Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Nagrody i wyróżnienia

List pochwalny Naczelnika ZHP:
List Pochwalny Naczelnika ZHP jest wyróżnieniem, przyznawanym corocznie w Dniu Myśli Braterskiej instruktorom pełniącym funkcję drużynowego, których postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy. List pochwalny drużynowy może otrzymać tylko raz. List pochwalny po raz pierwszy pojawił się - jako nagroda dla drużynowych - w DMB w lutym 2008r.

Instruktorzy i instruktorki Hufca Lubliniec, którzy otrzymali to wyróżnienie:
2009 - druhna Katarzyna Golczyk i druh Szymon Furman
2010 - pwd. Anna Kimel i pwd. Patryk Antos
2011 - pwd. Katarzyna Wesołowska i pwd. Milena Sady
2012 - pwd. Martyna Czech, pwd. Łukasz Krzemiński i pwd. Sebastian Piotrowski
2017 - pwd. Beata Nowińska
2019 - phm. Ewa Majczak i pwd. Julia Prandzioch
2020 - pwd. Katarzyna Michalak-Owczarek, pwd.Zuzanna Pradela i pwd. Błażej Widera

gaklalist2017trfgta
Druhna Anna Kimel i druh Patryk Kimel - otrzymują List Pochwalny Naczelnika ZHP
podczas Gali Mistrzów Harcerstwa w Katowicach w 2010r.

galagotonowins2017rtga
Druhna Beata Nowińska otrzymuje List Pochwalny Naczelnika ZHP
podczas Gali Mistrzów Harcerstwa w Katowicach w 2017r.

nagrody2019hyhsasssss
Druhna pwd. Julia Prandzioch i phm. Ewa Majczak
wraz Komendantem Hufca ZHP Lubliniec druhem hm. Mariuszem Maciów
podczas Gali Mistrzów w 2019r.

nagrody2020frtgfddd
Gala Dnia Myśli Braterskiej w Warszawie - 23 lutego 2020
wśród instruktorów Chorągwi Śląskiej, nagrodzeni drużynowi Hufca Lubliniec
druhna Kasia, Zuzia i druh Błażej

Gala Mistrzów Harcerstwa
Gala Mistrzów Harcerstwa jest uroczystością, podczas której wyróżnieni zostają instruktorzy Chorągwi Śląskiej ZHP statuetką „Mistrza Harcerstwa” za miniony rok kalendarzowy. Gala jest organizowana od 2010r. Instruktorzy chorągwi nominowani są kilkunastu kategoriach, między innymi: Najlepszy Komendant Hufca, Przedsiębiorczy Skarbnik – Księgowy, Twórczy Programowiec/Kształceniowiec Na 6, Harcerski Menager, Strażnik Prawa, Nieprzetarty Szlak, Harcerskie Duety, Specjalista, Bądź widoczny, Złoty Senior/Bratnia Dusza, Pierwszy wśród najlepszych.

galamistrzow2017tyu

Instruktorzy Hufca Lubliniec nominowani i wyróżnieni podczas Gali:
2010 - nominowany i wyróżniony w kategorii "Harcerski Menager":
           druh hm. Krzysztof Zbączyniak
         - nominowana w kategorii "Namiestnik Kumpel":
           druhna hm. Jolanta Famuła

2018 - nominowany w kategorii "Bądź widoczny:
           druh pwd. Bartłomiej Zbączyniak

2019 - nominowany i wyróżniony w kategorii "Bądź widoczny":
           druh phm. Piotr Widera
         - nominowana w kategorii "Przedsiębiorczy skarbnik - księgowy":
           druhna phm. Karolina Widera

2020 - nominowany w kategorii "Komendant Hufca"
           druh hm. Mariusz Maciów
         - nominowany w kategorii "Kustosz pamięci"
           druh pwd. Bartłomiej Zbączyniak

galamistrzowmenager2017uyjhDruh Krzysztof Zbączyniak na I Gali Mistrzów Harcerstwa w Katowicach w 2010r.

logohufiec2012bartekasda
Druh Bartek Zbączyniak, podczas IX Gali Mistrzów Harcerstwa w 2018r.

widus2019tgtgta234
Druh phm Piotr Widera i druhna phm Karolina Widera
podczas X Gali Mistrzów 2019r.

Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”
Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” jest wyrazem największego uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla osób niebędących członkami ZHP. Wyróżnienie to przyznaje Naczelnik ZHP corocznie w Dniu Myśli Braterskiej 22 lutego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komendanta chorągwi.

Wyróżnienie to przyznano:
2017 - panu Edwardowi Maniurze, burmistrzowi miasta Lublińca
2018 - panu Sylwestrowi Lewickiemu, burmistrzowi miasta Olesna

maniralaska2017rty
Harcerska Impreza Plenerowa (HIP) - Ośrodek Chorągwiany w Chorzowie 2017r.
druhna komendatka Hufca Lubliniec
- wręcza laskę skautową panu burmistrzowi Edwardowi Maniurze
lewickinadanie2018a
Uroczystość nadania Hufcowi - imienia 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w sierpniu 2018r
laskę skautową wręcza panu Sylwestrowi Lewickiemu
naczelnik ZHP - druhna hm Anna Nowosad

Medal "Zasłużony dla Hufca ZHP Lubliniec"
Z okazji 45-lecia Ośrodka Harcerskiego w Kokotku, oraz 90-lecia istnienia Hufca ZHP Lubliniec - została opracowany Medal "Zasłużony dla Hufca ZHP Lubliniec", który został przyznany osobom, które przez wiele lat działały w Hufcu ZHP Lubliniec, przyczyniały się do rozwoju i rozbudowy OH w Kokotku, oraz były przyjaciółmi harcerstwa lublinieckiego.

xasluzony2017ytujggf
Medal - Zasłużony dla Hufca ZHP Lubliniec

Medale otrzymali:
druh Lech Budzyński, druh Henryk Budzyński, druhna Anna Miedźwiedzik, druh Krzysztof Zbączyniak, druh Zbigniew Babiuch, druh Kajetan Zbączyniak, druh Mariusz Maciów, druh Hubert Zorawik, druh Marek Budzyński, druh Bartłomiej Zbączyniak, druhna Anna Kimel, druhna Ewa Bebłot, druhna Katarzyna Łukawska-Pasternak, druh Piotr Widera, druh Bartłomiej Busz, druh Jakub Wilk, druh Adam Kolasa, druh Bogusław Widera, druh Franciszek Janeczek, druh Anatol Muszała, druhna Kinga Stawecka, druhna Olga Spychała, druhna Karolina Widera, druh Patryk Antos, druh Tomasz Krupski, pan Janusz Bula, pani Anna Jonczyk-Drzymała, druh Błażej Widera, druhna Paulina Smol, druhna Hanna Łukiewska, druhna Agnieszka Mieczkowska, druhna Zuzanna Pradela, druhna Paulina Kędzia, druhna Marta Dembowska, druhna Zuzanna Tiffert, druhna Anna Górska, druhna Ewa Majczak, druhna Julia Prandzioch, druhna Oktawia Basan, Karolina Mazur, druhna Dominika Beszone, druh Karol Wenger, druh Angelo Korzekwa, druh Gabriel Podbioł, druh Jakub Mann.

 

odznaczeniemedlahufca
odznaczeniemedlahufca2
Uroczystość Jubileuszu 45-lecia OH w Kokotku w 2012r.
medale wręcza ówczesna komendantka Hufca Lubliniec - druhna Aleksandra Miedźwiedzik

 

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec
Rozkazy specjalne Naczelnika ZHP 2008-2017

Zdjęcia:
Archiwum Hufca ZHP