Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

enfrdeitptrues

Wczoraj i dziś z harcerzami

W 1935r. w Spale odbył się Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego. W Zlocie tym wzięli udział harcerze naszego Hufca. Symbolem zlotu został żubr z pomnika mieszczącego się w rezydencji myśliwskiej prezydenta Ignacego Mościckiego. Na zdjęciu trzech harcerzy naszego Hufca, stoją od lewej - druh Alojzy Kapłonek, druh Józef Bryś, druh Jan Blacha. Miejsce to odwiedziłem w lipcu 2016r. Żubr jak stoi tak stał - pałacu znajdującego się za nim niestety już nie ma.

spalazubrwczoraj2016

Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w okresie przedwojennym to jedno z najważniejszych świąt państwowych. W Lublińcu tego dnia odbywały się uroczyste msze święte, imprezy plenerowe oraz przemarsze. W obchodach tej uroczystości nie mogło zabraknąć harcerzy i flagi biało-czerwonej. Na zdjęciu harcerze Hufca Lubliniec, podczas defilady zorganizowanej z okazji święta Konstytucji 3 Maja w 1932r. maszerują ulicą Plebiscytową. Pochód zmierza najprawdopodobniej do Placu 3 Maja (dzisiaj Kopernika). W tle nieistniejący już budynek pastorówki przy kościele ewangelickim św. Trójcy w Lublińcu.

3maja2016

3 maja 1923 roku, na pamiątkę pierwszych, w wolnym Lublińcu, obchodów Konstytucji 3 Maja przed Szkołą Podstawową nr 1 (czerwoną) z inicjatywy ówczesnego kierownika szkoły - Jakuba Bazarnika zasadzono lipę - nie mogło zabraknąć na tej imprezie harcerzy - wśród których wartę honorową trzymał m.innymi Konrad Mańka (na zdjęciu po lewej stronie). Dla upamiętnienia tego wydarzenia sporządzono uroczysty protokół, który odczytała pani Krywieńczykowa – ówczesna nauczycielka szkoły. Protokół podpisali: powiatowy inspektor szkolny - pan Świerczek, kierownik szkoły - pan Jakub Bazarnik, grono pedagogiczne szkoły, reprezentanci towarzystw i obywatele Lublińca. Podpisany protokół zamknięto w specjalnej urnie i włożono do wykopanego w ziemi dołu, w którym następnie zasadzono drzewko.

widzisaj2016234

Ulica Kilińskiego - i Plac Mikołaja Kopernika (w okresie przedwojennym - Plac 3 Maja). Rok 1933 - maszeruje poczet sztandarowy ze świeżo poświęconym Sztandarem Hufca Lubliniec.

historia2016