Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

16 ŚDH im. 74 GPP

W lutym 1996r. na zimowisko do morawskiego Vitkowa pojechały dzieciaki z Lublińca, a także z Tarnowskich Gór (35 TDH "Czarne Berety").

12CCI30062016 0001

Część z nich tak bardzo się ze sobą zintegrowała, że postanowili tuż po powrocie założyć próbną harcerską drużynę środowiskową w Lublińcu. Dzięki życzliwości Komendy Hufca Lubliniec (ówczesnym Komendantem Hufca był druh hm Krzysztof Zbączyniak), już w marcu 1996r. odbyła się pierwsza zbiórka. Drużynowym został druh Bartek Zbączyniak, a przybocznym druh Tomasz Krupski. Miejscem zbiórek została świetlica warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych, budynek pierwszego Gimnazjum w Lublińcu i miejsce działania pierwszej w Lublińcu drużyny harcerskiej - MDH im. Tadeusza Kościuszki.

FOTA724

Podczas kilku pierwszych zbiórek wykrystalizował się trzon drużyny, w skład której wchodzili uczniowie wszystkich szkół podstawowych w Lublińcu, wśród nich byli:  Ewa Krupska, Alicja Słoniewska, Agata Wojnarowska, Ola Szczepanik, Bartek Osiński, Szymon Rozmuszcz, Łukasz Karnatowski, Katarzyna Rozmuszcz, Magda Kopyto, Łukasz Budzyński, Agnieszka Malec, Kamila Hermanowska, Radosław Gabiga. Drużyna za swoje kolory przyjęła: czarny i czerwony, oraz jako nakrycie głowy - berety.

12szaniec1

Drużyna szybko nawiązała kontakt z 1 Pułkiem Specjalnym Komandosów w Lublińcu, dzięki czemu, część zbiórek odbywała się na terenie jednostki pod opieką żołnierzy pułku. 

 1216dh2017tgy1

Jeszcze w maju, odbył się pierwszy biwak drużyny, połączony z pieszą wędrówką do Kokotka. Podczas biwaku, członkowie drużyny spali pod namiotami - niektórzy po raz pierwszy w życiu:)

1216dh2017tgy

Latem 1996r. drużyna miała swój pierwszy - obóz harcerski - "Sherwood", który odbył się w Ośrodku Harcerskim w Kokotku.

 1216dh2017tgy3

Jesienią udało się drużynie poszerzyć skład osobowy:) Harcerze poza zbiórkami, głównie w terenie, odbyli kilka biwaków Kokotku.

121216dh2017tgy3a

Zimą 1997r. drużyna pojechała na swoje pierwsze zimowisko do Milówki.

12feriemilowka2017

Tam też część harcerzy podjęła się zadania zimowego wejścia na Halę Lipowską, przez Halę Boraczą, z noclegiem w schronisku na Rysiance i z zejściem do Ujsoł. Zadanie zostało wykonane na 6 z plusem:)

 12121212feriemilowka201723ac

Lato 1997r. było w historii drużyny bardzo ważną datą. W tym czasie, tuż przed wakacjami zakończył się okres próbny drużyny - która odtąd nazywała się 16 Środowiskową Drużyną Harcerską im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. Drużyna za patrona obrała sobie 74 GPP, stacjonujący w Lublińcu w latach 1922-1939, a z którego wywodziła się spora grupa harcerzy i instruktorów okresu międzywojennego. Drużyna podczas uroczystości korzystała ze sztandaru 74 PP AK, który Hufiec otrzymał w 1990r. we Włoszczowej, od kombatantów AK.

DSC00887 

Kolejnym dużym wydarzeniem tego lata dla drużyny, była zmiana jego drużynowego. Druha Bartka, zastąpił druh Kajetan Zbączyniak.

1216dh2017tgy3fr

Zmieniło się też miejsce zbiórek. Członkowie drużyny spotykali się od tej pory w harcówce w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu. Latem harcerze i harcerki "16-tki" wzięli udział w obchodach 30-lecia Ośrodka Harcerskiego w Kokotku.

1216dh2017tgyty7u

Podczas tej uroczystości dwóch harcerzy drużyny złożyło zobowiązanie instruktorskie, a byli to druh Tomasz Krupski i druh Radosław Gabiga.

1212feriemilowka2017frt

W sierpniu, kadra -  16 Środowiskowej Drużyny Harcerskiej wzięła udział w Hufcowym Rajdzie do Kotliny Kłodzkiej, podczas którego harcerze odwiedzili: Bardo, Kłodzko, Wambierzyce, Bystrzyce Kłodzką i Radków.

kotlina32016

Kolejnym dużym wydarzeniem w życiu drużyny, był udział w biwaku miejskim jaki odbył się pod koniec września, z okazji Jubileuszu 725-lecia Miasta Lublińca.

 12biwakokol1997r

W kolejnym roku - 1998, członkowie drużyny biorą udział w kursie zastępowych w OH w Kokotku, który prowadzą druhowie Kajetan Zbączyniak i Mariusz Maciów.

12zima742018yu

121216dh2017tgynj

Podczas kursu, kilkoro członków drużyny, składa przyrzeczenie harcerskie na ręce druha seniora - Mariana Ożarowskiego, który niestety w sierpniu tego roku umiera...

121216dh2017tgyty7uaas

Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu drużyny jest letni kurs przybocznych "Szaniec",  prowadzony przez druha Bartka Zbaczyniaka, Tomasza Krupskiego i Annę Miedźwiedzik, w którym uczestniczyła spora grupa członków "16-stki",

 12szaniec3

 zdobywając podczas niego patent przybocznego, co jak przyznają jego uczestnicy po latach, nie było rzeczą łatwą.

12szaniec18

Jeszcze w sierpniu tego samego roku, harcerze i harcerki "16-stki" biorą udział w Zlocie Chorągwi Śląskiej w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie.

12zlotchorągwi2017tgy

Harcerze drużyny reprezentują także Hufiec Lubliniec podczas uroczystości lokalnych, np. obchodów 11 listopada.

121216dh2017tgyty7ua

Zimą 1999r. harcerze i harcerki "16-stki" biorą udział w kursie "Brązowych Sznurów - Lud Inu", przeprowadzony przez druhów: Bartka Zbączyniaka i Mariusza Maciów, oraz druhnę Annę Miedźwiedzik, który odbywa się w Ośrodku Harcerskim w Kokotku, .

 inugit201ff
12zima742018yu8978l

W kwietniu, wraz z pozostałymi członkami "Ludu Inu", wybierają się na pieszą wędrówkę po Beskidach, pod kierunkiem "Szamana" - druha Mariusza Maciów i "Wodza" - druha Bartka Zbączyniak i zdobywając - Baranią Górę.

12bg3

Wiosną, podczas majowego weekendu (1-3 maja) członkowie drużyny uczestniczyli w kursie zastępowych "Walhala", przeprowadzony przez druha Kajetana Zbączyniaka, a który odbył się w Ośrodku Harcerskim w Kokotku, 

12walahal2017yhuji
1212zima742018yuki

Latem 1999r. grupa harcerzy i harcerek z "16-stki" bierze udział w letnim obozie Hufca Lubliniec w Kokotku - "Czarne Stopy", który prowadzą druhowie: Bartek Zbaczyniak i Mariusz Maciów.

12cz11234

12cz11234aaji

Jesienią tegoż roku, drużynowy 16 ŚDH im. 74 GPP w Lublińcu - druh Kajetan Zbaczyniak, po raz drugi zostaje wybrany do władz Komendy Hufca ZHP Lubliniec, na funkcje zastępcy Komendanta Hufca. Następują także zmiany w drużynie. Przybocznym zostaje druh Szymon Swoboda.

1216dh2017tgy1as

Nie może też zabraknąć harcerzy 16 ŚDH im. 74 GPP w Lublińcu, podczas imprez Hufcowych - jakie odbywają się jesienią: Balu Duchów

12swietoduchow2017tyu7

podczas uroczystości przekazania Światełka Betlejemskiego w Częstochowie

12zima742018yu89

a także podczas Wigilii Hufcowej.

12121216dh2017tgyfrjui

W zimie - 2000r. kadra drużyny bierze udział w kursie zorganizowanym w OH w Kokotku, a prowadzonym przez druha Kajtka Zbączyniaka,

121216frgyy8ihkl

a także w pierwszym "Biegu w poszukiwaniu Marzeny".

121216frgyy8ihajk

Skład drużyny w tym czasie wchodzili: Piotr Toman, Paweł Wajgebauer, Piotr Łapka, Łukasz Łapok, Jacek Kukawka, Artur Grzyb, Janusz Rajch, Ewa Krupska, MichałKonieczny, Gabrysia Wielgus, Konrad Cisowski, Sebastian Dawidowicz, Przemysław Grzyb, Katarzyna Gajda, Anna Cichoń, Anna Janiak, Magdalena Matuszewska, Katarzyna Sobalska, Wiktor Kołodziejczyk, Mateusz Lewdwoń.

1212zima742018yuji

Latem, 2000r. - odbywa się pierwszy, po wielu latach - Zlot Hufca Lubliniec, który kończy akcję letnią. Uczestniczy w nim także drużyna druha Kajtka.

1216frgyy8ihaj

16frgyy8ih
16frgyy8iha

Jesienią reprezentacja drużyny, bierze udział w Hufowej wycieczce do Warszawy.

 12warszawa2001rftg

Kolejny rok - 2001, jest ostatnim rokiem działalności drużyny. 16-stka wzięła jeszcze udział w "Biegu w poszukiwaniu Marzeny" - wiosną 2001r. w Parku Miejskim.

 12biegmarzanna201767y
12biegmarzanna201767y4

I na tym wydarzeniu kończą się informacje o działalności 16 Środowiskowej Drużyny Harcerskiej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, jako, że życie nie lubi próżni w tym czasie rozpoczyna swoją działalność inna drużyna - 1 Środowiskowa Drużyna Harcerska - "Night Gobbas":)

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Bartłomiej Zbączyniak
Wspomnienie - Kajetan Zbączyniak
Wspomnienia - Gabriela Wielgus

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Bartek Zbączyniak
Zbiory Prywatne - Gabriela Wielgus
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec