Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Drużyna Obronna 1984-86

W latach 1984-1986 przy Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 w Lublińcu popularnie nazywaną Energetykiem) została utworzona w ramach Hufca ZHP Lubliniec, Wędrowna Drużyna Starszoharcerska o profilu obronnym. Drużyną od początku jej powstania opiekowali się komandosi z Lublińca (1 Samodzielny Batalion Szturmowy). Z tego powodu członkowie drużyny nosili - czerwone berety. Przy drużynie działał zastęp "Wodniaków". Pierwszym drużynowym został druh Andrzej Grzesik, przybocznym zaś druh Tomek Gajda, który w późniejszym czasie zastąpił Grzesika na funkcji drużynowego. 

Drużyna wzięła udział między innymi w Konkursie Piosenki Harcerskiej w Kłobucku, gdzie zdobyła trzecie miejsce (w nagrodę otrzymaliśmy grę beczułki).

Niestety po dwóch latach, po szeregu zbiórek w jednostce wojskowej i przecieraniu harcerzy jak młode wojsko, drużyna się rozpadła. Zaś część członków drużyny, w osobach druhów: Artura Huchera i Krzysztofa Lacha, przeszła do drużyny "Trias".

Na podstawie:
Wspomnienia - Krzysztof Lach