Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Eugeniusz Stasiecki

Eugeniusz Stasiecki - urodził się się 19 lutego 1913 w Radomiu. Tam też uczęszczał do szkoły. Będąc w trzeciej klasie - wstępuje do ZHP. Od 1927 r. uczy się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Radomiu i tam w maju 1932 r. otrzymuje dyplom nauczyciela publicznych szkół powszechnych. Do wybuchu wojny pracuje na stanowisku nauczyciela w: Radomiu, Cykarzewie i w końcu w Częstochowie. W każdej ze szkół w której pracuje - zakłada i prowadzi drużyny harcerskie. W 1935r. uczestniczy w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa w Spale. Wreszcie w 1937r. zostaje komendantem Męskiego Hufca w Częstochowie. W styczniu 1939 otrzymuje stopień harcmistrza.

stasiceki2019ujuhu
druh Eugeniusz Stasiecki

W 1934r. zostaje powołany do służby w Szkole Podchorążych Piechoty w Sarnach na Polesiu, którą ukończył w październiku 1935 r. ze stopniem plutonowego podchorążego. 1 stycznia 1937 r. zostaje awansowany i otrzymuje stopień podporucznika rezerwy. Na praktykę oficerską skierowano go do 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu. We wrześniu 1939r. walczył jako dowódca plutonu w stopniu podporucznika rezerwy w składzie 74 pułku piechoty 7 Dywizji Piechoty. Walczył pod Lublińcem, Janowem i Złotym Potoku. Na terenie Lubelszczyzny dostaje się do niewoli, ale udało mu się zbiec z jenieckiego transportu.

pomiankartawosjk2019uju

Podczas okupacji działa w konspiracji - przyjmuje pseudonim "Piotr Pomian". Już w październiku 1939 tworzy Rój „Obraz” - częstochowski samodzielny Hufiec Szarych Szeregów. Poszukiwany przez Gestapo ukrywa się w m.in. w leśniczówce Zawady nieopodal Włoszczowej. Jesienią 1941r. na prośbę Naczelnika ZHP - Floriana Marciniaka przybywa do Warszawy. Tam wizytuje teren i nadzoruje przebieg i koordynację prac konspiracyjnych. Następnie otrzymuje stanowisko Szefa „Pasieki”, a niedługo później kieruje kursem harcerskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty Szarych Szeregów „Agricola”. W lutym 1944 r. „Piotr Pomian” wchodzi w skład batalionu „Zośka”. Zaś czerwcu 1944 zostaje zastępcą naczelnika Szarych Szeregów. Bierze udział w Powstaniu Warszawskim - wraz z Batalionem "Zośka", w którym był zastępcą dowódcy ds. wychowawczych.

stasiceki2019ujuhu2
Dyplom ukończenia "Agrykoli"
z podpisem Eugeniiusza Stasieckiego "Piotra Pomiana" i Emila Fieldorfa "Nila"

Ginie w nocy z 16 na 17 sierpnia 1944r. dowodząc atakiem w sile kompanii od strony ul. Bonifraterskiej na wrogie pozycje położone w rejonie ruin getta. Dzień przed swoją śmiercią władze powstańcze uhonorowały go Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Pośmiertnie został mianowany kapitanem Wojska Polskiego, a za życia otrzymał dwukrotnie Krzyż Walecznych. Spoczywa na cmentarzu wojskowym w Warszawie wśród swoich współtowarzyszy broni z batalonu „Zośka”.

Stasiecki Powazkia

Na podstawie:
Artykuł - Wspomnienie Eugeniusz Stasiecki - por. hm. Edward Szostsak
Wikipedia

Zdjęcia:
Wikipedia
Witryna internetowa - Szkoły Podstawowej w Starym Cykarzewie