Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Bezimienny żołnierz

Tuż za Lublińcem, przy drodze na Kokotek, po prawej stronie, kilka metrów od szosy, znajduje się grób, z drewnianym krzyżem. Od wielu lat, grobem tym opiekują się mieszkańcy miasta, a także harcerze.

harcerzgronniezniea2017

Nieznany jest żołnierz, który został tu pochowany. Wiemy, że 1 września 1939r. w Pustej Kuźnicy znajdowała się wysunięta placówka Straży Granicznej i jeden pluton 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. Rankiem, na skutek ataku niemieckich żołnierzy, Polacy zaczęli się wycofywać drogą prowadzącą do Krupskiego Młyna w kierunku na Lubliniec. Niestety od strony Tarnowskich Gór nadjechali hitlerowcy i ustawili na rozwidleniu dróg karabin maszynowy, z którego otworzyli ogień. Jeden żołnierz padł, reszta rozpierzchła się po lesie. 2 września - pan Łapiński (późniejszy pracownik mleczarni) wraz z dwoma kolegami, pochował owego zastrzelonego polskiego żołnierza przy szosie, przenosząc jego ciało o około 200m w stronę Lublińca.

harcerzgronniezniea20172

W wydanej w 2018r. książce "Oddział wydzielony Lubliniec" - tak to wydarzenie opisuje pan Adam Kurus:

"Po pierwszej walce, na rozkaz ppor.Łaszka drużyna Straży Granicznej wycofała się w rejon wzgórza 256, celem ubezpieczenia tamtejszego skrzyżowania drogi Kokotek-Lubliniec z drogą z Kruppamhule (Krupski Młyn) (...) W rejonie wspomnianego skrzyżowania doszło do wymiany ognia oddziałów Straży Granicznej z pododziałami rozpoznawczymi A.A.4 lub I.R.103. W momencie gdy pluton kolarzy por. Krywieńczyka wycofywał się przez skrzyżowanie, pod osłoną drużyny SG, otrzymał niespodziewany boczny ogień nieprzyjacielskiego karabinu maszynowego, którego obsługa zajęła stanowisko przy szosie z Kokotka. Jeden z żołnierzy poległ, a pluton rozproszył się zajmując stanowiska w rowie. Pod osłoną własnego ognia trzech strażników, w tym str. Łapiński i str. Franciszek Nowak, wyniosło poległego z pola walki i pochowało przy szosie 200 metrów od skrzyżowania. Po dalszej wymianie ognia, pluton kolarzy SG oraz drużyna SG z Placówki Kokotek, oderwały się od przeciwnika i wycofały w kierunku Lublińca (...)."

harcerzgronniezniea2017asa
Budynek Urzedu Celnego Straży Granicznej na przejściu w Pustej Kuźnicy
skąd wycofywali się żołnierze i drużyna Straży Granicznej

Najprawdopodobniej, nie poznamy już z imienia i nazwiska tego żołnierza. Ważne by pozostał w naszej pamięci, jako ten który oddał życie w obronie naszej Ojczyzny.

grob19391

22 czerwca 2020r. na wniosek Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa rozpoczęły się w tym miejscu - prace ekshumacyjne, nadzorowane przez Instytut Pamięci Narodowej. W ich wyniku odnaleziono kilka kości szkieletu należącego do pochowanego tutaj we wrześniu 1939r. żołnierza. O tym, że był to żołnierz świadczą znalezione w wykopie - elementy ubioru, charakterystyczne do wojska polskiego. Wszystko wskazuje jednak na to, że przed laty były prowadzone już w tym miejscu prace ekshumacyjne (niestety nie odnotowane) i ciało żołnierza zostało wcześniej przeniesione w inne miejsce - być może na cmentarz wojskowy.

zolnierzkokotek2020errr
zolnierzkokotek2020errr2

23 czerwca 2020r. na Cmentarzu Wojskowym w Lublińcu, odbyła się kameralna uroczystość pochowania szczątek - odkrytych podczas wczorajszej ekshumacji - żołnierza polskiego, który zginął 1 września 1939r. W wydarzeniu uczestniczył komendant Hufca Lubliniec - hm. Mariusz Maciów, wraz z pocztem sztandarowym, a także kapelan harcerski ksiądz druh Przemysław Tur, żołnierze Jednostki Wojskowej, przedstawiciel IPN - pan Adam Kurus, starosta lubliniecki - pan Joachim Smyła oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Lublińcu - pan Krzysztof Olczyk.

 pogrzebszczatki2020a
pogrzebszczatki2020a2a
pogrzebszczatki2020a2
pogrzebszczatki2020a2a3

W maju 2021r. w miejscu miejscu dawnej mogiły, za sprawą Stowarzyszenia Historycznego Reduta z Częstochowy i pana Adama Kurusa, pojawiła się nowa tabliczka informująca o losie żołnierza i jego ekshumacji.

mogila2021bezima
Miejsce gdzie pochowany został bezimienny żołnierz 74 gpp,
maj 2021r.

Opracowane na podstawie:
Materiały - Marian Berbesz
Lubliniecki.pl
Odział Wydzielony Lubliniec - Adam Kurus, 2018

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec
Lubliniecki.pl
Adam Kurus