Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Rocznica wkroczenia 74pp

W związku z przeprowadzaną przez Hufiec Lubliniec - kampanią "Bohater" - 25 czerwca 2017r., w przeddzień 95 rocznicy wkroczenia do Lublińca żołnierzy 74 Pułku Piechoty, instruktorzy Hufca ZHP, oraz rekonstruktorzy z Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa przypominali o tym ważnym dla historii miasta wydarzeniu, wręczając na lublinieckim rynku mieszkańcom ulotki oraz specjalne okolicznościowe odznaki, przygotowane przez Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach im. Henryka Sławika. Zapalili także znicz pamięci, przy pomniku, poświęconym wszystkim tym, którzy walczyli o polski Śląsk oraz przy pomniku przypominającym o wkroczeniu do Lublińca Wojska Polskiego w 1922r..

95rocznicawkroczenia2017

Dla lublinieckich harcerzy 74 Pułk Piechoty ma olbrzymie znaczenie. To właśnie z jego przybyciem wiąże się powstanie pierwszych drużyn harcerskich na terenie naszego miasta. To „dzieci pułkowe” były – trzonem kadry harcerskiej tworzącego się Hufca Lubliniec. To w końcu opieka Koła Przyjaciół Harcerstwa, któremu prezesował ksiądz Jan Szymała, hufcowy kapelan i prezes Koła, umożliwiła tak aktywną działalność harcerską na terenie powiatu lublinieckiego.

95rocznicawkroczenia20172

O rocznicy kroczenia 74 Pułku Piechoty do Lublińca, pamiętali harcerze naszego Hufca także i w kolejnym roku. 24 czerwca 2018r. instruktorzy Hufca Lubliniec: Piotr Widera, Bartek Zbączyniak wraz z druhną Emilią Onysek, oraz rekonstruktorzy z Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa, dzięki wsparciu Przystanku Historia Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach im. Henryka Sławika - mimo niesprzyjających warunków pogodowych, rozdawali mieszkańcom Lublińca specjalne okolicznościowe odznaki, oraz ulotki.

rocznicawkroczeniapuku2

Podobnie jak w ubiegłym roku nasi instruktorzy wraz z panem Adamem Kurusem zapalili znicz pamięci pod tablicą pamiątkową poświęconą 74 GPP - na placu Golasia. Pamiętamy!

Nie zapomnieliśmy o rocznicy także w 2019r. 26 czerwca -  druhna Olga Spychała, druhna Zuzanna Pradela oraz druh Błażej Widera złożyli wiązankę kwiatów i zapali znicz pamięci pod tablicą na Placu Golasia w Lublińcu.

znicz2019tablica2 

W 2020r. nie mogło zabraknąć harcerzy pod pomnikiem na Placu Golasia, tym razem wziązankę kwiatów i znicz zapalił druh Piotr Widera, druh kapelan Przemysław Tur, oraz druh Bartek Zbączyniak.

74ggp2020wkroczenie12asa

Krótką modlitwę za poległych żołnierzy odmówiliśmy także na Cmentarzu Wojskowym.

74ggp2020wkroczenie123

Tegoroczne obchody 99 rocznicy wkroczenia 74 pułku piechoty do Lublińca, połaczone były z projektem "Przywróćmy pamięć śląskim bohaterom!", który od kilku lat jest realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej. W jego ramach, w tym roku (dzięki naszej współpracy z Instytutem) - została przypomniana postać księdza Jana Szymały, powstańca, kapelana 74 gpp oraz Hufca Lubliniec, wielkiego społecznika.

74ggp2020wkroczenie123wa4

Dlatego o godzinie 12.00 w sobotę 27 czerwca wręczaliśmy mieszkańcom naszego miasta - specjalne plakaty z naszym bohaterem - księdzem Szymałą.

74ggp2020wkroczenie123w
74ggp2020wkroczenie123wa

W przeddzień 100-rocznicy wkroczenia 74 pułku piechoty do Lublińca (25 czerwca) - wraz z księdzem majorem Przemysławem Turem, panem Adamem Kurusem - nasi instruktorzy: hm. Mariusz Maciów, hm. Piotr Widera oraz pwd. Bartek Zbączyniak - złożyli kwiaty i zapalili znicz pamięci przy tablicy przypominającej o wkroczeniu pułku na Placu Golasia.

kwiatyznicz2022e344

Zaś o 12.30 na lublinieckim rynku - wspomagani przez Stowarzyszenie Historyczne Reduta z Częstochowy - wręczali mieszkańcom Lublińca pamiątkowe odznaki "Orzeł Śląski" 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.

kwiatyznicz2022e344a6a
kwiatyznicz2022e344a
kwiatyznicz2022e344a6

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec