczystej Sesji Miasta - gdzie nagrodzono osoby zasłużone dla Lublińca. Wśród wyróżnionych, znaleźli się: Ludwik Markowiak i Władysław Liszkowski (obaj harcerze), a także Marian Ożarowski, były komendant Hufca Lubliniec, pomysłodawca budowy Ośrodka Harcerskiego w Kokotku. Krótkofalowiec. Założyciel Harcerskiego Klubu Łączności "Delta". Pedagog i wychowawca, nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu. Współzałożyciel Harcerskiego Kręgu Seniora.

17 czerwca, nasi harcerze wystąpili w programie artystycznym na lublinieckim rynku. Koncert przygotowała ówczesna Komenda Hufca Lubliniec z komendantem Krzysztofem Zbączyniakiem. O część artystyczną zadbał -  pan Wojciech Gembała (ówczesny nauczyciel SP nr 4, a także współorganizator "Festiwalów Leśnych Estrad" w OH Kokotek). Podczas koncertu wystąpili laureaci letnich "Festiwali Coco" w OH Kokotek oraz "Młodych Talentów". Wśród wykonawców znaleźli się: Jakub Lisiński, Kinga Swoboda, Natalia Sobczak, Magda Wyrwa, Joanna Jur, Magda Parkitna, Monika Tarara, Jagoda Sobańska, Ewa Kamczewska. Koncert poprowadziła Anna Kozok, a gościem specjalnym był zespół "Refleks" z Katowic, który pod kierownictwem pani Moniki Polan-Zbączyniak często właśnie w Kokotku, organizował swoje letnie obozy.

Pod koniec września, także z 725-lecia przez miasto Lubliniec praw miejskich, odbył się w Lublińcu - harcerski biwak miejski. Biwak rozbił się na terenie dawnego Miasteczka Drogowego, za ogrodzeniem, warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych. Głównymi organizatorami biwaku byli: ówczesny Komendant Hufca Lubliniec - druh Krzysztof Zbączyniak, a także druh Marian Ożarowski (wieloletni komendant Hufca Lubliniec) oraz młodsza kadra w osobach druhów: Kajetana Zbączyniaka, Mariusza Maciów, Bartka Busza i Tomasza Krupskiego, wspomaganych przez druhny: Annę i Aleksandrę Miedźwiedzik.

Kliknij na zdjęcie by przeczytać więcej o biwaku
12biwakpokazowy2017tyu

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Kajetan Zbączyniak
Wspomnienia - Roman Krupski

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec

Materiał video:
Materiały prywatne - Roman Krupski