Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Zastęp Wodny Hufca Lubliniec

Na początku lat 30-tych powstał w strukturach Hufca Lubliniec - zastęp żeglarski. Głównym jego pomysłodawcą i animatorem, był podoficer marynarki wojennej w rezerwie Bernard Mendrela (z zawodu piekarz).

Zastęp powstał przy IV MDH im. K.Damrota, której drużynowym był Alojzy Gajek. Chętnych do wstąpienia do zastępu było sporo. Wstępnie do zastępu przystąpiło kilku harcerzy z IV MDH i innych drużyn. Druh Mendrela zobowiązał się wyszkolić załogę żeglarską w dziedzinie sportów wodnych w miarę możliwości i warunków. Załoga składała się z 5 osób: Bernarda Mendreli, Władysława Wędrychowicza, Huberta Grzesika, Ryszarda Grunerta, druha Trójcy z MDH w Kaletach (być może w skład zastępu wchodzili - Eryk Słota i Emil Myszor).

zastepwodniako2016

Dzięki pomocy Koła Przyjaciół Harcerstwa, zbudowano "Iskrę", łódź z masztem i 2 parami wioseł. Łódź powstawała w warsztacie budowy kajaków w Lublińcu, pod okiem jego właściciela pana Wodnioka. Za zgodą kierownika kąpieliska miejskiego, łódź ulokowano w pomieszczeniach gospodarczych kąpieliska i na tych wodach prowadzono treningi.

iskrawodowanie2016

Treningi były bardzo intensywne, gdyż impreza do której przygotowywali się wodniacy, zbliżała się wielkimi krokami, a miał to być Międzynarodowy Zlot Skautów Wodnych w Garczynie.

W lipcu 1932r. łódź transportem kolejowym przemieszczono do Mysłowic. Stamtąd zastęp wodny wyruszył do Garczyna, płynąc najpierw rzeką Przemszą do Krakowa, a następnie Wisłą aż do Tczewa. Załoga podczas rejsu spisała się na wodzie bardzo dobrze, co zostało zauważone przez spotykanych  "na szlaku wodnym" członków Komendy Zlotu i w rozkazie tejże Komendy w czasie trwania Zlotu, wyrażono pochwałę pod adresem naszych wodniaków.

iskra2016rft

Pod dotarciu do Tczewa, zastęp pojechał do Gdyni, gdzie 31 lipca 1932 wziął udział w obchodach I Święta Morza zorganizowanego przez Ligę Morską i Kolonialną, a związanego z próbami popularyzacji tematyki morskiej oraz promocją pozytywnego wizerunku Marynarki Wojennej i przemysłu stoczniowego.

swiatomorza20116edrf

Nasz zastęp wodniacki nie mógł sobie odmówić wizyty na plaży i kąpieli w morzu:)

plaza2016rftg

Po krótkim pobycie w Gdyni, harcerze udali się do Garczyna - gdzie nad przepięknym Jeziorem Garczyńskim odbywał się od 7 do 14 sierpnia Międzynarodowy Zlot Skautów Wodnych.

garczyn20152

Podczas Zlotu wodniacy brali udział w ćwiczeniach, pokazach, spotkaniach i wycieczkach. Mieli też czas na swobodne pływanie po jeziorze i okolicznych rzeczkach.

garczyn20158

Ze Zlotu wrócili z wyróżnieniem, które otrzymali za posiadane wiadomości i umiejętności żeglarskie,a także za wspaniała postawę podczas podróży wodnej Wisłą do Tczewa w drodze na Zlot.

garczyn201512

Co ciekawe, także roku (1932) w Lublińcu - odbył się  pochód zorganizowany przez Ligę Morską i Kolonialną, na potrzeby którego wykonano makietę okrętu "Śląsk". Być może nasi wodniacy pomagali przy jej powstaniu?:)

statekslask1932

 

Opracowane na podstawie:
"Międzynarodowy Zlot Skautów Wodnych w Polsce: Garczyn 7-14 sierpnia 1932" - wydawnictwo "Na Tropie"
"Związek Harcerstwa Polskiego w latach 1918-1939" - Kamil Wais
"Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949" - Janusz Bula (2000)
"Historja Harcerstwa Polskiego" - Wacław Błażejewski (1935r.)
Alojzy Gajek - Wspomnienia


Zdjęcia:

Archiwum Hufca ZHP Lubliniec 
Zbiory prywatne - Alojzy i Marcin Gajek
Zbiory prywatne - Blanka Bulik