Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Nadanie imienia - 1961r

W 1960 roku na wniosek Rady Pedagogicznej Miejska Rada Narodowa w Lublińcu podjęła decyzję o nadaniu Państwowemu Zakładowi Wychowawczemu dla Dzieci Głuchych nr 1 w Lublińcu imię Konrada Mańki.

mankakonrad2020fert2a3a48
Konrad Mańka

Uroczystość nadania imienia odbyła się 28 stycznia 1961r.

zaklad1960rfrtt
Zakład Wychowawczy dla Dzieci Głuchych nr 1 w Lublińcu w 1960r.

Tak ten dzień zapamiętała kronika Zakładu:

"W dniu dzisiejszym odbyła się niecodzienna uroczystość, której sens moralny mocno utkwił w w pamięci naszej młodzieży. Zakład nasz mianowany został im. Konrada Mańki, którego portret zdobi od dziś frontowe ściany szkoły powszechnej zawodowej i internatu. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza. W tym celu wszystka młodzież, personel Zakładu, oraz matka i siostry zamordowanego K.Mańki udali się w pochodzie na cmentarz wojskowy.

 cemtzragrob2 0200ss
Tak wyglądał w 1961r.  - grób żołnierzy 74 gpp i Powstańców Śląskich
na terenie cmentarza wojskowego

Przybyli także przedstawiciele P.Z.P.R, władz samorządowych, delegacja Związku Bojowników z pocztem sztandarowym, oraz towarzysze walki podziemnej, którzy współpracowali w minionej przeszłości z Konradem Mańką. Po złożeniu wieńca na cmentarzu, dalsza część uroczystości odbyła się w Zakładzie, w udekorowanej sali gimnastycznej. W części oficjalnej kierownik szkoły pan Wojciechowski wygłosił zebranym obszerny życiorys K.Mańki. Z życiorysu tego wyłoniła się piękna i szlachetna postać bohatera, który za swoje ideały, za umiłowanie Ojczyzny i za sprawiedliwość nie wahał się oddać swojego młodego życia. Został ścięty przez hitlerowskich siepaczy w Katowicach w 1942r."

nadanieimieniauroczyst
Uroczystość w 1961r. w sali gimnastycznej Zakładu,
w centrum mama Konrada Mańki - Maria Mańka

Na podstawie:
Kronika Zakładu Wychowawczego dla Dzieci Głuchych nr 1 w Lublińcu
Mongrafia Zespołu Ośrodków Specjalnych dla Niesłyszących w Lublińcu  - Ziółek Kazimierz, Henryk Machoń
Archiwum Hufca Lubliniec
FotoPolska