Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Dom Harcerza w Oleśnie

16 września w Oleśnie miało miejsce szczególne dla harcerzy naszego Hufca wydarzenie. Dom Harcerza, będący siedzibą 3 Szczepu "Feniks" oraz miejscem zbiórek oleskich harcerzy zyskał pamiątkową tablicę i nadano mu imię Janiny Kłopockiej.

domharcerzolesno2019ed
Dom Harcerza w Oleśnie

domharcerzolesno2019ed2
Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

W uroczystym apelu wzięły udział władze miasta, reprezentacje szkół i lokalnych instytucji, mieszkańcy miasta, a także zaproszeni goście, w tym również rodzina Kłopockiej.

domharcerzolesno2019ed23
domharcerzolesno2019ed245
domharcerzolesno2019ed24
Goście i harcerze obecni podczas uroczystości

Wyjątkowe wydarzenie uświetniła obecność pamiątkowego sztandaru Hufca Olesno, który dzięki staraniom Komisji Historycznej Hufca oraz władz udało się pozyskać z Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Gdy biało-czerwona flaga tańczyła dumnie na wietrze wspominaliśmy postać wielkiej patriotki i artystki, autorki "rodła".

domharcerzolesno2019ed2467
domharcerzolesno2019ed246
domharcerzolesno2019ed24678
Powitanie sztandaru Hufca ZHP Olesno

Ciało Janiny Kłopockiej spoczywa na oleskim cmentarzu, gdzie delegacja harcerzy z Olesna złożyła wiązankę kwiatów oddając cześć jej pamięci.

rodlo2019gtgt2
rodlo2019gtgta
Harcerze olescy - składają wiązankę na grobie Janiny Kłopockiej

Ten ważny dla Harcerstwa w Oleśnie dzień świętowaliśmy później we wspólnym gronie na terenie Szkoły Podstawowej nr 3, gdzie usiedliśmy przy wspólnym stole podczas posiłku. Zwieńczeniem dnia był wspólny śpiew przy ognisku i snucie harcerskich wspomnień przy dźwiękach gitary. Tego dnia iskierkę przyjaźni puścili do swoich rąk i serc harcerze, przyjaciele harcerstwa, władze miasta, rodzina Kłopockiej. Bardzo dziękujemy wszystkim za obecność.

rodlo2019gtgt234
rodlo2019gtgt2a56
rodlo2019gtgt2346

A tak ten dzień zapamiętała kamera - TV Olesno:

I na koniec jeszcze troszkę histori:

W 1932r. powierzono Janinie Kłopockiej opracowanie znaku symbolizującego łączność niemieckich Polaków z Narodem i Ojczyzną, w Rzeszy Niemieckiej posługiwanie się bowiem flagą biało-czerwoną czy symbolem Orła Białego było zabronione. Tak powstaje "Rodło" - charakterystyczny biały zygzak złożony z trzech linii - symbolizujących Wisłę płynącą gór do morza, wraz z zaznaczonym Krakowem jako kolebką kultury polskiej, symbolem trwania i ciągłości Państwa Polskiego. Symbol ten został umieszczony na czerwonym tle. Sama nazwa "Rodło" powstała na bazie dwóch słów rodzina i godło.

rodlo2018yhtgtdere

W marcu 1945r. janina Kłopocka przenosi się do Olesna. Tam zostaje kierownikiem referatu Kultury i Sztuki Starostwa. Jej zadaniem jest zabezpieczenie i inwentaryzacja dzieł sztuki ocalałych z działań wojennych. Niespodzianie też spotyka w mieście swojego brata Mariana. Po ponad rocznym pobycie w Oleśnie, Kłopocka w końcu kwietnia 1946r. powraca do Warszawy.

rodlo2018yhtgtdere2a2as2a23a

Kłopocka umiera 2 lutego 1980 w Henrykowie koło Warszawy, jednak zgodnie z jej ostatnią wolą zostaje pochowana w Oleśnie. Pogrzeb artystki odbył się 5 marca na cmentarzu komunalnym w Oleśnie. Trumnę z Jadwigą Kłopocką okrywał specjalny sztandar uszyty przez Helenę Lehr (działaczkę harcerską Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, dziennikarkę). Obecny na jej pogrzebie Jan Edmund Osmańczyk (przyjaciel zmarłej, publicysta, politolog, poseł) zwrócił się do harcerzy oleskich tymi słowami: "Drodzy Młodzi Przyjaciele" Nie ma zwyczaju, aby sztandar składany był do grobu. Sztandar ma zawsze pozostawiać wśród żywych. Historyczny już w tej chwili sztandar Rodła, który okrywał trumnę Janiny Kłopockiej przekazuję Hufcowi Harcerskiemu w Oleśnie. Niech co roku, w rocznicę urodzin i w rocznicę zgonu Janiny Kłopockiej pełnią honorową straż przy Jej grobie Harcerze Oleskiego Hufca. Ale co dziń jak głosi Czwarta Prawda Polaków i tak jak żyła Janina Kłopocka - służcie narodowi".

rodlo2018yhtgtdere2a2as2

W 1957r. druhnie Natali Jasińskiej powierzono - prowadzenie Komendy Hufca Olesno, którą to funkcję pełniła przez następne 10 lat (do 1967r). W maju 1958r. wraz z całym oleskim Hufcem przyjmowała ufundowany przez społeczeństwo miasta - nowy sztandar Hufca.

oleskihufiecsztandar2017rt

Dzięki staraniom druhny Natalii Jasińskiej 22 stycznia 1967r. przy współudziale Rady Przyjaciół Harcerstwa i społeczeństwa oleskiego nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Harcerza w Oleśnie.

kocudzadolnazdjeciwojna1942as

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec
druhna Zuzanna Tiffert

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec
Urząd Miasta Olesno
Powiatowe Centrum Informacyjne OOL24.PL
TV Olesno