Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944r. Harcerze i harcerki naszego Hufca, od lat 90-tych, będąc na obozach harcerskich w Kokotku zawsze pamiętali o tym wydarzeniu. Organizowali wtedy uroczyste apele, ogniska z gawędą czy nawet przedstawienia. Niestety nie zachowały się zdjęcia z tych wydarzeń.

W roku 2000 harcerze naszego Hufca wybrali się na wycieczkę do Warszawy, by odwiedzić miejsca związane z Powstaniem. Odwiedzili więc Powązki, gdzie zapalili znicze poległym harcerzom,

11waraszaw2000

a następnie maszerowali uliczkami Starego Miasta, gdzie toczyły się walki powstańcze. Zatrzymali się też przy pomniku "Małego Powstańca", znajdującym się przy ulicy Podwale.

11warszawa200012

Osiem lat później, w 2008r. kiedy po raz kolejny odwiedzili Warszawę, swoje pierwsze kroki - oczywiście skierowali na Powązki, gdzie spoczywają bohaterscy harcerze batalionów "Zośka" i "Parasol".

112008warszawawsdd

Udało im się także zwiedzić otwarte 4 lata wcześniej Muzeum Powstania Warszawskiego, które wywarło na nich olbrzymie wrażenie.

11powstanie2008as

1 sierpnia 2014r. w  70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na Ośrodku Harcerskim w Kokotku odbył się się uroczysty apel zgrupowania obozów, podczas którego odśpiewano Hymnu ZHP i odczytano specjalny rozkazu Komendantki Hufca druhny hm. Aleksandry Miedźwiedzik.

inscen2014powstanie

Następnie, harcerze przeszli na amfiteatr. Tam odbyła się mini inscenizacja przedstawiająca bohaterską postawę harcerek i harcerze, którzy roznosili między innymi listy w ramach Harcerskiej Poczty Powstańczej. Odczytano także wzruszające fragmenty listów harcerzy do bliskich, opowiadające o walce, poświęceniu i miłości do Ojczyzny. Następnie minutą ciszy uczczono ich bohaterską służbę.

inscen2014powstanie2
inscen2014powstanie23

Dwa lata później, 1 sierpnia 2016r. o godzinie 13:00 na rynku lublinieckim, z inicjatywy druha Bartka Zbączyniaka,  harcerze naszego Hufca, z reprezentującymi jego władze: druhną Katarzyną Łukawską-Pasternak, druhem Henrykiem Budzyńskim oraz druhem Piotrem Widerą,

11inscen2014powstanie23a

a także przedstawiciele: Jednostki Wojskowej Komandosów i Komendy Powiatowej Policji, w składzie: kom. Marek Wręczycki oraz sierż.szt. Michał Sklarczyk, podzieleni na kilkoosobowe patrole wręczali pakiety powstańcze, przygotowane przez IPN, mieszkańcom Lublińca.

11inscen2014powstanie23wea2

Po zakończonej akcji grupa harcerzy udała się na teren Jednostki Wojskowej, aby przy pamiątkowych tablicach Batalionu „Parasol” oraz Batalionu „Zośka” zapalić znicz oraz oddać hołd Powstańcom.

1111muzeumpowstaniwars12qwa

Punktualnie o godzinie 17:00 na Ośrodku Harcerskim w Kokotku grupa blisko 100 harcerzy przebywających na swoich obozach, wraz z komendantką Hufca dh. Iwoną Legencką,  wzięła udział w uroczystym apelu upamiętniającym walczących w Powstaniu Warszawskim - harcerzy i żołnierzy.

11inscen2014powstanie23we
11inscen2014powstanie23wea

We wrześniu, harcerze wzięli udział w konkursie "Wiedzy o Powstaniu Warszawskim, jego batalionach i wojskach specjalnych", którego organizatorem był Klub Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Wyróżnienia w konkursie otrzymali druhowie: Patryk Antos i Angelo Korzekwa. Jednak dla nich, największą nagrodą było, nie tyle samo wyróżnienie ile możliwość spotkania się z kombatantami Batalionów "Parasol", "Miotła" czy "Zośka".

asy74ak2016
bohterowi20167ak

Jesienią tego roku reprezentacja Hufca, po raz kolejny wybrała się do Warszawy. I tym razem Muzeum Powstania Warszawskiego, należało do najważniejszych punktów wycieczki.

11mikolajmariola20163
11muzeumpowstaniwars12

W kolejnym roku z inicjatywy druha Piotra Widery, 1 sierpnia 2017r. odbyło się wyjątkowe wydarzenie patriotyczne pod nazwą "„Patriotyczny Lubliniec – oddaj hołd Powstańcom Warszawskim”. Poza harcerzami, do organizacji imprezy włączyli się: Jednostka Wojskowa Komandosów, Komenda Powiatowa Policji, Służba Więzienna z Lublińca, Fundacja "WSPIERAM cicho i skutecznie", klub HDK Legion z Legionowa oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

 596de7e83d194 oaa
l n104471q1q

Impreza ta odbyła się na Bulwarze im. Franciszka Grotowskiego w Lublińcu na którym można było zobaczyć tego dnia prezentacje służb mundurowych, pokaz sprzętu i pojazdów Jednostki Wojskowej Komandosów, specjalny oddział Służby Więziennej z Katowic, stoisko kryminalistyczne lublinieckich policjantów, a także mini obóz harcerski oraz wystawa Hufca 50-lecia OSW Kokotek.

budowa2134dsa121juiuijui212jed120172swsOdbyła się także wystawa zdjęć najlepszych fotografów towarzyszących z obiektywem komandosom z Lublińca. Ratownicy medyczni zaprezentowali sprzęt medyczny, a Grupa Rekonstrukcji Historycznej wystawiła swoje mundury oraz wyposażenie.

jed12017aaa

Odbył się konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim oraz turnieju gier planszowych. Korzystając z Poczty Harcerskiej każdy uczestnik wydarzenia mógł tego dnia wysłać specjalne kartki pocztowe, które trafiły do Powstańców Warszawskich.

 11inscen2014powstanie2ww
11inscen2014powstanie2aa

O godzinie 13:00, miało miejsce wyjątkowe spotkanie z Prezesem Związku Żołnierzy AK na Dolnym Śląsku płk. Ryszardem Filipowiczem. W czasie trwania patriotycznej imprezy, w Muzeum Edyty Stein można było zobaczyć fragmenty kronik powstańczych. W centrum miasta patrole złożone z reprezentacji służb mundurowych  wręczały pakiety informacyjne o Powstaniu Warszawskim i okolicznościowe gadżety.

 jed120173aa

Jednym z najważniejszych elementów programu była akcja „Mam to we krwi”, której organizatorem była Jednostka Wojskowa Komandosów. Na lublinieckim rynku stanął ambulans honorowego krwiodawstwa, a każdy kto oddał krew otrzymał pamiątkowy certyfikat.

 11inscen2014powstanie2454
11inscen2014powstanie23aa23

Całe wydarzenie uwieńczyło pamiątkowe zdjęcie uczestników imprezy, którzy na bulwarze utworzyli wspólnie znak powstańczej kotwicy.

1 251146kotwica

Relacja z wydarzenia została opublikowana w biuletynie żołnierzy AK, który jest dostępny na całym świecie (kliknij na poniższe zdjęcie by przeczytać biuletyn)

 biuletyn2017yhygytg

Z inicjatywy pana Marcina Kazucha kartka "patriotyczny Lubliniec" trafiła do różnych miejsc w Polsce, a nawet znacznie dalej: do Nowego Jorku, Londynu, czy Tokio.

nowyjork2017t6t5t5a 

13 września 2017r. dwuosobowa reprezentacja Hufca w osobach: druhny Zuzanny Pradeli oraz druha Błażeja Widery uczestniczyła w konkursie dla licealistów zorganizowanym przez JW Komandosów i Klub Garnizonowy z okazji „Dnia Weterana”. Pytania w konkursie obejmowały zakres II Wojny Światowej, Powstania Warszawskiego, jak również historię JWK. Podczas uroczystej gali wszyscy laureaci konkursu mieli możliwość obejrzenia spektaklu teatralnego o  Powstaniu Warszawskim. Odbyło się także podsumowanie konkursu - druhna Zuzia wygrała konkurs - uzyskując największą ilość punktów, zaś druh Błażej został laureatem konkursu.

zuzanagrodakonkurs2018tgt
zuzanagrodakonkurs2018tgt2

5 czerwca w Klubie Garnizonowym Jednostki Wojskowej Komandosów odbyło się wyjątkowe spotkanie: „Historia Batalionu AK „PARASOL”. Bohaterką prelekcji była pani Bronisława Anna Hellwig-Stańczuk córka Żołnierza Batalionu AK Bronisława Hellwiga ps. „BRUNO”.  W spotkaniu wzięło udział dwoje naszych harcerzy: dh. Julia Doleżych oraz dh. Piotr Widera. Uczestnicy spotkania obejrzeli film pt. „Portrety wojenne”, którego głównym bohaterem był „BRUNO”. Po projekcji materiału Pani Bronisława opowiadała jak wyglądało życie harcerskiego Batalionu. Ze szczegółami opowiedziała jak żołnierze przygotowywali się do najsłynniejszych akcji „Kutschera” i akcji „Stamm”. Pan Hellwig był uczestnikiem akcji pełniąc rolę kierowcy. Dzięki jego odwadze udało się uciec spod ostrzału kul. Sam został ciężko ranny ale udało mu się dostarczyć rannych kolegów do polowego szpitala. Nie zabrakło też ciekawostek i wesołych zdarzeń, które zdarzały się młodym ludziom podczas okupacji.

brunojwk2018ujua3
Z panią  Bronisławą Anną Hellwig-Stańczuk  - druhna Julia i druh Piotr

Od 28 lipca do 2 sierpnia harcerze i harcerki ze Szczepu "Milenium" uczestniczyli w Zlocie "Dzisiaj jest Pojutrze" - zorganizowanym w Warszawie z okazji 74 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego.

zlorwarszawa2018gy231243a2aa2aq5

Wzięli udział w spotkaniach z powstańcami, zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego,

zlorwarszawa2018gy32

przemierzyli ścieżki Puszczy Kampinowskiej w której w czasie wojny stacjonował odział AK "Kampinos",

zlorwarszawa2018gy231243a2aa2rr22aded

sprawdziły swoją wiedzę i umiejętności podczas gier miejskich.

zlorwarszawa2018gy231243a2aa2aq

Wreszcie oddali cześć uczestnikom Powstania na Cmentarzu Powązkowskim,

zlorwarszawa2018gy231243a2aa23a

pełnili służbę tuż przed i po "Godzinie W"

zlorwarszawa2018gy231243aa

i spotkali się z panem premierem.

zlorwarszawa2018gy231243aa2aasa235

1 sierpnia 2018r. Lubliniec oddał hołd Powstańcom Warszawskim. W inicjatywie zorganizowanej przez nasz Hufiec wzięły udział następujące formacje: żołnierz JWK - Cisi i skuteczni, przedstawiciel Policja Lubliniec, przedstawiciel Służba Więzienna z Lublińca, Fundacja "Wspieram cicho i skutecznie", OSP Lubliniec, Szkolne koło PCK z ZSOT Lubliniec - Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych oraz liczni zgromadzeni mieszkańcy naszego miasta.

powstanielibliniec2018tgt

Każdy z przechodniów otrzymał kartę BohaterON, którą mógł od razu wypełnić, oraz upominki od Patriotycznego Lublińca,  a także ulotki z informacjami o Powstaniu Warszawskim.

powstanielibliniec2018tgt8

Punktualnie o 17:00 cały rynek zamarł w bezruchu na dźwięk syren alarmowych.

powstanielibliniec2018tgt4

W 2019r. 1 sierpnia, w czwartek na lublinieckim rynku nasz Hufiec upamiętnił 75 rocznicę Powstania Warszawskiego. Tym razem wsparcia osobowego udzielili nam harcerze i harcerki ze VI Szczepu Harcerskiego "Chwaty" z Jaworzna. 

powstanielubliniec2019r23a

W uroczystościach uczestniczyli także poseł Ziemi Lublinieckiej – Andrzej Gawron, Burmistrz Lublińca – Edward Maniura, Wiceburmistrz – Anna Jonczyk-Drzymała, samorządowcy, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu oraz liczna grupa mieszkańców miasta.

powstanielubliniec2019r2a

Punktualnie o 17.00 rozległ się sygnał syreny, który miał przypomnieć o tym co wydarzyło się 75 lat temu, o poświęceniu, wierze w ideały i służbie Ojczyźnie w każdym czasie. Rozpięte przez uczestników uroczystości wielkie flagi: państwowa, oraz miasta Lublińca, symbolizowały solidarność ze wszystkimi tymi, którzy w tej właśnie chwili oddawali cześć powstańcom. Odpalone zaś dwie race miały z kolei miały przedstawiać dymy na płonącą i zniszczoną Warszawą - 3 października, gdy powstanie się zakończyło.

powstanielubliniec2019ras
apowsteni19442019a2a23aa

Na zakończenie uroczystości, wszyscy zgromadzeni mogli wsłuchać się w wiersze powstańców, które wyrecytowali pani Agnieszka Raj-Kubat i Marcin Kubanek.

wierdzepowstanieowarszqskiew2

W 2019r. ponownie harcerze i harcerki Hufca Lubliniec - ponownie pojechali do Warszawy, by uczestniczyć w zlocie "Dziś jest Pojutrze", który odbył się w 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

apowsteni19442019a244asa2

Nie zabrakło spotkań z powstańcami warszawskimi i rozmów z nimi.

aapowsteni19442019a23

Nasze harcerskie patrole wzięły udział w grze miejskiej i przeróżnych warsztatach.

aapowsteni19442019a
apowsteni19442019a24aaa

Kulminacyjnym momentem Zlotu była "Godzina W", podczas której lublinieccy harcerze pełnili honorową wartę przy miejscach pamięci związanych z Powstaniem Warszawskim w tym także na Powązkach.

aapowsteni19442019a6
powsteni19442019a24a4aa

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca ZHP
Wspomnienia - druh Piotr Widera
Wspomnienia - druha Katarzyna Michalak Owczarek

Zdjęcia:
Archiwum Hufca ZHP
www.lubliniec.info
https://www.facebook.com/JednostkaWojskowaKomandosow/