Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Obozy strażackie

W 1980r. po raz pierwszy Stanica Harcerska w Kokotku gościła strażaków. Byli to druhowie z gminy Ciasna. Strażakom tak się spodobało, że przyjeżdżali do Kokotka co rok do 1982r. Obozy strażackie z Ciasnej, liczyły około 70 uczestników i były całkowicie finansowane przez gminę. Głównym organizatorem obozów był druh Zdzisław Magdziar. Ochotnicza Straż Pożarna użyczała na okres obozu sprzętu strażackiego, samochodu i kadrę instruktorską. 

12strazackylata80asada
12strazackylata80asadaas

Obozy te, nie różniły się w swoim charakterze od obozów harcerskich, oczywiście ich tematyka była inna, skoncentrowana na sprawach związanych z przygotowaniem młodych druhów do służby, a także z prewencją przeciwpożarową, ale rytm obozowy i jego podstawowe zasady były niemal identyczne. Młodzi strażacy organizowali też pokazy swoich umiejętności, które mogli oglądać wszyscy przebywający w tym czasie na Stanicy.

12strazackylata80a
12strazackylata80as
12strazackylata80asa
12strazackylata80asad

Charakterystycznym elementem tych obozów był przylot helikoptera, którym mogli polatać (oczywiście jako pasażerowie) uczestnicy obozu, kadra, a także dzieciaki przebywające na innych podobozach.

12strazackylata80asadaas123456

12helikopter1981
12strazackylata80asadaas12345
Helikopter w 1981r.

12helikopter1982
12strazackylata80asadaas1234
Helikopter w 1982r. (sierpień)

Dzięki helikopterowi - zostały zrobione pierwsze zdjęcia Stanicy wykonane z lotu ptaka.

12strazackylata80asadaas1

12strazackylata80asadaas12
12strazackylata80asadaas123

12kokotekzgory12017

W ramach podziękowania za miłe przyjęcie strażaków w Kokotku, w 1981r. ówczesny Naczelnik Gminy Ciasna - druh Zdzisław Magdziar ufundował przestronną wiatę (o wymiarach 12m na 24m) tuż przy stołówce, bardzo przydatną w dniach niepogody.

Dopiero 15-lat później w 1996r. druhowie - strażacy po raz kolejny obozowali na Stanicy(wtedy już Ośrodku Harcerskim w Kokotku). Była to młodzież z gminy Woźniki.

12starzacy2017frgthstra
Obóz strażacki z Woźnik w 1996r. na OH w Kokotku

Rok później, w 1997r, Kokotek gościł ponad 150 osobowy obóz strażacki z gmin: Kalety, Koszęcin, Herby i Kochanowice.

Po raz kolejny brać strażacka zawitała na Ośrodek latem 1999r. na zorganizowanym przez Urząd Gminy Herby i Biuro Terenowe Zarządu Głównego OSP w Częstochowie - obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W obozie, którego komendantem był prezes OSP Olszyna pan Józef Jaksik przebywało 27 chłopaków i dziewcząt z Lisowa, Olszyny i Chwostka. 

strazacy1999r5rt
strazacy1999r5rt2
strazacy1999r5rt3
Obóz strażacki na OH Kokotek w 1999r.

Strażacy nawet jeżeli nie obozowali na Ośrodku w Kokotku, to byli jego częstymi gośćmi. Pokazy umiejętności strażackich i "kąpiel w pianie" na stałe wpisały się letnie życie obozowe.

12kapielstrazacy2017rtgyh2
12kapielstrazacy2017rtgyh23
12kapielstrazacy2017rtgyh
12kapielstrazacy2017rtgyh67
kapielstrazacy2017rtgyh67h

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Zdzisław Magdziar
XXX lat Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Lubliniec Kokotek - monografia
Archiwum Hufca Lubliniec

Zdjęcia:
Materiały prywatne - Zdzisław Magdziar
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec