Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Budowa Harcerskiej Stanicy Turystycznej w Kokotku - 1968r.

Praca w budującej się Stanicy, ani na chwilę nie ustawała. Na przełomie 1967/1968 roku tynkowano wnętrza, wylewano podłogi. Zimą 1968r. Komenda Hufca ZHP Lubliniec zorganizowała dla instruktorów Hufca ich rodzin i dzieci - kulig, którego trasa wiodła przez budującą się Stanicę w Kokotku.

12zimakoko196914.xnbak

W marcu rozpoczęły się wyjazdy uczniów szkół podstawowych i harcerzy do Kokotka w celu wykonania prac z zakresu małej architektury. A tej pracy na Stanicy nigdy nie brakowało.

12drogakokotek1968316

Wiosną uporządkowano teren wokół pawilonu "A" - czyli dzisiejszej stołówki. Ułożono wokół niego płytki chodnikowe oraz drogę dojazdową z trylinki. W tej pracy harcerzy wsparli mieszkańcy Kokotka: Jan Foks, Helena Spałek, Emilia Kandzia, oraz woźny ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu, pan Herman Kulik. Zagospodarowano przedpola pawilonu przez założenie alejek i trawnika.

 12drogakokotek19683
12drogakokotek19684
12drogakokotek19682
12drogakokotek1968312

Przygotowano teren pod drogę  (180 metrową), która prowadzić miała z cześci dolnej Stanicy na jej część górną. Ułożono wzdłuż jej krawędzi - krawężniki.

12drogakokotek19688
12drogakokotek19689

Prace szły szybko, tak, że pod koniec kwietnia 1968r. droga była przygotowana do asfaltowania.

1212drogakokotek19683ju

Nasadzono prawie 1 800 drzewek i krzewów.

 12drogakokotek196810
12drogakokotek1968614
1212drogakokotek196831645

Uporządkowano i przygotowano teren pod budowę przyszłego amfiteatru.

12drogakokotek19686

15 czerwca 1968r. Harcerską Stanicę Turystyczną (HST) Hufca Lubliniec wizytował ówczesny przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach (a następnie Wojewoda Śląski) - generał Jerzy Ziętek.

12zietek2017tgyh
12zietek2017tgyh2

Jeszcze przed końcem roku szkolnego na terenie Stanicy odbyła się "Spartakiada Hufca", zorganizowana przez Referat Sportu i Turystyki, pod kierunkiem Zdzisława Magdziara. W imprezie uczestniczyło około 400 harcerzy z całego powiatu. Koordynatorami "Spartakiady z ramienia Hufca byli: Jan Spojda, Henryk Gruca, Zygmunt Drab, Marek Ożarowski i Andrzej Wojnarowski.

Rozpoczęło się lato, a wraz z nim wakacje. Od 22 czerwca do 28 lipca na Stanicy zorganizowano obóz harcerski Hufca Lubliniec, którego komendantem został druh Zenon Zbączyniak. W pracy z młodzieżą pomagała mu świetna kadra w osobach: druha Mariana Ożarowskiego, Henryka Pietrka, Krystyny Rożniewskiej, Mieczysława Ostrowskiego, Roberta Dragona czy Juliusza Kuli.

12drogaasfalt2017tgyh23471h
12kokotek1968oboz2
12kokotek1968oboz23

Nie mogło zabraknąć w programie obozowym elementów pracy przy "swojej" Stanicy. Harcerze i harcerki zajęli się głównie pracami kosmetycznymi upiększając rozległy teren Stanicy

12drogaasfalt2017tgyh2346oporaz pomagając przy rozpoczętych budowach: amfiteatru,

12amfiteratr2017tgyh78

pawilonu gospodarczego (kuchni) z hydroforem, natryskami, magazynem i garażem.

12drogaasfalt2017tgyh2346

pawilonu sanitarnego ("Longinus"),
12drogaasfalt2017tgyh2378

pawilonu dyspozycyjnego (przyszłej radiostacji)
12amfiteratr2017tgyh782

oraz wyasfaltowano drogę.
12drogaasfalt2017tgyh

W sierpniu Hufiec Lubliniec zorganizował na stanicy "NAL" - Nieobozową Akcję Letnią, podczas której młodzież kontynuowała rozpoczęte prace, przede wszystkim przy powstającym i nabierającym coraz piękniejszych kształtów - kokotkowym amfiteatrze.

12drogaasfalt2017tgyh234
12drogaasfalt2017tgyh23
12drogaasfalt2017tgyh23471af

We wrześniu 1969r. w Stanicy odbyła się konferencja dla kierowników placówek szkolnych powiatu lublinieckiego zatytułowana "Czyny społeczne", którą poprowadził mgr Bronisław Możdżeń oraz Waldemar Kubat.

12kokotek1968oboz23456
Uczestnicy konferencji zwiedzili też Stanicę i zapoznali się z planami jej dalszej rozbudowy.

12kokotek1968oboz234
12kokotek1968oboz2345

Jesienią Stanica nie pustoszała. W październiku zorganizowano "Nocny rajd instruktorów", który swoją metę miał w Kokotku. W HST-esie kończyły swoje trasy rajdy piesze po ziemi lublinieckiej. Drużyny przyjeżdżały na biwaki, uczniowie szkół podstawowych nadal wyprawiali się tutaj na wycieczki rowerowe. Słowem miejsce to żyło.

Opracowane na podstawie:
Albumu wykonanego przez dh hm Mariana Ożarowskiego
XXX lat Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Lubliniec Kokotek - monografia

Zdjęcia:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
XXX lat Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Lubliniec Kokotek - monografia