Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Kartki z Gödöllő

W 1933r. harcerze Hufca Lubliniec wzięli udział w IV Jamboree Skautowe w Gödöllő na Węgrzech. Z tej wyprawy przywieźli między innymi przepiękne rysunki, wykonane przez znanego artystę węgierskiego Lajosa Martona. Na pracach artysty ukazana jest codzienność skautowa na Jamboree oraz wyprawa skautów do Budapesztu. 12 takich prac zachowało się w albumie druha Stanisława Wojciechowskiego i te prezentujemy:)