Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Gwiazdka w lesie

Zarówno w okresie międzywojennym, jak i przez pierwsze lata po wojnie (do 1948r) wśród harcerek Hufca Lubliniec kultywowana była tradycja organizacji "Gwiazdki w lesie". Spotkanie, odbywało się w okresie świąt Bożego Narodzenia. Drużynowa (lub druhna komendantka) określała czas i miejsce spotkania.

12wlesie102984543

Druhny ze świeczkami w rękach spieszyły do parku na umówioną godzinę, by przy wybranej przez siebie choince śpiewać kolędy, dzielić się opłatkiem i oczywiście zaświecić swoją świeczkę, którą następnie mocowały na choince. Tak tą chwilę w grudniu 1945r. wspomina kronikarka I Drużyny Harcercerek im. Królowej Jadwigi: "W krótkich a serdecznych słowach przemówiła do nas drużynowa, przypominając o ważności chwili, wspominając ostatnią gwiazdkę w lesie w 1939r. już w czasie okupacji. Potem podzieliła się z nami opłatkiem, przyczem złożyłyśmy sobie wzajemne życzenia świąteczne. Po odśpiewaniu kolędy "Wśród nocnej ciszy" rozeszłyśmy się do domu, niosąc piękno owej gwiazdki w progi rodzinne".

 choinkaspotkanie2018ty

W rok później pisała tak: "Wieczorem o 19-tej, rozpoczęłyśmy kolędą "Wśród nocnej ciszy" naszą uroczystą zbiórkę. Potem popłynęły inne piękne kolędy. Każda druhna zatknęła na to małe drzewko, które w tym roku bardzo się zmieniło, bo urosło, świeczkę i tak zapatrzone w to światłem się jarzące drzewko zamilkłyśmy".

W okresie Bożonarodzeniowym druhny organizowały w harcówce, czasem wraz z harcerzami, spotkanie opłatkowe (wigilię Hufcową), podczas której nie tylko dzielono się opłatkiem, śpiewano kolędy, ale także odbywały się przyrzeczenia harcerskie. Spotkania takie często kończyły się potańcówką. O 24 na zakończenie spotkania odśpiewywano modlitwę harcerską i hejnał.

gwaizdkadeby2017ty
Spotkanie opłatkowe w 1936r.

Druhny nie zapominały także o tych najbardziej potrzebujących organizując "Gwiazdkę" dla biednej dziatwy szkolnej. Druhna Anna Demarczyk tak opisywała powody organizacji imprezy: "Gwiazdka nadchodzi a wszędzie tyle biedy i nędzy. Trzeba choć w małej mierze drugim dopomóc. I nie wystarczy tylko pomyśleć o tym, trzeba to w czyn wprowadzić".

Opracowane na podstawie:
Wspomnienie o Drużynie Pozaszkolnej im. "Drzew" w Lublińcu, opracowane przez Różę Kopacz(Poniewierę)
Kronika I Żeńskiej Drużyny Harcerek im. Królowej Jadwigi, opracowaną przez Annę Demarczyk

Zdjęcia:
Wspomnienie o Drużynie Pozaszkolnej im. "Drzew" w Lublińcu, opracowane przez Różę Kopacz(Poniewierę)
Kronika I Żeńskiej Drużyny Harcerek im. Królowej Jadwigi, opracowaną przez Annę Demarczyk