Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Budowa Stanicy 1970-71r.

Wiosną 1970r. do Harcerskiej Stanicy Turystycznej na rowerach przyjeżdża wraz z druhem Marianem Ożarowskim - młodzież szkół podstawowych z Lublińca. Ta tradycja, wiosenno-jesiennych rowerowych wyjazdów nie zmieni się przez następne 20-lat:)

wycieczki1970rbgt 

Na Stanicy już po raz trzeci - odbywa się doroczne święto sportu - "Spartakiada Hufcowa", w której uczestniczy ponad 400 osób z całego powiatu lublinieckiego.

Kontunuowane są prace nad wykończeniowe. Zostaje oddany do użytku - Tramp III.

12tramp3budowa2018rty 
12tramp3budowa2018rty2

A także pawilon sanitarny - "Longinus".

12longinus1971erftgy

Wymurowana została wartownia "Sowa". Na jej oddanie jednak trzeba było poczekać jeszcze do 1971r.

12sowawykonczenie2017ty

Latem na Stanicy wypoczywa ponad 300 osób na dwóch turnusach. Komendantem zgrupowania zostaje druh Henryk Pietrek, któremu pomagają: Mieczysław Ostrowski, Marian Ożarowski, Krystyna Rożniewska, Konrad Kupilas, Juliusz Kula, Alicja Ostrowska, Robert Dragon, Edward Ziora, Jaoachim Kurpierz, Ewa Pyka, Teresa Rożniewska, Karol Wenger, Roman Krupski, Krzysztof Gasidło, Krzysztof Zbączyniak, Bogusław Widera, czy Andrzej Malec. Hufiec organizuje HAL - w ramach którego odbywa się kurs drużynowych harcerskich i zuchowych, NAL i kolonię zuchową.

12obzo1970r.rft

Tego lata w HST stacjonuje Sztab Chorągwianej Akcji "Rodło", w ramach której w sierpniu w Kokotku zorganizowane zostaje spotkanie harcerzy weteranów, uczestników Powstań Śląskich i działaczy plebiscytowych, prowadzone przez druha Mariana Pionka.

12spotkanierodlo2017tg112spotkanierodlo2017tg12W pawilonie dyspozycyjnym od 1968r - druh Marian Ożarowski i druh Karol Wenger zainstalowali "Zośkę" - czyli radiostację o znaku wywoławczym SP9-ZAK, za pomocą której, starali się nawiązywać łączność z całym światem. Jednak dopiero w 1970r. (w sierpniu), gdy zostały postawione dwa maszty antenowe o wysokości 27 metrów, krótkofalarze mogli pokazać na co ich stać. Zaś pawilon dyspozycyjny został ochrzczony mianem - budynku radiostacji.

12hindusi2017tgyhas
12maszty2017tgyh7u8
12maszty2017tgyh7u8a
12maszty2017tgyh7u8aas
12hindusi2017tgyhasas

Maszty weszły na trwałe w krajobraz Kokotka, a służyły nie tylko radiostacji:) ale także jako nieprzeciętnej wysokości maszt, na którego szczycie druh Marian zawieszał flagę państwową w dniu inauguracji każdej akcji letniej.

12maszty2017tgyh7u8as

Druhowie - Marian i Karol, mieli jeszcze jeden powód do dumy tego lata. Otóż właśnie w czasie stawiania masztów, Stanicę odwiedzili krótkofalarze z Indii.

12hindusi2017tgyh
12hindusi2017rtgyh

Jesienią po raz kolejny instruktorzy Hufca wybrali się na "Nocny Rajd Instruktorski", który zakończyli metą w Kokotku.

Rok 1971r. uważany jest za ostatni rok - budowy Harcerskiej Stanicy Turystycznej Hufca Lubliniec w Kokotku.  Tego roku wybudowano Tramp IV.

12tramp291tyu

Wykonano zewnętrzne oświetlenie Stanicy, pracowano przy regulacji skarp rzeki "Leśnicy",

12rzeka1971erft
12rzeka1971erftc
12rzeka1971erftca

wyasfaltowano górną część amfiteatru oraz dróżki doprowadzające do niego.

12amfiterat2017tyh4da
12amfiterat2017tyh4daa

Wytynkowano i oddano do użytku - wartownię "Sowę",

12sowatynki2017tyhw
12sowatynki2017tyh

a przede wszystkim upiększono budynki Stanicy przepięknymi rysunkami, które wykonane zostały pod nadzorem i według pomysłu druhny Haliny Augustynowicz.

12malowaniedomko2017ty
12asfaltgoraamf201jk
12malowaniedomko2017tya2
12malowaniedomko2017tya
12malowaniedomko2017tyaaj
12malowaniedomko2017tyaajk

Latem, podczas Harcerskiej Akcji Letniej, Komenda Hufca Lubliniec zorganizowała - obóz harcerski, kolonię zuchową oraz kurs drużynowych, a także Nieobozową Akcję Letnią. Podobnie jak w poprzednim roku Komendantem Zgrupowania został druh Henryk Pietrek.

Po raz pierwszy w historii na Harcerskiej Stanicy Turystycznej, obozowały dzieci z zagranicy - była to młodzież z NRD (40 osób) oraz z Włoch (14 uczestników).

12oboz1971ertgyas
12oboz1971ertgyasas

Podobnie jak w ubiegłym roku, Stanicę, za swoją siedzibę obrał Chorągwiany Sztab Akcji "Rodło" organizując na Kokotku V Festiwal Kulturalny HAL "Rodło".

12rodlofestiwal2017tgyh12rodlofestiwal2017tgyh67

Tego lata odbywa się I Festiwal Leśnych Estrad, który od tego momentu, na stałe zagości na Kokotku i stanie się jednym ze znaków rozpoznawczych Stanicy lublinieckiej.

12kokotekfestiwal2017tgyhu7y

Pamiętnym wydarzeniem tego lata była praca harcerzy obozujących w Kokotku przy budowie Szkoły Podstawowej w Lubecku.

lubeckoszkola2020aswe
lubeckoszkola2020aswe2a
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę
szkołu w Lubecku - na zdjęciu widać także harcerzy - 1971r.

Jesienią do HST wyjeżdżały szczepy i drużyny na swoje biwaki. A Harcerską jesień zakończył coroczny - "Nocny Instruktorski Rajd Pieszy" z metą w Kokotku.

Opracowane na podstawie:
Albumu wykonanego przez dh hm Mariana Ożarowskiego
XXX lat Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Lubliniec Kokotek - monografia

Zdjęcia:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
XXX lat Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Lubliniec Kokotek - monografia