Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Ping-pong

W 1919r. powstało Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (SMP), a w 1934r. na jego bazie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) zrzeszające młodych katolików świeckich w wieku 14-30 lat. Organizacja prowadziła działalność religijną, kulturalno-oświatową, charytatywną i społeczno-patriotyczną pod hasłem „Budujmy Polskę Chrystusową”, pomijając w swej działalności wszelkie sprawy polityczne i wpływy partyjne. Zarówno SMP, jak i KSM prowadziły intensywną pracę w dziedzinie wychowania fizycznego tworząc różne sekcje sportowe, między innymi: wioślarskie, gier sportowych, narciarskie, palanta, lekkiej atletyki, czy ping ponga.

ksmm2019rfrfraaa

W Lublińcu od 1924r. prężnie działało Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, a następnie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, którego opiekunem i protektorem był ksiądz Józef Dwucet. 

SMKlubliniec2019rfr
SMP w Lublińcu w 1927r., pośrodku siedzą ksiądz Józef Dwucet i ks. Hyla

Wielu harcerzy Hufca Lubliniec należało najpierw do SMK, a następnie do KSM, bowiem organizacje kierowały się podobnymi zasadami, obie stawiały na krzewienie patriotyzmu, czy tężyzny fizycznej, obie posiadały bardzo zbliżone do siebie umundurowanie, a nawet nazewnictwo - członków organizacji KSM nazywano druhami.

Dwucet harcerzeasawed
Członkowie KSM z księdzem Józefem Dwucetem - siedzi pośrodku trzeci od lewej

W połowie lat 30-tych szczególną popularność w Lublińcu zdobył sobie ping-pong. Swoje drużyny posiadało między innymi KSM, Gimnazjum w Lublińcu, 74 GPP, Seminarium Ojców Oblatów, a także lublinieccy harcerze. Przy czym często się zdarzało, że harcerze grali w także w KSM i drużynie gimnazjalnej - dotyczyło to szczególnie najlepszych zawodników takich jak Drozdowski i Kowol.

Efektem tego wielkiego zainteresowania ping-pongiem, były zorganizowane sali gimnastycznej szkoły powszechnej 23 i 24 lutego 1935r  I Mistrzostwa Lublińca. W zawodach wzięło udział 7 drużyn. Miejsca przyznawano w grze pojedynczej i podwójnej. Najważniejsze jednak było zwycięstwo drużynowe, na które składały się wszystkie punkty zdobyte przez wszystkich reprezentujących klub zawodników. W Mistrzostwach zdecydowanie wygrali organizatorzy - drużyna KSM, drugie miejsce zajęła reprezentacja ZHP, w której z dobrej strony pokazali się: Stanek, Drozdowski i Machnik. W imieniu Powiatowej Komendy P. W. i W.F. nagrody wręczył zdobywcom komisarz policji Piotr Urbańczyk, a zawody zaszczycił swą obecnością ksiądz Dwucet. 

kowlo2019rfrfrfrrf
Drużyna KSM Lubliniec
drugi od lewej stoi Józef Kowol, za nim Józef Kościelny

By utrzymać wysoki poziom sportowy drużyny w okresie jesienno-zimowo-wiosennym rozgrywały mecze towarzyskie, jednak ich ranga była na tyle wysoka, że o ich wynikach informowały lokalne dzienniki, dzięki czemu dzisiaj możemy prześledzić niektóre potyczki w których nasi harcerze startowali ze zmiennym szcześciem.

I tak np.: 1 stycznia 1935r. harcerze podejmowali drużynę KSM Lubliniec i ponieśli sromotną porażkę 8:2, w drużynie ZHP zagrali: Achtelik, Drozdowski, Machnik, Kurek, Jendrysik; tydzień po Mistrzostwach Lublińca (27 marca 1935r) - drużyna harcerska została pokonana w stosunku 5:4 przez gimnazjalistów i wygrała z drużyną O.M.P 9:1.; 15 marca 1935 harcerze przegrali z KSM Lubliniec w stosunku 4:1, zespół harcerski reprezentowali: Koloch, Stanek, Machnik, Drozdowski, Wójcik; 6 lutego 1938r. drużyna gimnazjalna złożona głównie z harcerzy pokonała KSM Lubliniec 11:4, w drużynie gimnazjalnej zagrali: Kurpierz, Kowol, Cioska, Pawliński, Rożniewski.

Mecze rozgrywane były także między drużynami z pobliskich miejscowości takich jak Sadów, Lubecko, Tarnowskie Góry czy Piekary Śląskie. Tak było między innymi w lutym 1938r. kiedy to do Lublińca przyjechała drużyna "Strzelca" z Tarnowskich Gór i rozgrała mecz z reprezentacją harcerzy. Mecz zakończył się zwycięztwem gości 3:2. W drużynie harcerzy wystąpili: Drozdowski, Szczygieł, Wójcik, Stanek i Kurpierz.