Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Kartka dla Grażyńskiego - 1936r

29 września 1936r. przypadały imieniny Przewodniczącego ZHP, a zarazem Wojewody Śląskiego dh. Michała Grażyńskiego.

grazynskinac2024a
Michał Grażyński - Przedwodniczący Związku Harcerstwa Polskiego (1931-1960),
podczas Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego w Spale - 1935r,
stoi po lewej stronie, obok prezydenta II RP - Ignacego Mościckiego

W związku z X-leciem pełnienia funkcji Wojedwody - przez Grażyńskiego, w niedzielę 27 września, w Katowicach, odbyły się uroczystości z tej okazji. Harcerstwo Śląskie włączyło się w te obchody. Drużyny Śląskiej Chorągwi Harcerzy miały za zadanie tego dnia zrobić "dobry uczynek" po czym w formie kartki - zameldować o tym Grażyńskiemu. Kierownictwo Chorągwi sugerowało, że takim uczynkiem może być między innymi wpłata na budowę "Gniazda tatrzańskiego dla zagrożonych płucnie harcerzy w Kościeliskach", lub złożenie daru na Fundusz Narodowy lub Ligę Morską.

W niedzielnych uroczystościach, Mszy św (w kościele garnizonowym), spotkaniu przed Urzędem Wojewódzkim, oraz w  przemarszu wzięli udział harcerze z Śląskiej Chorągwi (w przypadku Hufców bardziej oddalonych od Katowic - reprezentacje), za których odpowiedzialny był ph. Leon Marszałek - Hufcowy Katowicki.

grazynskinac2024b
Przemówienie Michała Grażyńskiego przed Urzędem Wojewódzkim

grazynskinac2024
Uroczysty przemarsz, w którym uczestniczyli harcerze Śląskiej Chorągwi

Tego samego dnia odbył się Zjazd Starszyzny, którego członkowie także uczestniczyli w uroczystościach. W ramach zajęć poobiednich odbyła się odprawa, podczas której referat o letnich obozach Śląskiej Chorągwi Harcerzy -  wygłosił dh. hm Ludwik Klama.

W Archiwum Państwowym w Katowicach znajdują się kartki przesłane do wojewody Grażyńskiego, wśród nich - dwie z Lublińca. Jedna wysłana przez DH im. Orląt Lwowskich, działająca przy Szkole Powszechnej nr 1, a której drużynowym był dh Konrad Mańka (jak zapewniał w meldunku druh Konrad, każdy z członków drużyny - spełnił dobry uczynek)

grazynskinac2024b7
Kartka wysłana przez dh. Konrada Mańkę

a także z drużyny męska i żeńska ze Śląskiego Zakłady Głuchoniemych - pod kartką podpisali się drużynowi: Klochówna Alojza i H.O Jerzy (niestety nie udało mi się rozszyforwać nazwiska).

 grazynskinac2024rt
Kartka wysłana z Zakładu dla Głuchoniemych

Na podstawie:
Rozkaz L.12 z 1936r. - Śląska Chorągiew Harcerzy, hm. Józef Bielec
Archiwum Państwowe w Katowicach (Halina Nocoń)
NAC