Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Pierwszy obóz 1967r.

W dniu 1 lipca 1967r. rozpoczął się pierwszy turnus "obozu czynu harcerskiego" Hufca ZHP Lubliniec w Kokotku. Turnus trwał od 1 do 28 lipca.

12kokotek 23 

Jego komendantem został, ówczesny Komendant Hufca Lubliniec, druh Marian Ożarowski. Zastępcą i kwatermistrzem był druh Alojzy Maroń, oboźnym druh Karol Wenger. Nie zabrakło silnej kadry instruktorskiej w osobach druhen i druhów: Elżbiety Ożarowskiej, Czesława Bińczyka, Bogdana Wolińskiego, Ireneusza Kubata, Stanisława Michalskiego, Henryka Wośko, Antoniego i Marii Ożarowskiej.

 12kokotek 16

12kokotek 26

W obozie wzięła udział 40 uczestników, wśród których poza harcerzami i harcerkami naszego Hufca obozowali wychowankowie Państwowego Młodzieżowego Zakładu Wychowawczego w Herbach (mówili o sobie: "kiciory").

12kokotek

29 lipca rozpoczął się drugi turnus obozu, który miał trwać do 21 sierpnia, został jednak przedłużony aż do 8 września. Podobnie jak w przypadku pierwszego turnusu - komendantem obozu był druh Marian Ożarowski. Jego zastępcą był druh Henryk Pietrek, oboźnym ponownie został druh Karol Wenger, a kwatermistrzem Alojzy Maroń. W obozie uczestniczył - jako lekarz obozowy, druh Władysław Liszkowski, a wśród kadry instruktorskiej znaleźli się: Elżbieta Ożarowska, Halina Piechurska, Bogdan Woliński, Zygmunt Drab, Henryk Wośko oraz Antoni i Maria Ożarowscy.

12kokotek 02

Obozowiczami podobnie jak w poprzednim turnusie byli harcerze i harcerki Hufca Lubliniec oraz wychowankowie Państwowego Młodzieżowego Zakładu Wychowawczego w Herbach. W sumie 57 osób.

12kokotek 09

Namioty uczestników i kadry rozbite zostały w pobliżu budynku sklepu, tuż obok zbudowana została najprawdziwsza kuchnia polowa.

12kokotek 06
12kokotek 08

12kokotek 12

Tak więc pierwszy obóz stacjonarny w Kokotku trwał łącznie 70 dni. Poza głównym celem obozu jakim była praca przy budowie Stanicy Harcerskiej w Kokotku, odbywały się normalne zajęcia programowe. Uczestnicy brali udział w: grach terenowych, kąpali się w rzece, poznawali tajniki krótkofalarstwa, uczyli się celnie strzelać. Nie mogło zabraknąć zajęć sportowych, w których prym wiodła siatkówka. Wieczorami odbywały się ogniska, a także wieczorki rozrywkowe przy radiu (taka ówczesna forma dyskoteki).

12kokotek 18
12kokotek 19
12kokotek 20
1212kokorek1967rtf56th

Podczas tego lata obóz odwiedzili: przedstawiciele Komendy Chorągwi w Katowicach i Sztabu "Rodło": Aleksander Martini, Jerzy Wojciechowski i Józef Haensel; członkowie władz miejskich i powiatowych: Józef Sabok, Marceli Mokwa, Ryszard Winiarski, Józef Toma, Waldemar Kubat, Kazimierz Zieliński. Miłym akcentem była także wizyta pionierów z Rumunii z Międzynarodowego Obozu "Malta" w Chorzowie.

12kokotek2342017
12kokotek2342017a

Jednak najwięcej czasu poświęcano na budowę Stanicy. W czasie obozu doprowadzono prąd, wymurowano całkowicie budynek kuchni i stołówki, wymurowano budynek radiostacji, wykopano studnię, wymurowano tramp nr 1(bez dachu) ora prowadzono prace ziemne pod przyszły amfiteatr, drogę czy wokół kuchni. Nasadzono wiele nowych drzew i krzewów. Oczywiście w pracach młodzież wspierali dorośli, zaś pomoc materialną udzielały zakłady pracy z Lublińca i powiatu.

12kokotek 04

12kokotek 05
12kokotek 15
12kokotek 24
12kokotek 11

Już po obozie, podczas podsumowania akcji Rodło w 1967r. Stanica otrzymała nagrodę Komendanta akcji "Rodło", dla najlepszego Ośrodka w 1967r. co łączyło się z gratyfikacją finansową na zakup sprzętu sportowego:)

12kokorek1967rtf56t

Opracowane na podstawie:

Opracowane na podstawie:
Albumu wykonanego przez dh hm Mariana Ożarowskiego
XXX lat Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Lubliniec Kokotek - monografia

Zdjęcia:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
XXX lat Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Lubliniec Kokotek - monografia