Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Przekazanie sztandaru 74pp AK we Włoszczowej - 1990r.

W roku 1982, ówczesna Komenda Hufca postanowiła o nadaniu Hufcowi Lubliniec imienia - 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, jednostki, która w latach międzywojennych stacjonowała w Lublińcu i z której wywodzili się pierwsi harcerze naszego Hufca. Niestety w latach 80-tych nie uzyskano zgody ówczesnych władz. Na początku lat 90-tych zmienił się klimat polityczny i harcerze po raz kolejny przystąpili do kampanii "Bohater Hufca", której pomysłodawczynią i koordynatorem była druhna hm Krystyna Roźniewska.

Jednym z elementów kampanii "Bohater Hufca" było nawiązanie kontaktu, w lutym 1990r. z panią Heleną Jędrych, organizatorką spotkań byłych żołnierzy 74 Pułku Piechoty AK we Włoszczowej.

wloszczowa20162

W czasie okupacji, nawiązując do tradycji 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty Wojska Polskiego, powstał 74 Pułk Armii Krajowej, wsławiając się udanymi akcjami zbrojnymi na terenie powiatów: kłobuckiego, częstochowskiego, radomszczańskiego, włoszczowskiego i jędrzejowskiego.

Po licznej wymianie korespondencji, Hufiec Lubliniec został zaproszony na doroczne spotkanie kombatantów 74pp AK, które odbyło się 29 kwietnia 1990r. we Włoszczowej.

 12wloszczowa20163467

Na spotkanie stawiła się liczna reprezentacja naszego Hufca, z ówczesnym komendantem Hufca Lubliniec, druhem hm Henrykiem Pietrkiem, druhną Krystyną Rożniewską, druhem Krzysztofem Zbączyniakiem, phm Andrzejem Włodarczykiem. 

12wloszczowa2016

Wśród młodszych uczestników tego spotkania obecni byli druhowie i druhny: Kajetan Zbączyniak, Anna Kozok, Karolina Gromkowska, Anna Świątczak, Dominika Dłubała, Arek Ostrowski, Krzysztof Delfin, Beata Sudent, Mariusz Bodzioch, Jacek Bodzioch.

wloszczowa201634

Podczas uroczystej mszy świętej doszło do niecodziennego wydarzenia.

12wloszczowa20163

Otóż kombatanci AK podarowali harcerzom z Lublińca specjalny sztandar, wzorowany na oryginalnym sztandarze 74 pułku AK, na którym z jednej strony wyszyty był napis "74 GGP" i "Lubliniec" oraz godło Polski, a na rewersie "74 pp AK" i "Włoszczowa" oraz wizerunek Matki Boskiej z dzieciątkiem.

 DSC00887
DSC00892

Zgromadzeni goście, kombatanci oraz nasi harcerze złożyli kwiaty pod pomnikiem, poświęconym dowódcom AK - generałom: Stefanowi Grotowi-Roweckiemu i Leopoldowi Okulickiemu.

12wloszczowa201634675

Po cześci oficjalnej, nasi harcerze zostali ugoszczeni przez gospodarzy, odbyło się także spotkanie z kombatantami 74pp AK.

12wloszczowa2016346757

Pokłosiem spotkania we Włoszczowej, było kolejne zaproszenie naszych harcerzy przez Konrada Nitschke ps. "Konar" na uroczystości związane z bohaterską bitwą pod Kossowem, gdzie w październiku 1944 r. 7 Dywizja Piechoty Armii Krajowej (w skład której wchodził 74 pp AK), stoczyła pięciodniową bitwę z dużymi niemieckimi siłami pacyfikacyjnymi, dysponującymi lotnictwem, czołgami i innymi pojazdami mechanicznymi formacji SS, Wehrmachtu i żandarmerii.

 wloszczowa2016345

Wydawała się wtedy, że bliskie jest zamknięcie "Kampanii bohater" a sprawa nadania naszemu Hufcowi imienia 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty znajdzie finał w najbliższym czasie. Niestety tak się nie stało. 1 kwietnia 1992r. została rozwiązana Chorągiew Częstochowska, do której należał Hufiec Lubliniec. W zamieszaniu które temu towarzyszyło oraz po przejściu Hufca do Chorągwi Śląskiej sprawa nadania naszemu Hufcowi imienia 74 GPP zeszła na plan dalszy. W 1995r. próbę tą ponowiono, niestety mimo usilnych starań, tym razem Harcerskiego Kręgu Seniora i jego przewodniczącej druhny hm Krystyny Rożniewskiej, sprawy nie udało się zakończyć pomyślnie.

 

Opracowane na podstawie:
Materiały - Archiwum Hufca Lubliniec
Wspomnienia - druh Krzysztof Zbączyniak

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec