Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Wczoraj i dziś z harcerzami

Krzyż harcerski widoczny na zdjęciach został wykonany w 1971r. i zawisł w nowo otwartej harcówce Szczepu im. Janusza Korczaka w Zakładzie Wychowawczym dla Dzieci Głuchych nr 2 w Lublińcu. Na kolejnym zdjęciu - pojawia się on podczas pochodu 1 majowego z 1976r. i zapewne niosą go harcerze Szczepu im. Korczaka. Gdy likwidowano harcówkę - krzyż schowano do magazynu czy na strychu, a w 2019r. ówczesny dyrektor lublinieckiej szkoły katolickiej pan śp. Dariusz Przyłas przekazał go - ówczesnej komendantce Hufca Lubliniec, druhnie Iwonie Legenckiej. W tym samym roku krzyż został odrestaurowany i zawisł w kokotkowej jadalni w Ośrodku w Kokotku. Historia zatoczyła koło...
krzyzharcerski2020edrf

5 lipca 1931r odbyło się na Buczu (na jej południowym stoku, w okolicach Górek Wielkich) poświęcenie gmachu stanicy i pierwszej Szkoły Instruktorskiej, w uroczystościach uczestniczyli harcerze naszego Hufca. 88 lat później - w to miejsce zawitali instruktorzy naszego Hufca dla których Bucze było jednym z punktów programu II Hufcowego Rajdu Instruktorskiego. Historia po raz kolejny zatoczyła koło.

121931.07aa

Nieistniejąca drewniana zapora i śluza na rzece Lublinicy przed młynem wodnym "Pluta", w 1946r. przy której zatrzymali się harcerze, pod opieką druha Mariana Ożarowskiego, wędrując być może na "Saharę", w tym miejscu, dzisiaj znajduje - cmentarz komunalny. Dawniej na "Saharze" często harcerze organizowali swoje zbiórki, a w późniejszym czasie odbywały się tam strzelania w ramach zajęć z PW. Obecnie w miejscu zapory - stoi betonowy most, przez który przebiega ulica Spokojna prowadząca na cmentarz i do oczyszczalni ścieków.

12Młyn

W 1931r. grupa harcerzy i harcerek z Hufca Lubliniec pojechała na wycieczkę do Warszawy. Tam harcerze zrobili sobie zdjęcie pod pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego. W listopadzie 2018r. w wigilię Święta Odzyskania Niepodległości miejsce to odwiedził druh Bartek Zbączyniak - uwiecznił piękną iluminację pomnika. Jednak zdjęcia nie zrobiono w tym samym miejscu, bowiem pomnik Poniatowskiego w 1931r. stał na Placu Saskim, dzisiaj zaś znajduje się przed Pałacem Prezydenckim. Nie jest to także ta sama rzeźba - wykonaną przez Bertela Thorvaldsena - Niemcy wysadzili w grudniu 1944. Ten, który dzisiaj możemy podziwiać - wykonany został przez Paula Lauritza Rasmussena w 1952r.

Desktop32warszawa2018tgt

Przy drodze biegnącej z Kalet w kierunku Sośnicy, znajduje się mogiła. Od wielu lat mieszkańcy Kalet, a w minionych czasach, gdy jeszcze zielone mundurki harcerskie przemykały ulicami miasta - harcerze i zuchy kaletańskie, na mogile "nieznanego żołnierza", 1 listopada zapalają znicze. Jest wielce prawdopodobne, że w grobie na skraju lasu spoczywa nieznany z imienia i nazwiska mieszkaniec Bielszowic, który ranny w potyczce z Rosjanami podczas powstania styczniowego, w tym właśnie miejscu dokonał swojego żywota. 

12Desktop8

Budynek mieszczący się przy ulicy Sobieskiego 8, to kolebka lublinieckiego harcerstwa. To tutaj w 1922r. powstaje pierwsza lubliniecka drużyna harcerska - I MDH im. Tadeusza Kościuszki działająca przy Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym, którą prowadzi druh Teodor Musielok. To tutaj rok później, najprawdopodobniej mieści się siedziba Hufca Lubliniec. Tutaj uczą się i spotykają, aż do 1929r. harcerze, a do 1926r. harcerki lublinieckie. To także tutaj, w 1992r., po wielu latach tułaczki działa Komenda Hufca Lubliniec, przeniesiona w to miejsce przez ówczesnego Komendanta Hufca druha Krzysztofa Zbączyniaka. Prócz biura Komendy, w tym czasie, w świetlicy harcerskiej, spotyka się Krąg Seniora, oraz 16 Środowiskowa Drużyna Harcerska im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. Na zdjęciu I Męska Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki w roku 1930, z opiekunem drużyny -  wybitnym profesorem Alfredem Jesionowskim i ówczesnym drużynowym Władysławem Planetorzem.

dom23

Park Grunwaldzki w Lublińcu(Sedanstrasse), to miejsce w naturalny sposób związane z harcerzami Hufca Lubliniec. To tutaj, już przed wojną, bardzo często harcerze i harcerki organizowali swoje zbiórki, alarmy, ogniska, a nawet biwaki (w miejscu zwanym Polaną Pięciu Dębów). Na terenie kąpieliska, które mieściło się w Parku,  w latach 30-tych doskonalili swoje umiejętności - harcerze wodniacy. Po II wojnie światowej, harcerze nadal często korzystali z tego miejsca, bo przecież gdzie indziej, tak blisko miasta, można było poczuć się jak w lesie:), który dla harcerza jest drugim domem. Na zdjęciu zbiórka III zastępu I DM im. Tadeusza Kościuszki, która odbyła się  w 1946r. stoją od lewej: Marian Ożarowski, Piotr Benski (ówczesny Komendant Hufca), Marian Skorupa, Czesław Okręt, Ryszard Górski, nieznana osoba, Kazimierz Bromer, Henryk Tomczak, Zenon Kaczmarzyk. Dzisiaj miejsce to zostało troszkę zapomniane, zarówno przez harcerzy (oni znaleźli swój drugi dom w Kokotku) jak i przez mieszkańców miasta.

2017.03aaashy

Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w okresie przedwojennym to jedno z najważniejszych świąt państwowych. W Lublińcu tego dnia odbywały się uroczyste msze święte, imprezy plenerowe oraz przemarsze. W obchodach tej uroczystości nie mogło zabraknąć harcerzy i flagi biało-czerwonej. Na zdjęciu harcerze Hufca Lubliniec, podczas defilady zorganizowanej z okazji święta Konstytucji 3 Maja w 1932r. maszerują ulicą Plebiscytową. Pochód zmierza najprawdopodobniej do Placu 3 Maja (dzisiaj Kopernika). W tle nieistniejący już budynek pastorówki przy kościele ewangelickim św. Trójcy w Lublińcu.

3maja2016

3 maja 1923 roku, na pamiątkę pierwszych, w wolnym Lublińcu, obchodów Konstytucji 3 Maja przed Szkołą Powszechną z inicjatywy ówczesnego kierownika szkoły - Jakuba Bazarnika zasadzono lipę - nie mogło zabraknąć na tej imprezie harcerzy - wśród których wartę honorową trzymał m.innymi Konrad Mańka (na zdjęciu po lewej stronie). Dla upamiętnienia tego wydarzenia sporządzono uroczysty protokół, który odczytała pani Krywieńczykowa – ówczesna nauczycielka szkoły. Protokół podpisali: powiatowy inspektor szkolny - pan Konrad Świerczek, kierownik szkoły - pan Jakub Bazarnik, grono pedagogiczne szkoły, reprezentanci towarzystw i obywatele Lublińca. Podpisany protokół zamknięto w specjalnej urnie i włożono do wykopanego w ziemi dołu, w którym następnie zasadzono drzewko.

widzisaj2016234

Ulica Kilińskiego - i Plac Mikołaja Kopernika (w okresie przedwojennym - Plac 3 Maja). Rok 1933 - maszeruje poczet sztandarowy ze świeżo poświęconym Sztandarem Hufca Lubliniec.

historia2016

W 1935r. w Spale odbył się Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego. W Zlocie tym wzięli udział harcerze naszego Hufca. Symbolem zlotu został żubr z pomnika mieszczącego się w rezydencji myśliwskiej prezydenta Ignacego Mościckiego. Na zdjęciu trzech harcerzy naszego Hufca, stoją od lewej - druh Alojzy Kapłonek, druh Józef Bryś, druh Jan Blacha. Miejsce to odwiedziłem w lipcu 2016r. Żubr jak stoi tak stał - pałacu znajdującego się za nim niestety już nie ma.

spalazubrwczoraj2016