Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Święto Duchów 1993-2007

W 1993r. po raz pierwszy Komenda Hufca ZHP Lubliniec oraz Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku, zorganizowało w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących nr 1 w Lublińcu - pierwsze "Święto Duchów". Impreza odbywała się w połowie listopada i miała na celu integracje harcerzy wszystkich środowisk harcerskich Hufca, w tym drużyn działających w Nieprzetartym Szlaku. Nad całością imprezy czuwała druhna hm. Jolanta Famuła, Namiestnik Nieprzetartego Szlaku, a także drużynowa Gromady Zuchowej "Słoneczni".

121998duchy3
"Święto Duchów" - 1998r.

Impreza tak się spodobała, że przez następnych kilkadziesiąt lat organizowana była cyklicznie w ramach cyklu "Odkrywcy Nieznanego Świata".

121997duchy2
"Święto Duchów" - 1997r.

 Ze względu za powiększające się grono uczestników zabawy w 1998r. impreza odbyła się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3, a w kolejnych latach w Gimnazjum nr 2, by od 2003r. znów odbywać się w Ośrodku.


121999duchy23
"Święto Duchów" - 1999r.

"Święto Duchów" zawsze odbywało się w połowie, lub pod koniec listopada. Stałymi jego punktami były konkursy na najpiękniejszy: plakat, strój i rekwizyt - o tematyce duchowej.

122000dychy23"Święto Duchów" - 2000r.

Czasem, organizatorzy przygotowywali specjalne atrakcje:) Tak było np.: w 2002r. kiedy to przed zgromadzonymi "duchami" wystąpiła Gromada Zuchowa "Tańczące Buciki", która zaprezentowała przedstawienie "Królewna Śnieżka".

12sducha20022
"Bal Duchów i Straszydeł" - 2002r.

W jury tych konkursów najczęściej zasiadali komendanci Hufca: druh Krzysztof Zbączyniak i druhna Aleksandra Miedźwiedzik, a także członkowie Komendy Hufca i instruktorzy Nieprzetartego Szlaku i  Hufca Lubliniec.

122001duchy23"Święto Duchów" - 2001r.

Poza tymi stałymi konkursami, podczas "Święta duchów" odbywało się mnóstwo przeróżnych konkursów z nagrodami, np.: taniec na gazecie, jedzenie jabłka na nitce, czy taniec na miotle:).

Oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnej zabawy, tańców i słodkiego poczęstunku.

122003duchy34
"Bal Duchów i Straszydeł" - 2003r.

Od 1998r. w zabawie uczestniczyli także harcerze spoza Lublińca: z Kochanowic, Droniowic, Pawonkowa czy Lisowic. Od roku 2002r. w imprezie uczestniczyły także dzieci i wychowankowie Szkoły Specjalnej w Lublińcu, Domu Pomocy Społecznej "Zameczek", a także DPS Zawadzkie.

1212sducha200224
"Bal Duchów i Straszydeł" - 2004r.

W tym czasie organizowana do tej pory impreza zmieniła swoją nazwę ze "Święta Duchów" na "Bal Duchów i Straszydeł".
12wduchlast20162Zaś od 2003r. impreza przybrała dwudniowy charakter, a w zabawie uczestniczyły także dzieci z NS z drużyn z: Rudy Ślaskiej, Katowic, Zabrza, Dobrodzienia, Chorzowa, Zawiercia, czy Częstochowy. W organizację imprezy włączył się też Referat NS Śląskiej Komendy Chorągwi w Katowicach.

12wduchlast2016
"Bal Duchów i Straszydeł" - 2008r.

Pierwszego dnia odbywało się "Święto Duchów i Straszydeł" z udziałem harcerzy Hufca Lubliniec, zaś drugiego specjalnie dla harcerzy i harcerek z Nieprzetartego Szlaku oraz zaproszonych gości - "Święto Sportu" - podczas którego, organizowane były gry terenowe, zawody sportowe i podchody. W okresie największej popularności imprezy brało w niej udział ponad 300 uczestników.

12koniecduchow2017ty"Bal Duchów i Straszydeł" - 2008r.

Niestety, Jubieluszowy XV "Bal Duchów i Straszydeł", był zarazem ostatnim balem integracyjnym z tego cyklu jaki odbył się w Lublińcu. Po 15 latach, ta wspaniała impreza "zakończyła swój żywot":( Miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś się odrodzi i znowu będzie okazja do tego by wspólnie bawili się harcerze z dzieciakami niepełnosprawnymi. Nie tylko dlatego, że taka była tradycja, ale dlatego, że jest taka potrzeba:) Potrzeba poznawania się i zrozumienia swoich, mimo, że bliskich, to jednakże innych światów, a nie ma lepszej do tego okazji niż zabawa i lepszego czasu niż okres gdy jesteśmy dziećmi:)

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia: Jolanta Famuła
Nowiny Lublinieckie z grudnia 1995r.
Nowiny Lublinieckie z grudnia 1998r.
Nowiny Lublinieckie z grudnia 2002r.
Kronika Gromady Zuchowej - "Słoneczni"

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec
Kronika Gromady Słonecznej "Słoneczni"

Video:
Materiały prywatne - Roman Krupski